Nyhetsarkiv

  • Spadtag för ny förskola i Svinninge

    Torsdagen den 24 februari togs ett spadtag för en helt ny förskola i Svartgarn i Svinninge. Lagom till terminsstart hösten 2022 beräknas Tellusbarns friluftsför...
  • Arbetet för länets bästa skola

    Österåkers kommun har ett mål om att ha länets bästa skolkommun. Men vad innebär målet och hur arbetar kommunen för att nå det? Louise Furness, utbildningsdirek...