Österåkers kommuns logotype

Årets pedagogpris delades ut under digital kickoff för pedagoger

Moderator Frida Samuelsson står framför kamera i inspelningsstudio.

Vinnarna av Österåkers pedagogpris 2021 är utsedda. De tillkännagavs under pedagogernas årliga kickoff som var helt digital i år och slog besöksrekord med hela 913 deltagare från kommunens förskolor och skolor.

Pedagogcentrums årliga kickoff uppmärksammar all personal i våra förskolor och skolor som sliter och kämpar hela året för att eleverna ska uppnå sina mål. I år var temat Delaktighet i förskola och skola det vill säga barn och elevers upplevda delaktighet i sin utbildning.

Kickoffen har blivit en tradition som fungerar som en gemensam igångstartare för alla pedagoger som arbetar i Österåkers förskolor och grundskolor. Det är en kraft att samlas kring ett och samma tema och intressant att lyssna på de diskussioner pedagogerna landar i. I år möttes vi digitalt på grund av coronapandemin och vi slog nytt besöksrekord med över 900 deltagare, vilket är fantastisk roligt, säger Myrna Selenius, utvecklingschef på utbildningsförvaltningen.

Pedagogpriset 2021

Årets pedagogpris delas ut till en eller flera förskollärare, fritidspedagoger eller lärare som har bidragit till att utveckla den pedagogiska verksamheten. Nominerar gör andra verksamma kollegor i kommunen. Nämndsordförande för för- och grundskolenämnden samt ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i samarbete med Utbildningsförvaltningen agerat jury. Pristagarna får vardera 10 000 kronor som de ska använda till att vidareutveckla undervisningen på skolorna/förskolorna.

Grundsärskolan på Solskiftesskolan

Stoja Teglund, Ulrika Fredström Lund, Marie Ingberg, Maria Lundgren och Martin Lannebjer.

Motivering

Ett arbetslag som gör sitt yttersta för att få alla elever att känna sig delaktiga. Pedagogerna ger allt för att öka elevernas självkänsla och för att få dem att känna tillhörighet och sammanhang. De arbetar för att olika är normen och för att alla elever ska få det individuella stödet de behöver för att kunna utvecklas. Hinder är till för att undanröjas och pedagogernas kreativitet och uppfinningsrikedom är oändligt.

Berga öppna förskola

Lii Brogården, Åse Johansson och Måne Ingo Bylund.

Motivering

Ett arbetslag som utökat sin praktik med många nya arbetssätt och som tar sig an utveckling med en stor portion nyfikenhet, engagemang och vilja att lära. I det statligt finansierade språkprojekt som öppna förskolan driver sedan mars 2021 har arbetslaget format om verksamheten och hittat nya sätt att arbeta språkutvecklande. De nya arbetssätten kommer både barnens och föräldrarnas delaktighet till gagn. Pedagogerna har jobbat medvetet med känslan av gemenskap och samverkan särskilt för de barn och föräldrar med annat modersmål än svenska.

Tråsättraskolan

Sofia Hörnstedt.

Motivering

Denna pedagog är utbildad speciallärare och fungerar som ett självklart bollplank för skolans mentorer och pedagoger. Hon utgör en trygg länk och en central resurs för alla elever, men främst de som stöter på utmaningar i skolgången. Hon finns alltid till hands och stöttar sina kollegor och skapar trygghet för såväl personal som elever. Med stort engagemang och värme möter hon eleverna och lägger särskilt stor vikt vid att stötta och hjälpa till med struktur, organisation och kontakt med vårdnadshavare för de elever som behöver det mest.

Publicerad:
Senast uppdaterad: