Öppna förskolan

Liten pojke som leker med färgglada träklossar.

Österåkers kommun driver två öppna förskolor, Berga öppna förskola och Ljusterö öppna förskola. Där arbetar pedagoger med lång erfarenhet.

Här får barnen möjlighet att leka, utforska och upptäcka tillsammans med andra barn och vuxna i en trygg pedagogisk miljö. Genom lek utvecklas barnens kommunikativa och sociala förmågor.

På sidorna nedan kan du läsa mer om öppettider, personal och annat.

Vision och mål för öppna förskolan:

  • erbjuda en positiv och välkomnande miljö där alla känner sig välkomna
  • erbjuda en neutral mötesplats för både barn och vuxna som ett komplement till hemmiljön
  • ge familjer möjlighet att skapa nya kontakter och stärka sitt sociala nätverk
  • ge föräldrar stöd i föräldrarollen
  • erbjuda en pedagogisk gruppverksamhet och väcka barnens leklust och kreativitet genom att erbjuda en stimulerande lekmiljö
  • finna arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
  • ge god samhällsservice
    medverka i kommunens uppsökande och förebyggande verksamhet

Styrdokument

Vi arbetar utifrån Skolverkets allmänna råd för öppen förskola. Råden knyter an till skollagens bestämmelser om den öppna förskolan och utgår från den öppna förskolans särskilda förutsättningar.

Samverkan med BVC

Vi samverkar med BVC och tar emot föränmälda grupper för en första introduktion till verksamheten.

Publicerad:
Senast uppdaterad: