Österåkers kommuns logotype

Nyhetsarkiv

  • Besök från Island på Färglådans förskola

    Förskolan Färglådan arbetar med språket i centrum och ser mångfald som en tillgång. Arbetet har uppmärksammats internationellt och nyligen kom pedagoger från Is...
  • Framtiden kom på besök i Alcea

    Smedby förskola arbetar aktivt för att väcka barnens intresse för viktiga frågor som miljön och framtiden. Efter att ha sett en film om matavfall fick barnen en...