Österåkers kommuns logotype

Fortsatt arbete för att stärka språkutvecklingen inom förskolan

Två barn på förskola

Österåkers kommun fortsätter arbetet för att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska. Satsningen, som inleddes förra året, innebär i år en personalförstärkning på Berga och Ljusterö öppna förskolor samt en särskild satsning på språkutvecklande arbetssätt på tre av kommunens förskolor.

Förskole- och grundskolenämnden beslutade den 25 januari om fördelningen av ett statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan under 2022. Bidraget ska fortsatta stödja det språkutvecklande arbete som öppna förskolan påbörjade förra året. Medlen har under 2021 använts för att utöka antalet medarbetare på Berga öppna förskola och hålla Ljusterö öppna förskola öppet fler dagar i veckan. Parallellt med personalförstärkningen har öppna förskolan bland annat bedrivit språkstimulerande aktiviteter i verksamheten samt anordnat språkgrupper för vårdnadshavare med annat umgängesspråk än svenska.

Utöver satsningen på öppna förskolan ska medlen också leda till särskilda insatser på de förskolor i kommunen som har störst andel vårdnadshavare med annat umgängesspråk än svenska. Statsbidraget ska stärka förskolornas språkutvecklande arbetssätt i svenska. Pedagogcentrum bidrar i arbetet genom handledning och utbildning för de pedagoger som deltar i satsningen samt genom stöd i utvecklingen av insatserna.

De förskolor som inte ingår i årets satsning har fortsatt möjlighet att delta i de språkutvecklande fortbildningsinsatser som Pedagogcentrum initierade 2021. Redan nu har 20 av kommunens samtliga förskolor tagit del av fortbildning, handledning och språkstimulerande läromedel.

Mer information

Läs vår tidigare nyhet Stor satsning på språkutveckling i förskolan Öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: