Förskolor och pedagogisk omsorg i kommunal regi

Barn i förskoleåldern upptäcker utemiljö. En pedagog och en barngrupp intresserar sig för något på marken

I Österåker finns 18 kommunala förskolor och en pedagogisk omsorg. På den här sidan kan du läsa mer varje enhet.

sidan Förskola och pedagogisk omsorg kan du läsa mer om verksamheten och pedagogiken på de kommunala förskolorna. Via denna länk kan du läsa mer om varför man ska välja kommunal utbildning. Är du nyfiken på att läsa och höra mer om verksamheten kan du besöka sidan möt personal, barn och elever

Om förskolan Bikupan

Bikupan är en kommunal förskola som tillsammans ingår i en enhet med Tallsättra och Äppellundens förskolor belägna i Margretelund i Österåkers kommun. Byggnaderna finns geografiskt inom samma närområde har nära till naturen. Förskolorna serverar mat lagad av egen kock. De har gemensam målsättning.

Orden som bäst sammanfattar vår utbildning är utforskande och delaktighet. En pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring. Bejakande av subjektivitet, olikhet, solidaritet, samarbete och tro på att man genom att bekräfta barnens individualitet och rättigheter på sikt kan förändra världen i en allt mer demokratisk riktning. Förskolan är ett minisamhälle där barn tidigt påbörjar sin vandring mot att bli en mer och mer fullfjädrad samhällsmedborgare. Det är det här det demokratiska och globala medborgarskapet för hållbarhet börjar, i den lokala förskolan.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Frukost, lunch och mellanmål tillagas i Äppellundens kök av egen kock. Förskolan värnar om att barnen ska få en bra sammansatt och välsmakande lunch. Mat och måltider är viktiga i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Lena Lang-Forseth, Rektor

Christina Holmberg, Biträdande rektor

Hitta hit

Manfred Bondes väg 3

184 62 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Är du nyfiken på att läsa och höra mer om verksamheten kan du besöka sidan möt personal, barn och elever

Om förskolan Båtstorp

Båtstorp består av fem grupper. Här serveras mat lagad av egen kock och gården är välplanerad, kuperad och spännande med träd, buskar, gungor, stenar och stockar. Innanför grinden möts du direkt av en inspirerande och lärorik skog. I förskolans närmiljö finns dessutom hagar och lekparker. På Båtstorp kommer ditt barn vilja leka ute.

Förskolan strävar efter att varje barn ska uppleva glädje, lust att utforska, leka och lära.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

På Båtstorp tillagas måltiderna i kök av egen kock. Bra matvanor skapas tidigt och de vuxna är viktiga förebilder. Förskolan uppmuntrar ditt barn att prova nya smaker och rätter. Måltiden ska vara en positiv del av vardagen där det ges möjlighet att äta och dela funderingar tillsammans.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Anna Zaar, Rektor

08-540 815 14

anna.zaar@osteraker.se

Hitta hit

Båtstorpsvägen 20

184 86 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Är du nyfiken på att läsa och höra mer om verksamheten kan du besöka sidan möt personal, barn och elever

Om förskolan Färglådan

Färglådans förskola ligger i kärnan av Åkersberga, nära kommunikationer, affärscentrum och kommunhuset samtidigt som det är ett stenkast från skog och natur. Här serveras mat lagad av egen kock. Färglådan består av fem grupper.

På Färglådan byggs en mordern förskoleverksamhet med nya arbetssätt och ny organisation. Förskolan arbetar med språket i centrum och ser mångfald som en tillgång.

På förskolan ingår även språkförskolan Penseln som är en specialförskola. Språkförskolan är en integrerad verksamhet på förskolan. Du kan läsa mer om Penselns verksamhet under fliken Språkförskolan Penseln längre ned på sidan.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

På Färglådan tillagas måltiderna i kök av egen kock. Förskolan värdesätter vikten av pedagogisk lunch och måltiderna ses som lärsituationer.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Anna Nordqvist biträdande rektor

Emma Hammenstig, rektor

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Är du nyfiken på att läsa och höra mer om verksamheten kan du besöka sidan möt personal, barn och elever

Om förskolan Kantarellen

Kantarellens förskola består av fem grupper och ligger i ett lugnt villaområde med närhet till skogen. Förskolan serverar mat lagad av egen kock. Barnen på förskolan har tillgång till en härlig gård med möjlighet till fantasi, motorisk lek och lärande med hela kroppen. Inomhus finns möjlighet till utforskande i inspirerande lärmiljöer. Kantarellen arbetar med olika uttrycksätt såsom skapande, konstruktion och experimenterande.

Alla barn kan, om de får de rätta förutsättningarna. Förskolan arbetar ständigt med att utveckla sin verksamhet med barnens bästa för ögonen.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Måltiderna tillagas i Kantarellens kök av egen kock. Så långt det är möjligt används svenska råvaror och till viss del även kravodlade.

Mat och måltider är viktiga i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.
Mat och måltider är viktiga i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Anna Zaar, rektor

Hitta hit

Kantarellvägen 124

184 34 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Är du nyfiken på att läsa och höra mer om verksamheten kan du besöka sidan möt personal, barn och elever

Om Ljusterö förskola

Ljusterö förskola består av fem grupper och ligger på ön Ljusterö i lantlig skogs- och skärgårdsmiljö. Inspiration till arbetssätt och grundvärderingar hämtas från Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Förskolan arbetar medvetet med att utveckla lustfyllda och utforskningsbara pedagogiska lek- och lärmiljöer, både inomhus och utomhus. Ljusterö förskola strävar efter att barnen ska lära av varandra och utvecklas tillsammans i projektarbeten, vilket gör barnet till medskapare av sin omvärld. På förskolan får ditt barn uppleva undervisning på ett lustfyllt, spännande och varierat sätt med stort inflytande över verksamheten.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

På alla våra kommunala förskolor serveras ditt barn väl sammansatta måltider enligt kommunens kostpolicy. Utöver lunch serveras ditt barn även frukost och mellanmål.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Maria Lundin Lindgren, Rektor

Konstantinos Gerardos, Biträdande rektor

Therese Zambon, Samordnare

Hitta hit

Mellansjövägen 60 C

184 95 Ljusterö

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Är du nyfiken på att läsa och höra mer om verksamheten kan du besöka sidan möt personal, barn och elever

Om Luffarbackens förskola

Luffarbackens förskola ligger i centrala Åkersberga. Du hittar förskolans sju avdelningar i två olika byggnader, huvudbyggnaden samt två lokaler i närliggande skola. Gården är kuperad och spännande med träd, buskar, gungor, stenar och stockar, i närmiljön finns lekparker och olika skogsområden.

Luffarbackens förskola har tilltro till barnens vilja och förmåga att utvecklas och lära. Miljöer samt material ska vara inbjudande till lek och rörelse för barnens pågående utveckling. Förskolans arbete med värdegrundsfrågor utifrån skollag, läroplan och barnkonvention ligger till grund för arbetet med omsorg, förhållningssätt och undervisning i det livslånga lärandet.

Finsk verksamhet

Österåkers kommun är förvaltningsområde för finska språket vilket bland annat innebär att du och ditt barn har rätt att få förskolans utbildning på finska. Kommunens finska verksamhet finns hos Berga öppna förskola och på Luffarbackens förskola som idag har två tvåspråkiga avdelningar, finska och svenska. Här får ditt barn tillgång till språket i sin vardag.

Du kan läsa mer om de rättigheter som är kopplade till Finskan som ett minoritetsspråken på sidan Förvaltningsområde för finska språket.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

På Luffarbackens förskola tillagas måltiderna så långt som möjligt från grunden av egen kock, barnet serveras en varierad och näringsrik kost. Måltiden är en integrerad del av verksamheten och en viktig stund för barnen. Mat och måltider är viktiga i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.

För de två avdelningar som ligger i närliggande skolbyggnad (Söra skolan) serveras lunchen från skolmatsalen. Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Mia Kuylenstierna, rektor

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Är du nyfiken på att läsa och höra mer om verksamheten kan du besöka sidan möt personal, barn och elever

Om Luna förskola

Luna förskola består av fem grupper och ligger centralt i Åkersberga med både naturen och centrum runt hörnet. Förskolan serverar mat lagad av egen kock.

På förskolan får ditt barn tillgång till stimulerande och utforskande material, avdelningarna är åldersanpassade och ditt barn går med jämnåriga kamrater. Miljö ses som den tredje pedagogen, vilket betyder att vi kvalitetssäkrar den och lägger stor vikt vid att ha en miljö som stimulerar barnens nyfikenhet och utforskande.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Måltiderna tillagas i Lunas kök av egen kock. På förskolan serveras en varierad kost med mycket frukt och grönsaker. Förskolan värdesätter vikten av pedagogisk lunch och måltiderna ses som lärsituationer. Luna har temaveckor där olika länders matkultur uppmärksammas.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Kontakt

Mia Kuylenstierna, Rektor

Hitta hit

Norrgårdsvägen 8

184 35 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Är du nyfiken på att läsa och höra mer om verksamheten kan du besöka sidan möt personal, barn och elever

Om Roslags-Kulla

Roslags-Kulla ligger u lantlig skogs- och skärgårdsmiljö. Ljusterö och Roslags-Kulla förskolor och skolor, Ljusterö öppna förskola samt Ingmarsö pedagogiska omsorg utgör tillsammans en enhet med ett nära samarbete samt gemensam ledning.

Förskolan arbetar Reggio Emilia-inspirerat. Med en syn på barn som kompetenta individer visas stor respekt för barnet och ett förhållningssätt som värdesätter och synliggör varje barns röst, bland annat genom värdegrundsverktyget ”Kompissolen”.
Roslags-Kulla arbetar medvetet med att utveckla lustfyllda och utforskningsbara pedagogiska lek- och lärmiljöer, både inomhus och utomhus. På förskolan lär man av varandra och utvecklas tillsammans i projektarbeten, vilket gör barnet till medskapare av sin omvärld.

På förskolan får ditt barn uppleva undervisning på ett lustfyllt, spännande och varierat sätt med stort inflytande över verksamheten.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Kontakt

Maria Lundin Lindgren, Rektor

Annica Fogelberg, Biträdande rektor

Habiba Sharipova, Samordnare

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Är du nyfiken på att läsa och höra mer om verksamheten kan du besöka sidan möt personal, barn och elever

Om Sjöhästens förskola

Sjöhästens förskola består av fyra grupper och ligger i ett naturskönt, lugnt område med skogen runt hörnet och närhet till grundskola och kommunikationer. Förskolan serverar mat lagad av egen kock.

Barnen på förskolan har tillgång till en härlig gård med möjlighet till fantasi, motorisk lek och lärande med hela kroppen. Inomhus finns möjlighet till utforskande i inspirerande lärmiljöer.

Sjöhästen arbetar med olika uttrycksätt såsom skapande, konstruktion och experimenterande. Barnen får möjlighet till många olika uttryckssätt och all verksamhet bygger på demokrati och respekt.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Måltiderna tillagas i Sjöhästens kök av egen kock. Köket är en central plats på Sjöhästens förskola, det mesta tillagas från grunden och så långt det är möjligt av svenska KRAV-godkända råvaror. Sjöhästens kök är KRAV-certifierat i nivå 1. Det innebär att det serveras minst 25% KRAV-godkända råvaror.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Anna Zaar, rektor

Hitta hit

Sjökarbyvägen 20

184 34 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Är du nyfiken på att läsa och höra mer om verksamheten kan du besöka sidan möt personal, barn och elever

Om Skogsbackens förskola

Skogsbackens förskola består av sju grupper och ligger vid skogsbrynet i direkt anslutning till Rydbo skola. Du möts av en stor härlig gård som används flitigt. Den utmanar ditt barn till rörelseaktivitet och upptäckarglädje. Förskolan serverar mat lagad i köket på Rydbo skola.

På förskolan får ditt barn tillgång till stimulerande och utforskande material, avdelningarna är åldersanpassade och ditt barn går med jämnåriga kamrater. Miljö ses som den tredje pedagogen, vilket betyder att vi kvalitetssäkrar den och lägger stor vikt vid att ha en miljö som stimulerar barnens nyfikenhet och utforskande.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Förskolan serverar mat lagad i köket på Rydbo skola. Mat och måltider är viktiga i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Matilda Persson, biträdande rektor

Lisa Bergman, rektor

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Är du nyfiken på att läsa och höra mer om verksamheten kan du besöka sidan möt personal, barn och elever

Om Skärgårdsstads förskola

Skärgårdsstads förskola består av fem grupper och ligger i en naturskön miljö med närhet till Skärgårdsstadsskolan.

Förskolan erbjuder ett arbetssätt där ditt barns inflytande och trygghet är i fokus. Skärgårdstads förskola strävar efter att ditt barn ges möjlighet att utvecklas till en självständig individ med ett gott självförtroende. Förskolan har ett temainriktat arbetssätt som följer en röd tråd genom alla avdelningar.

Förskolan serverar mat lagad i köket på Solskiftesskolan.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Förskolan serverar mat lagad i köket på Söraskolan. Mat och måltider är viktiga i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Anna Nordqvist biträdande rektor

Emma Hammenstig, rektor

Hitta hit

Översättravägen 2

184 70 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Är du nyfiken på att läsa och höra mer om verksamheten kan du besöka sidan möt personal, barn och elever

Om Smedby förskola

Smedby förskola består av fem grupper och ligger i närhet till natur som används i verksamheten. Förskolan serverar mat lagad av egen kock.

Förskolan utgår ifrån att ditt barn vill och kan lära sig i en miljö som kännetecknas av glädje, tilltro, trygghet och omsorg. Smedby förskola sätter värdegrundsarbetet och det livslånga lärandet i fokus. Grupperna är åldersindelade och inomhusmiljön är uppbyggd efter och anpassad till respektive åldersgrupp.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Måltiderna tillagas i Smedbys kök av egen kock. Bra matvanor skapas tidigt, de vuxna i ditt barns närhet viktiga som förebilder. Basen kan vara densamma men tillförs nya sorter, smaker, former och färger så uppmuntrar vi ditt barn att prova något nytt och ger en positiv känsla för måltiden när vi sitter ner runt bordet tillsammans.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Kontakt

Helen Engberg, rektor

Hitta hit

Smedby skolväg 42

184 33 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Är du nyfiken på att läsa och höra mer om verksamheten kan du besöka sidan möt personal, barn och elever

Om Penseln

Språkförskolan Penseln är en specialförskola som finns i samma lokaler som Färglådans förskola vilket innebär att barnen delar gård med en del av Färglådan. Språkförskolan Penseln ligger i kärnan av Åkersberga, nära kommunikationer, affärscentrum och kommunhus samtidigt som det är ett stenkast från skog och natur. Här serveras mat lagad av egen kock.

Språkförskolan Penseln består av en grupp med åtta barn med diagnosen språkstörning, tre förskollärare samt en heltidsanställd logoped och arbetar delvis på uppdrag av Region Stockholm. Särskilt ansökningsförfarande krävs.

Språkförskolan Penseln arbetar medvetet med språket och leken i centrum med hjälp av bland annat bildstöd och tecken som stöd. Varje barn har enskild logopedisk träning vid cirka tre tillfällen per vecka.

Så arbetar Penseln

Är du nyfiken på att veta mer om Penseln? Se filmen nedan.

Ansök till förskolan

Ansökan till Språkförskolan Penseln görs av barnets vårdnadshavare i samråd med diagnosticerande eller nuvarande logoped och barnets nuvarande förskola. En logopedutredning skall vara genomförd innan antagningsbesöket kan ske men det går att påbörja en ansökan under logopedutredningens gång. Misstänker du eller personalen på ditt barns nuvarande förskola att ditt barn har språkliga svårigheter men ännu inte utretts hos logoped och ni är intresserade av att söka till oss? Kontakta Penselns logoped:

Ansökan till språkförskolan Penseln görs av barnets vårdnadshavare genom att skicka in tre dokument:

  1. Blanketten Ansökan till språkförskolan penseln , 108 kB, öppnas i nytt fönster.
  2. Ett logopedutlåtande från logoped där språkstörningsdiagnos framgår.
  3. En pedagogisk kartläggning från barnets nuvarande förskola som vanligtvis barnets ansvarspedagog fyller i. Kommunen har en tillgänglig mall i det fall inte förskolan tillämpar en egen. Mall för pedagogisk kartläggning , 155.9 kB, öppnas i nytt fönster. 
  4. Dokumenten för ansökan skickas till: Utbildningsförvaltningen, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga

Sista ansökningsdagen till Språkförskolan Penseln är den 15 februari med förskolestart i augusti samma år.

Platserbjudanden/avslag skickas ut per post i början på maj. Förskolan tar ansökningar löpande och sena ansökningar behandlas utifrån platstillgång.

Antagning

Efter ansökningstidens slut och ansökan är komplett åker logopeden tillsammans med en pedagog ut och besöker barnet på dess nuvarande förskola. Barnet observeras i fri lek, samling/strukturerad aktivitet samt under integrering med pedagogen eller logopeden från Penseln. Vissa delar av besöket filmas som underlag i antagningsprocessen och raderas därefter.

Beslut fattas under en antagningskonferens med Språkförskolan Penselns personal, rektor och sakkunnig på kommunen under april/maj månad och därefter skickas platserbjudande eller avslag ut per post till de barn som sökt. De barn som erbjuds placering får det även synligt under Din kundvalssida, kommunens e-tjänst för kundval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. efter ytterligare några dagar. På samma plats tackar vårdnadshavare sedan tacka ja till platsen.

Platserbjudandet baseras på behovsprövning, inte på kötid.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

På Penseln tillagas måltiderna i kök av egen kock. Förskolan värdesätter vikten av pedagogisk lunch och måltiderna ses som lärsituationer.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Kontakt

Anna Nordqvist, biträdande rektor

Emma Hammenstig, rektor

Logoped

Avdelning

Färglådans kök

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Är du nyfiken på att läsa och höra mer om verksamheten kan du besöka sidan möt personal, barn och elever

Om Säby förskola

Säby förskola består av fyra grupper och ligger intill Åkers kanal, med fina omgivningar som vi ofta använder för utflykter, lek och lärande. Trygghet och glädje är grunden i förskolans arbete med ditt barn.

Miljön ute och inne är anpassad för barnens intressen och behov. Barnen leker, skapar, forskar och lär. På förskolan finns till exempel en inredd snickarbod i ett av uteförråden.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Måltiderna tillagas i Solskiftesskolans kök. På Säby ska matstunden vara en trevlig och lugn stund för alla. Måltiden är en viktig del i förskolans pedagogiska arbete.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Helen Engberg, Rektor

Hitta hit

Säbygårdsvägen 2

184 42 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Är du nyfiken på att läsa och höra mer om verksamheten kan du besöka sidan möt personal, barn och elever

Om Söralids förskola

Söralids förskola erbjuder utbildning för 6–8 grupper. Förskolans lokaler och två varierande gårdar är rymliga med gångavstånd till både skogsområden och Åkersberga centrum.

Förskolan arbetar med gemensamt tema där dokumentation och reflektion ligger till grund för planeringen. Förskolans förhållningssätt visar tydligt att alla individer respekteras, Söralid arbetar för de demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. Utbildningen utgår från en helhetssyn på barnets och barnens behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Söralids kock är en självklar del av förskolans utbildning. Näringsriktiga måltider planeras och tillagas från grunden i den mån kökets utrustning tillåter. Barnen äter på sina avdelningar och förskolan strävar efter att måltiderna ska vara stressfria, lugna och trivsamma. Måltiderna erbjuder även undervisningstillfällen. Målet är att alla barn ska uppleva matglädje kombinerat med att de får grundläggande kunskaper om kopplingen mellan mat, hälsa och hållbar utveckling.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Anna Nordqvist, biträdande rektor

Emma Hammenstig, rektor

Söralids kök

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Är du nyfiken på att läsa och höra mer om verksamheten kan du besöka sidan möt personal, barn och elever

Om Tallsättra förskola

Tallsättra är en kommunal förskola som tillsammans ingår i en enhet med Bikupan och Äppellundens förskolor belägna i Margretelund i Österåkers kommun. Byggnaderna finns geografiskt inom samma närområde har nära till naturen. Förskolorna serverar mat lagad av egen kock. De har gemensam målsättning.

Orden som bäst sammanfattar vår utbildning är utforskande och delaktighet. En pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring. Bejakande av subjektivitet, olikhet, solidaritet, samarbete och tro på att man genom att bekräfta barnens individualitet och rättigheter på sikt kan förändra världen i en allt mer demokratisk riktning. Förskolan är ett minisamhälle där barn tidigt påbörjar sin vandring mot att bli en mer och mer fullfjädrad samhällsmedborgare. Det är det här det demokratiska och globala medborgarskapet för hållbarhet börjar, i den lokala förskolan.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Frukost, lunch och mellanmål tillagas i Äppellundens kök av egen kock. Förskolan värnar om att barnen ska få en bra sammansatt och välsmakande lunch. Mat och måltider är viktiga i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Lena Lang-Forseth, rektor

Christina Holmberg, Biträdande rektor

Hitta hit

Tallsättravägen 2

184 61 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Är du nyfiken på att läsa och höra mer om verksamheten kan du besöka sidan möt personal, barn och elever

Om Tuna förskola

Tuna förskola består av fem grupper och ligger nära havet i ett lummigt Österskär. Som närmaste granne finns Borgruinen och en äng med stora vackra träd. Gården är kuperad med bland annat träd, buskar, gungor, stenar och olika lekmaterial. I närmiljön finns hav, lekparker samt olika skogsområden.

Tunas arbetslag har tilltro till barns egen vilja och förmåga att utvecklas och lära. Personalen vill att alla barn ska komma till förskolan med glädje och lust att utforska, leka och lära. Såväl inomhus som utomhusmiljö bjuder in till utmaningar, lek och rörelse.

På Tuna ges skrattet och glädjen stort utrymme, det skapar lust och engagemang. Tuna har valt att dela upp läroplanen i en så kallad årsplan, detta för att tydliggöra det arbete som pågår året om. Planen kan vårdnadshavare ta del av via dokumentationsverktyget Unikum.

I undervisningen och i arbetet har förskolan det livslånga lärandet och värdegrundsarbetet i fokus. Genom att på olika sätt arbeta med barns rättigheter, medmänsklighet och det demokratiska uppdraget utifrån skollag, läroplanen och barnkonventionen.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

På Tuna förskola tillagas måltiderna så långt som möjligt från grunden av egen kock, barnen serveras en varierad och näringsrik kost. Förskolan ser måltiden som  en integrerad del av vår verksamhet och en viktig stund för barnen. Mat och måltider är viktiga i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Mia Kuylenstierna, rektor

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Är du nyfiken på att läsa och höra mer om verksamheten kan du besöka sidan möt personal, barn och elever

Om Äppellundens förskola

Äppellunden är en kommunal förskola som tillsammans ingår i en enhet med Bikupan och Tallsättra förskolor belägna i Margretelund i Österåkers kommun. Byggnaderna finns geografiskt inom samma närområde har nära till naturen. Förskolorna serverar mat lagad av egen kock. De har gemensam målsättning.

Orden som bäst sammanfattar vår utbildning är utforskande och delaktighet. En pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring. Bejakande av subjektivitet, olikhet, solidaritet, samarbete och tro på att man genom att bekräfta barnens individualitet och rättigheter på sikt kan förändra världen i en allt mer demokratisk riktning. Förskolan är ett minisamhälle där barn tidigt påbörjar sin vandring mot att bli en mer och mer fullfjädrad samhällsmedborgare. Det är det här det demokratiska och globala medborgarskapet för hållbarhet börjar, i den lokala förskolan.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Frukost, lunch och mellanmål tillagas i Äppellundens kök av egen kock. Förskolan värnar om att barnen ska få en bra sammansatt och välsmakande lunch. Mat och måltider är viktiga i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Lena Lang-Forseth, rektor

Christina Holmberg, Biträdande rektor

Hitta hit

Manfred Bondes väg 78

184 62 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Är du nyfiken på att läsa och höra mer om verksamheten kan du besöka sidan möt personal, barn och elever

Kommunal pedagogisk omsorg

I den kommunala pedagogiska omsorgen säkerställs att barnen ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och verksamheten lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Ingmarsö pedagogiska omsorg, röd träbyggnad med grusväg framför. Stora grönområden runt byggnaden.

Om Ingmarsö pedagogiska omsorg

Ingmarsö pedagogiska omsorg ligger på den bilfria ön Ingmarsö i Stockholms skärgård. Här serveras mat lagad av egen kock. Verksamhetens närmsta granne är hästar och får. Förutom den lummiga gården finns skog och natur precis bakom hörnet.

Inspiration till arbetssätt och grundvärderingar hämtas från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Här stävar vi att ditt barn ska uppleva undervisning på ett lustfyllt, spännande och varierat sätt med stort inflytande över verksamheten. Ingmarsö pedagogiska omsorg är inte en förskola, du kan läsa mer om vad det innebär på sidan Familjedaghem och pedagogisk omsorg.

Måltider

På Ingmarsö pedagogiska omsorg tillagas måltiderna i kök av egen kock. Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Ingmarsö pedagogiska omsorg håller öppet utifrån vårdnadshavares och barnens behov, högst tio timmar per dag. Det är behovet som styr och öppettiderna kan således variera.

Grupper

Ingmarsö pedagogiska omsorg består av en avdelning, du når dem på telefon 08-540 811 15.

Kontakt

Maria Lundin Lindgren, Rektor

Publicerad:
Senast uppdaterad: