Femtondeplats för kommunala grundskolan

Lärare undervisar två elever

Hårt och långsiktigt arbete lönar sig. Det blir tydligt när den nationella jämförelsen av betygsstatistiken är klar. Österåkers kommunala grundskolor är på plats 15 i landet när det gäller gymnasiebehörighet, det visar den senaste statistiken när alla kommunala grundskolor jämförs.

Statistiken baseras på betygen som sattes för de elever som gick ut nian vårterminen 2021. När det gäller meritvärdet och andelen elever som nått kunskapskraven är Österåker på topp 30 av landets 290 kommuner.

– Det är många års pedagogiskt arbete vi ser resultat av. Redan i förskolan sätter vi den pedagogiska grunden för ett lärande som barnen bär med sig under sin utbildning. Jag vill rikta ett stort tack och grattis till alla elever och medarbetare som presterat så bra, säger Ann Bisenius, skolchef på Österåkers kommun.

Läs nyheten Framgångsrikt läsår för Österåkers kommunala skolor

– Utbildning är en av de viktigaste delarna i vår kommunala verksamhet och vi får nu ytterligare en bekräftelse på att allt hårt jobb på skolorna ger resultat. Jag gläds med alla elever och medarbetare som levererar så fina resultat. Det är viktigt för oss att vi fortsätter utveckla skolan så fler barn och unga får möjligheten att nå samma fina resultat även i framtiden, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

– Medarbetare och elever har verkligen gjort ett fantastiskt arbete. I den senaste Skolenkäten från Skolinspektionen ser vi att eleverna på alla våra kommunala skolor tycker att undervisningskvaliteten har förbättrats, säger Joakim Östling, skolchef på Österåkers kommun.

Det är Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) som i sin databas Kolada samlar statistik över bland annat gymnasiebehörighet, meritvärde och andelen elever som når kunskapskraven. Där finns också resultaten från Skolinspektionens enkät.

Se öppna jämförelser i Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Österåkers kommunala grundskolors utveckling från föregående år:

  • Meritvärdet har ökat från 242,1 till 244,3.
  • Gymnasiebehörigheten har ökat från 86,5 procent till 92,2 procent.
  • Andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen har ökat från 82,1 procent till 83,5 procent.
Publicerad:
Senast uppdaterad: