Om skolan

Rydbo skola är en liten naturnära skola med god sammanhållning och fin gemenskap. Hos oss är ingen anonym. Vi strävar efter att alltid vara flera vuxna i varje klass.

Rydbo skola är belägen i Rydbo, mellan Åkersberga och Täby, och drivs i kommunal regi. Skolan ligger i en fantastisk utemiljö med skogen in på knuten. Skogen används som lekplats och som undervisningsrum och är en fantastisk och uppskattad lekplats för barnen på raster och fritidstid. Utevistelse, sång, rörelse och musik är naturliga inslag hos oss.

Vi strävar efter att alltid vara flera vuxna kring barnen. Skolan har ofta gemensamma aktiviteter.

På Rydbo skola arbetar vi ofta i tvärgrupper och med gemensamma teman, såsom storsamlingar, idrottsevenemang, talangjakt, poängplockardag med mera. Vid många av dessa aktiviteter får eleverna träna sig i att planera och genomföra projekt.

Vi ger eleverna möjlighet att använda varierade arbetssätt. Informations- och kommunikationsteknik, IKT, är en viktig del av vårt arbete.

Alla våra elever har tillgång till tekniska hjälpmedel såsom iPads och datorer. Från förskoleklass till åk 3 har eleverna tillgång till iPads, två elever på en iPads. Vi vill garantera att alla våra elever får en likvärdig digital kompetens. Datorer och IT-utrustning ska vara verktyg på vägen för att nå läroplanens mål. Det innebär bland annat att de lär sig källkritik, hantera ordbehandling, källkritik, söka på internet, hantera skolmail, hantera grundläggande bildbehandling och layout. Vi använder google drive, classroom och sites. Från förskolan till årskurs 3 arbetar vi med programmering.

Vi deltar i flera projekt både i statlig och kommunal regi. Bland annat har vi deltagit i matematiklyftet, läslyftet och Globala Österåker.

Läslyftet

Läsåret 2018-19 deltog Rydbo skolas alla lärare i läslyftet. Det är ett statligt projekt som är ett kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande. Alla våra lärare deltog såväl våra teoretiska och praktisk-estetiska lärare. Läslyftet går ut på att lärarna ska få fördjupade kunskaper om språk- läs och skrivdidaktik. Detta genom att arbeta med olika moduler där lärarna läser relevant forskning, diskuterar, planerar, genomför lektioner och därefter utvärderar tillsammans.

Matematiklyftet

Läsåret 2013-14 deltog Rydbo skola i Skolverkets projekt Matematiklyftet. Matematiklyftet är fortbildning i matematikdidaktik för lärare som undervisar i matematik och syftar till att utveckla kvalitén i matematikundervisningen och därmed öka elevernas måluppfyllelse.Arbetssättet är kollegialt lärande, matematiklärare träffades en gång i veckan och arbetade utifrån det stödmaterial som Skolverket tog fram tillsammans med Nationellt centrum för matematikutbildning NCM.

Globala Österåker

2014 deltog 20 lärare från de kommunala skolorna i Österåkers kommun i projektet. Lärarna arbetade för att skapa internationell solidaritet och förbereda eleverna på ett samhälle med kontakter över kultur- och nationsgränserna och främja förståelse för andra människor och främja tolerans och demokrati.

Här kan du ta del av skolans likabehandlingsplan som är reviderad 2021/2022.

Likabehandlingsplan 2021/2022 , 184.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: