Österåkers kommuns logotype

Förändrad organisation i kommunala grundskolor

Två yngre elever sitter med ryggen mot kameran i ett klassrum

Onsdag den 1 december fattade Kommunstyrelsen i Österåkers kommun beslut om att genomföra en förändring i kommunens skolorganisation. Förändringen innefattar Rydbo skola, Bergsättraskolan, Margretelundsskolan och Tråsättraskolan.

Förändringarna på Rydbo skola beror på minskat elevunderlag. För skolorna i Margretelundsområdet beror förändringen på att det varit otydligt vart eleverna kommer kunna få plats i kommande skolval.

Förändringar i Margretelundsområdet

De elever som startar i förskoleklass i Margretelundsområdet ska i största möjliga mån ha möjlighet att fortsätta i områdets skolor till och med skolår 9.

Margretelundsskolan och Bergsättraskolan slås samman till en skolenhet från och med läsåret 2022/2023. Skolenheten blir en grundskola med årskurserna F–6. Båda byggnaderna kommer att vara kvar och målsättningen är att eleverna delas upp så att årskurs F–4 vistas i gamla Margretelundsskolans lokaler och årskurs 5–6 har sin verksamhet i gamla Bergsättraskolans lokaler.

Förändringar på Rydbo skola

På grund av ett minskat elevunderlag på mellanstadiet kommer Rydbo skola från och med läsåret 2022/2023 inte att starta upp nya mellanstadieklasser. På sikt blir Rydbo skola en F–3-skola. Utgångspunkten är att de elever som börjar förskoleklass ska vara kvar på Rydboskolan till slutet av årskurs 3, vilket bidrar till stabilitet och kontinuitet för samtliga elever.

Rydboskolan ser en ökning i antalet elever i de lägre årskurserna. Det innebär att kommande skolorganisation har goda förutsättningar att skapa en fortsatt god kvalitet.

Nästa steg

Under november och december har kommunens Produktionsförvaltning och personalen på berörda skolor haft dialog om kommande skolorganisation. Föräldraråd har även involverats i arbetet. Nästa steg är att ha en fortsatt dialog med vårdnadshavare om hur förändringen kommer att påverka enskilda klasser

Publicerad:
Senast uppdaterad: