Österåkers kommuns logotype

Höga betyg för Komvux

Två glada personer sitter vid ett skrivbord

Elever ger Komvux Österåker höga betyg, först och främst för sina engagerade lärare. I den senaste elevenkäten som genomförs av Sweco i samarbete med förbundet Storsthlm och kommunerna i Stockholms län, kan 90% av eleverna på Komvux Österåker rekommendera skolan till andra.

– En viktig framgångsfaktor är att skolan har 100 procent behöriga lärare, något som är ganska ovanligt i vuxenskolans värld, säger Ulrika Samuelsson, som är förstelärare på Komvux Österåker.

– Det känns bra att kunna erbjuda kommuninvånarna kompetensutveckling byggd på hög skicklighet hos personalen, det tjänar hela samhället på, säger Richard Lowander, som är ny rektor för vuxenutbildningen i Österåker.

Publicerad:
Senast uppdaterad: