Österåkers kommuns logotype

Framgångsrikt läsår för Österåkers kommunala skolor

Två pojkar sitt vid ett skrivbord och samtalar med lärare.

En kraftig ökning av gymnasiebehörigheten, ökat meritvärde och en ökad andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen. Det är resultaten för de kommunala grundskolorna läsåret 2020-2021 i Österåker enligt en färsk jämförelse.

Utbildning och skola är viktiga frågor för Österåkers kommun, det blir tydligt att det arbete som lagts ner i de kommunala grundskolorna ger resultat.

Vi hade bra resultat redan läsåret 2019-2020 och nu har det förstärkts ytterligare. Jag kan se att våra kommunala grundskolor arbetar systematiskt och långsiktigt med sina utvecklingsområden. Rektorerna har koll på sin verksamhet i både helheter och detaljer och vi har tidigare sett att enkäter visat att studiero och tryggheten förbättrats i våra skolor. Jag är stolt över alla som arbetat så hårt för att nå hela vägen fram och lyckats så bra, trots pandemin, säger Joakim Östling, chef för kommunala grundskolan i Österåkers kommun.

– Utbildning är ett prioriterat område i kommunen och det är mycket glädjande resultat vi uppnått. Det här är ett fint kvitto på att alla lärare och personal ute på skolorna gör ett jättebra jobb. Arbetet med att utveckla skolorna i Österåker är ständigt pågående och det fina resultatet innebär inte att vi kan slå oss till ro. Samhällsutvecklingen innebär hela tiden nya utmaningar och det är viktigt för mig att vi inom kommunen har ett fortsatt särskilt fokus på just utbildning, det är en hörnsten i vår kommunala verksamhet, säger kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M).

Nationella jämförelser ger helhetsbild

Det är Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) som står bakom jämförelsen. RKA är en ideell förening med uppgift att stödja arbetet med uppföljning, jämförelser och analys i kommuner och regioner.

RKA:s jämförelse visar att de kommunala grundskolorna i Österåker har förbättrat resultaten betydligt för läsåret 2020-2021, särskilt inom gymnasiebehörighet och andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen. Det har även skett en viss ökning i meritvärde.

  • Meritvärdet har ökat från 242,1 till 244,3.
  • Gymnasiebehörigheten har ökat från 86,5 procent till 92,2 procent.
  • Andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen har ökat från 82,1 procent till 83,5 procent.

Jämförelsen finns tillgänglig i RKAs databas Kolada där det tydligt går att se Österåkers kommunala grundskolors tidigare resultat i förhållande till riket fram till 2020.

Öppna jämförelser för kommunala grundskolor på Koladas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad:
Senast uppdaterad: