Mål och vision

Man ska bli modig av att vara på Rydbo skola! Här vågar både barn och vuxna prova nytt och vågar misslyckas för att växa, känna glädje och ha en god samvaro.

  • Man ska bli modig av att vara här!
  • Vi, både barn och vuxna, vågar prova nytt och vågar misslyckas.
  • Vi vill att alla ska kunna växa hos oss.
  • Hos oss ska man känna glädje och god samvaro.
  • Vi lyssnar till varandra, vi tävlar inte mot varandra, utan arbetar tillsammans för att nå våra mål.

Varje barn och elev ska bli berörd både intellektuellt och känslomässigt. Barnen och eleverna ska utmanas och överraskas och ha en lust och glädje i lärandet. De ska uppleva trygghet och gemenskap tillsammans med kamrater och personal. De ska bli tagna på allvar och känna att de har inflytande över verksamheten.

En förutsättning för att denna övergripande vision ska förverkligas är att verksamheten präglas av en nolltolerans mot alla typer av kränkande behandling.

Publicerad:
Senast uppdaterad: