Organisation

Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande. Det är därför viktigt att elever får uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. På Solskiftesskolan sker samverkan i flera olika forum. Skolan har Klassråd, Elevråd och Föräldraråd flera gånger om året.

Besök oss och delta i undervisningen

Föräldraveckor anordnar vi på skolan en gång om året på skolan. Under veckorna kan du som vårdnadshavare besöka ditt barn i skolan.

Publicerad:
Senast uppdaterad: