Nyhetsarkiv

  • Dags för Säbybron att bytas ut

    Nu är arbetet med att byta ut bron i full gång! När den nya bron är på plats 2024 blir det en helt ny och modern trafiklösning som underlättar för alla trafikan...
  • Slussen och Slussholmen rustas och byggs om

    Slussholmen i Åkers kanal är en omtyckt plats. Nu pågår arbetet med att varsamt restaurera och bygga om slussen, dämmet, fiskvandringsleden och på ön. Det inneb...