Fritidshem

På Solskiftesskolan har vi tre avdelningar utifrån vilken klass eleven går i:

1-9AG Solstrålen

5-9A, 5-9B, 5-9C Solrosen

4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b Solkatten

Personalen på våra avdelningar arbetar även i skolan vilket gör att de har en samlad bild över barnens hela skoldag.

Vid uppstart av ett läsår ägnas mycket tid till att skapa goda relationer och fokus ligger på gruppstärkande aktiviteter. Det är en del av Solskiftesskolans övergripande värdegrundsarbete. Fritidshemmet har ett övergripande schema för vilka olika förmågor som ska stå i huvudfokus och under veckan har eleverna möjlighet att delta på olika aktiviteter som t ex estetiskt skapande i bild och slöjd. På Solskiftesskolans fritidshem integrerar vi de olika avdelningarna utifrån elevernas behov och möjligheter. Läs gärna om Fritidshemmet och dess läroplan på Skolverket.se Länk till annan webbplats..

Solstrålen (även öppning- och stängningsavdelning) 073 663 44 58

Solrosen/Solkatten 073 625 22 71/ 073 663 44 46

Följ oss gärna på Instagram!
solkattens.fritids

Publicerad:
Senast uppdaterad: