Klart att Engelska skolan ges möjlighet att etablera sig i Österåker

En lärare och två elever

På Kommunfullmäktige den 13 december godkändes försäljningen av fastigheten Berga 6:35, före detta Hackstaskolans lokaler på Bergavägen 21, till företaget Nystad stadsutveckling AB. Österåkers kommun har tidigare meddelat att Internationella Engelska Skolan (IES) tecknat avtal med Nystad för att möjliggöra en etablering av skolan i Österåker.

Internationella Engelska Skolan vill erbjuda undervisning från förskoleklass till årskurs nio med två klasser i varje årskurs.

– Det är glädjande att Internationella Engelska Skolan nu kan etablera sig här och att det snart kommer finnas möjlighet att välja undervisning med internationell inriktning i Österåkers kommun. Planerad start för IES är höstterminen 2023, förutsatt att inga överklaganden försenar skolstarten. Det finns ett stort intresse för skolan här i Österåker, redan idag går närmare 300 elever från Österåker på Engelska skolan i Täby. Nu kan fler få den undervisning de önskar i sin hemkommun, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande i Österåker.

Publicerad:
Senast uppdaterad: