Österåkers kommuns logotype

Österåkers satsning på matematik bär frukt

Ungdomar i klassrum arbetar i sina bänkar

Österåkersprovet är hjärtat i en unik och långsiktig satsning på matematik i Österåkers grundskolor och ett verktyg för att kunna ge träffsäkert stöd på individnivå i matematik. Nu visar årets resultat att andelen elever med höga betyg i Österåkersprovet på fem år har ökat från en andel på 36 procent till 56 procent vid årets prov.

Genom Österåkersprovet testas elever i matematik i såväl fristående som kommunala skolor i Österåker i årskurs 8 och i årskurs 5. Och satsningen bär frukt. Andelen med höga betyg i provet, det vill säga A, B eller C, har ökat till 56 procent år 2021 jämfört med 47 procent förra året. Andelen med ett provbetyg på D eller E har samtidigt minskat till 32 procent jämfört med 43 procent föregående år. Parallellt har Österåkers resultat i de nationella proven i matematik även de ökat och 2019 nådde Österåker topp tio i landet.

– Det är verkligen jätteroligt! Målet med Österåkersprovet är i första hand att i god tid identifiera och ge stöd till de elever som behöver det för att nå kunskapsmålen. Betygsnivåerna är en positiv följd av den satsningen och ett gott tecken på att vårt arbete fungerar, säger Tomas Fridström, projektledare för Österåkers mattesatsning och lärare i matematik på Skärgårdsstadsskolan i Österåker.

Rektor får tydlig bild

Resultaten från Österåkersprovet innebär att varje rektor får en tydlig bild av elevernas kunskaper ett år innan det är dags för de nationella proven i årskurs 6 och 9. På så sätt kan träffsäkra åtgärder sättas in i god tid. Provet är utformat så att de går att jämföra från år till år och de rättas och bedöms av en extern part.

Matematiksatsningen i Österåker är ett politiskt initiativ.

– Vi beslutade redan 2012 att vi i Österåker vill satsa på matematik som en del i kommunens mål om länets bästa skola. Vi har jobbat på många olika sätt och Österåkersprovet är ett väldigt lyckat exempel, som också är unikt. Jag vet inte någon annan kommun som har en liknande satsning. Det är väldigt roligt att se så här positiva resultat, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Pedagogcentrum nav för mattenätverk

Österåkersprovet är inte det enda som görs inom ramen för matematiksatsningen, som Tomas Fridström är projektledare för. Genom kommunens Pedagogcentrum träffas matematiklärare från alla arbetslag i de fristående och kommunala skolorna i Österåker regelbundet för att utbyta erfarenheter och goda exempel. Genom nätverket har en rad lyckade satsningar mejslats fram, där Österåkersprovet är en av dem. Ambitionen är att på olika sätt lyfta de elever som behöver det, kittla lusten att lära och att stimulera de elever som vill gå utöver vad den ordinarie läroplanen innehåller. Det kan handla om gruppövningar, laborationer, problemlösning, digitala övningar och spetsmatematik.

Tomas Fridström berättar att Österåkers kommun har blivit kontaktad av flera andra kommuner som vill använda sig av Österåkersprovet.

– Vi jämför inte skolors resultat med varandra, utan här handlar det om var och en av eleverna och deras bästa. Jag hoppas därför att vi kan värna vår förmåga att kunna fortsätta att ge det stödet, säger Tomas Fridström.

Publicerad:
Senast uppdaterad: