Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Organisation

Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande. Det är därför viktigt att elever får uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. På Solskiftesskolan sker samverkan i flera olika forum. Skolan har Klassråd, Elevråd och Föräldraråd flera gånger om året.

Besök oss och delta i undervisningen

Föräldraveckor anordnar vi på skolan en gång om året på skolan. Under veckorna kan du som vårdnadshavare besöka ditt barn i skolan.

Publicerad:
Senast uppdaterad: