Mål och vision

Vi strävar efter att förbereda våra elever för framtida studier i vårt samhälle. Elevernas framtid ställer bland annat krav på goda grundkunskaper i alla ämnen, där social kompetens initiativrikedom och god digital förmåga är nyckelkompetenser.

Digitala verktyg är en naturlig del av vår undervisning. Skolan arbetar tillsammans över åldrarna med övergripande temadagar. Detta skapar ett naturligt forum för arbetet med vår värdegrund och vår strävan att alltid hålla den levande. Alla elever på Solskiftesskolan ska få uppleva arbetsfokus, vikten av allas lika värde, känna att deras tankar och åsikter är viktiga.

Alla elever ska gå ut med minst godkända betyg i alla ämnen och minnas sin skolgång som intressant, givande och glädjefylld.

Verksamhetens mål under läsåret:

  1. Elevers lärande - hur kan vi utveckla vår undervisning så att fler elever når längre?
  1. Skolfrånvaro - vi har sett tydliga tecken på att elever som har hög frånvaro inte heller når till betyget E i en del ämnen. Vi arbetar med att minska skolfrånvaron.

  2. Delaktighet, forskning säger att elevers resultat ökar om delaktighet ges. Hur kan vi öka elevernas delaktighet på alla plan?


Vår pedagogiska idé:

  1. Vi intresserar oss för och försöker förstå elevernas tänkande och förståelse.
  2. Vi skapar intressanta lektioner genom att utmana elevernas föreställningar.

3.Vi vågar utmana oss själva för att ständigt lära och utvecklas.

  1. Vi utvecklar verksamheten genom forskning utifrån vårt vardagsarbete.

 

Publicerad:
Senast uppdaterad: