Nyhetsarkiv

  • Ökad risk för viltolyckor!

    Under hösten är risken för viltolyckor som störst. Den tid som vi bilförare är på väg till och från arbetet sker samtidigt som de vilda djuren rör sig som mest....
  • Upprustning av Slussvaktarbostadens trädgård

    I Åkerstorp restaureras ett nytt besöksmål. Den nya mötesplatsen blir en viktig pusselbit i ett flertal proaktiva åtgärder inom Åkers kanal stadsparken. Vid Åke...