Österåkers kommuns logotype

Österåker deltar i forsknings- och utvecklingsprogram om hållbar förskola

Deltagare sitter i kommunfullmäktigesalen i Alceahuset i Åkersberga. De tittar uppmärksamt på en presentation.

Deltagare från Österåkers kommun samlas i Alceahuset i Åkersberga

Nu har startskottet gått för det andra seminariet i ett spännande nationellt utvecklings- och forskningsprogram om hållbar förskola. Av de totalt 300 förskollärare, rektorer och förvaltningsledare som deltar i programmet kommer 40 från Österåkers kommun.

På torsdagen samlades de i fullmäktigesalen i Alceahuset i Åkersberga för att ta del av forskares rön och för att digitalt utbyta tankar och erfarenheter med kollegor från åtta andra huvudmän.

Om Hållbar förskola

Förskolans utbildning ska präglas av en positiv framtidstro och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling – såväl miljömässig som ekonomisk och social.

Det betyder att barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om hur man värnar om miljön inför framtiden och hur man kan skapa möjlighet att leva i rättvisa och fredliga samhällen.

Men hur kan man arbeta med frågan i praktiken? Hur utvecklar rektorer och chefer på övergripande ledningsnivå ett ledarskap som gynnar hållbar utveckling? Vilken forskning finns inom området och vilken kunskap saknas?

De frågorna kommer att lyftas inom Ifous nya forsknings- och utvecklingsprogram Hållbar förskola.

Publicerad:
Senast uppdaterad: