Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 16 mars klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2020-03-16.pdf 989.2 kB 2020-03-10 15.31
3. Protokollsutdrag - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering avseende fastigheten Täljö 2_8 mellan Kommunen och Österåkers Exploateringsfastigheter AB.pdf 114.7 kB 2020-03-10 15.25
3. Tjut - Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering avseende fastigheten Täljö 2 8 mellan Kommunen och Österåkers Exploateringsfastigheter AB.pdf 851.5 kB 2020-03-10 15.25
3. Bilaga. Ök fastighetsreglering Täljö 2.8.pdf 9.5 kB 2020-03-10 15.25
4. Protokollsutdrag - Godkännande av markoptionsavtal avseende del av fastigheten Täljö 2_8 mellan Kommunen och Fondamentor Holding AB.pdf 71.2 kB 2020-03-10 15.25
4. Tjut - Godkännande av markoptionsavtal avseende del av fastigheten Täljö 2 8 mellan Kommunen och Fondamentor Holding AB.pdf 921.1 kB 2020-03-10 15.25
4. Bilaga. Markoptionsavtal Täljö 2.8.pdf 3.4 MB 2020-03-11 20.43
5. Protokollsutdrag - Godkännande av markoptionsavtal avseende fastigheten Hacksta 2_134 mellan Kommunen och Exandia Fastigheter AB.pdf 104.5 kB 2020-03-10 15.25
5. Tjut - Godkännande av markoptionsavtal avseende fastigheten Hacksta 2 134 mellan Kommunen och Exandia Fastigheter AB.pdf 944.4 kB 2020-03-10 15.25
5. Bilaga. Markoptionsavtal Hacksta 2 134.pdf 4.6 MB 2020-03-10 15.25
6. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 16-2019 från Anders Borelid (SD) - Sluss in till hundrastgårdar.pdf 68.6 kB 2020-03-10 15.25
6. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 16-2019 från Anders Borelid (SD) – Sluss in till hundrastgårdar.pdf 93.6 kB 2020-03-10 15.25
6. Tjut - Svar på motion nr 16_2019 från Anders Borelid (SD) - Sluss in till hundrastgårdar.pdf 1.9 MB 2020-03-10 15.25
6. Bilaga 1_Motion nr 162019 - Angående sluss in till hundrastgårdar.pdf 341.9 kB 2020-03-10 15.25
6. Bilaga 2_Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2020-02-04, § 1_9.pdf 797.2 kB 2020-03-10 15.25
7. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 22-2019 - Kameraövervakad cykelparkering med väderskydd.pdf 62.7 kB 2020-03-10 15.25
7. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 22-2019 – Kameraövervakad cykelparkering med väderskydd.pdf 93.3 kB 2020-03-10 15.25
7. Tjut - Svar på Medborgarförslag nr 22-2019 - Kameraövervakad cykelparkering med väderskydd.pdf 3.2 MB 2020-03-10 15.25
7. Bilaga 1 Medborgarförslag nr 22_2019 - Kameraövervakad cykelparkering med väderskydd.pdf 347.5 kB 2020-03-10 15.25
7. Bilaga 2 Utdrag ur Planprogram för Åkersberga stad – Centrumområdet, sid 47 rubrik.pdf 1 MB 2020-03-10 15.25
7. Bilaga 3 Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2020-02-04, § 1_11.pdf 833.8 kB 2020-03-10 15.25
8. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 29-2019 - Använda en fårhage som hundrastgård under vinterhalvåret.pdf 66.2 kB 2020-03-10 15.26
8. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 29-2019 – Använda en fårhage som hundrastgård under vinterhalvåret.pdf 92.5 kB 2020-03-10 15.26
8. Tjut - Svar på Medborgarförslag nr 29-2019 - Använda en fårhage som hundrastgård under vinterhalvåret.pdf 3.4 MB 2020-03-10 15.26
8. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 292019 - Använda en fårhage som hund.pdf 53 kB 2020-03-10 15.26
8. Bilaga 2. Allmänna lokala ordningsföreskrifter, kartbilaga 3.pdf 346.3 kB 2020-03-10 15.26
8. Bilaga 3. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2020-02-04, § 1_10.pdf 834.2 kB 2020-03-10 15.26
9. Protokollsutdrag - Strategi för jordbruksmark i Österåkers kommun.pdf 60.4 kB 2020-03-10 15.26
9. Tjut - Jordbruksmarksstrategi för Österåkers kommun.pdf 631.8 kB 2020-03-10 15.26
10. Protokollsutdrag - Policy för skyltar i Österåkers kommun.pdf 67.7 kB 2020-03-10 15.26
10. Tjut - Skyltpolicy för Österåkers kommun.pdf 19.5 MB 2020-03-10 15.26
11. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2020.pdf 55.9 kB 2020-03-12 14.06
11. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2020.pdf 2 MB 2020-03-12 14.06
12. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2020.pdf 52.1 kB 2020-03-12 14.06
12. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2020.pdf 1 MB 2020-03-12 14.06
13. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning februari.pdf 788.3 kB 2020-03-13 15.42
13. Bilaga 1 Prognos per nämnd.pdf 186.8 kB 2020-03-13 15.42
13. Bilaga 2 Inv prognos.pdf 180.1 kB 2020-03-13 15.42
13. Bilaga 3 Ack utfall.pdf 400.4 kB 2020-03-13 15.42
13. Bilaga 4 Inv prognos per projekt.pdf 613.9 kB 2020-03-13 15.42
13. Bilaga 5 Pension.pdf 680.6 kB 2020-03-13 15.42
13. Bilaga 6 Överlikviditet.pdf 598.4 kB 2020-03-13 15.42
13. Bilaga 7 TJUT - Revidering av investeringsbudget 2020 TN.pdf 1 MB 2020-03-13 15.42
14. Tjut - Kommunfullmäktige m.m budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022.pdf 3.1 MB 2020-03-10 15.27
15. Tjut - Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2019.pdf 18.2 MB 2020-03-17 11.11
16. Tjut - Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2019.pdf 5.2 MB 2020-03-12 14.10
17. Protokollsutdrag - Årsredovisning för år 2019 för Österåkers kommun samt för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.pdf 60.8 kB 2020-03-17 11.14
17. Tjut - Årsredovisning för år 2019 för Österåkers kommun och dess bolag.pdf 488 kB 2020-03-17 11.14
17. Bilaga. Årsredovisning för år 2019 för Österåkers kommun.pdf 1.5 MB 2020-03-17 11.14
18. Protokollsutdrag - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-03-15.pdf 56.4 kB 2020-03-10 15.27
18. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-03-15.pdf 7 MB 2020-03-10 15.27
19. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 20-2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S)- NPF säkra tjänstemän och politiker i Österåkers Kommun.pdf 167.2 kB 2020-03-10 15.27
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 20-2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S) – NPF säkra tjänstemän och politiker i Österåkers Kommun.pdf 97.9 kB 2020-03-10 15.27
19. Tjut - Svar på motion nr 20-2018 från Ann-Christine Furustrand (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S)– NPF säkra tjänstemän och politiker i Österåkers Kommun.pdf 5.7 MB 2020-03-10 15.27
20. Motion - Från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf 371.5 kB 2020-03-10 15.27
20. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 3-2019 från Margareta Olin (S) - Stöd sjöräddningssällskapet.pdf 169.9 kB 2020-03-10 15.27
20. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 3 2019 från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf 406.7 kB 2020-03-10 15.27
20. Tjut - Svar på motion nr 3-2019 från Margareta Olin (S) – Stöd sjöräddningssällskapet.pdf 1 MB 2020-03-10 15.27
21. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 8-2019 från Ann-Christine Furustrand (S), Anders Pettersson (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S) - Återta KOMVUX för att bättra anpassa efter kommunens behov.pdf 169.6 kB 2020-03-10 15.34
21. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 8-2019 från Ann-Christine Furustrand (S), Anders Pettersson (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S) – Återta KOMVUX för att bättra anpassa efter kommunens behov.pdf 96.7 kB 2020-03-10 15.34
21. Tjut - Svar på motion nr 8-2019 från Ann-Christine Furustrand (S), Anders Pettersson (S), Ingela Westerlund (S) och Kristina Embäck (S) – Återta KOMVUX för att bättra anpassa efter kommunens behov.pdf 13.1 MB 2020-03-10 15.35
22. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 5-2019- Porrfilter på kommunalt nätverk.pdf 59.2 kB 2020-03-10 15.35
22. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 5-2019 – Angående införande av porrfilter på kommunala nätverk.pdf 93.5 kB 2020-03-10 15.35
22. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 5-2019- Porrfilter på kommunalt nätverk.pdf 3.8 MB 2020-03-10 15.35
23. Protokollsutdrag - Avskrivning av medborgarförslag nr 32_2019 - Förbättring av säkerhet vid Vegavägen-Saturnusvägen.pdf 69.1 kB 2020-03-10 15.35
23. Tjut - Avskrivning av medborgarförslag nr 32-2019 - Förbättring av säkerhet vid Vegavägen-Saturnusvägen.pdf 429.1 kB 2020-03-10 15.35
24. Tjut - Avskrivning fordringar.pdf 945.7 kB 2020-03-10 15.35
25. Protokollsutdrag - Riktlinjer för miljöbidrag och tillgänglighetsbidrag 2020.pdf 108 kB 2020-03-10 15.35
25. Tjut - Riktlinjer för miljöbidrag och tillgänglighetsbidrag 2020.pdf 3.3 MB 2020-03-10 15.35
26. Protokollsutdrag - Uppdrag om destinationsråd och besöksnäringsstrategi.pdf 114.2 kB 2020-03-10 15.35
26. Tjut - Uppdrag om destinationsråd och besöksnäringsstrategi.pdf 1.2 MB 2020-03-10 15.35
27. Tjut - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf 569.7 kB 2020-03-13 16.08
27. Protokollsutdrag KFN - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf 420.6 kB 2020-03-13 16.08
27. Tjut - KFN - Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun.pdf 180.2 kB 2020-03-13 16.08
27. Bilaga 1. Förslag till ny Konstpolicy i Österåkers kommun.pdf 538.4 kB 2020-03-13 16.08
27. Bilaga 2. Nuvarande Konstpolicy i Österåkers kommun.pdf 913.8 kB 2020-03-13 16.08
28. Protokollsutdrag - Ökat bidrag till brottsofferjouren.pdf 49.7 kB 2020-03-10 15.35
29. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf 73.4 kB 2020-03-10 15.35
30. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf 74.9 kB 2020-03-10 15.35
Nytt ärende. Protokollsutdrag KFN - Reviderade riktlinjer för konst i Österåkers kommun.pdf 419.1 kB 2020-03-13 16.07
Nytt ärende. Tjut - Revidering av riktlinjer för konst i Österåkers kommun.pdf 721.9 kB 2020-03-13 16.07
Nytt ärende. Tjut - KFN - Reviderade riktlinjer för konst i Österåkers kommun.pdf 137.5 kB 2020-03-13 16.07
Nytt ärende. Bilaga. Riktlinjer för konst i Österåkers kommun.pdf 565.2 kB 2020-03-13 16.07
Protokoll KS 2020-03-16.pdf 20.5 MB 2020-03-23 13.09

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 10 mars 2020