Nyhetsarkiv

  • Nu är det dags att välja skola

    Har du ett barn som ska börja i förskoleklass eller ett barn som ska börja i årskurs 4 eller 7 i en skola utan automatisk överflyttning till nästa årskurs? Då s...
  • Höga betyg för Komvux

    Elever ger Komvux Österåker höga betyg, först och främst för sina engagerade lärare. I den senaste elevenkäten som genomförs av Sweco i samarbete med förbundet...