Förskolor

Österåker erbjuder ett stort utbud av utbildning och barnomsorg som drivs i både kommunal och enskild regi. Förskolan ska bidra till kontinuitet och tillväxt i barnens utveckling och lärande. Förskolan ska också förbereda för fortsatt utbildning samt göra det möjligt för dig som förälder att arbeta och studera. Här hittar du alla förskolor i kommunen.

Hitta och jämför

Via kommunens jämförelsetjänst Hitta och jämför Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du bland annat hitta förskolor, pedagogisk omsorg och öppna förskolor i Österåker.

Kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

hej

Om förskolan Bikupan

Bikupans förskola består av fem grupper och ligger nära naturen med en stor gård och en ekbacke som lockar till lek såväl sommar som vinter. Förskolan serverar mat lagad av egen kock.

Enheten består av två förskolor, Bikupans förskola och Äppellundens förskola. Inspiration till arbetssätt och grundvärderingar inspirerats från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Tillsammans utgör förskolorna en enhet med gemensam målsättning under samma rektor.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Frukost, lunch och mellanmål tillagas i Bikupans kök av egen kock. Förskolan värnar om att barnen ska få en bra sammansatt och välsmakande lunch. Mat och måltider är viktiga i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30. Du kan läsa mer om öppettider i dokumentet Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Lena Lang-Forseth, Rektor

08- 540 816 51

lena.lang.forseth@osteraker.se

Hitta hit

Manfred Bondes väg 3

184 62 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Båtstorps förskola, röda byggnader i trä omgivna av gräsklädda backar, sandlåda och ljusrosa buskar

Om förskolan Båtstorp

Båtstorp består av fem grupper. Här serveras mat lagad av egen kock och gården är välplanerad, kuperad och spännande med träd, buskar, gungor, stenar och stockar. Innanför grinden möts du direkt av en inspirerande och lärorik skog. I förskolans närmiljö finns dessutom hagar och lekparker. På Båtstorp kommer ditt barn vilja leka ute.

Förskolan strävar efter att varje barn ska uppleva glädje, lust att utforska, leka och lära.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

På Båtstorp tillagas måltiderna i kök av egen kock. Bra matvanor skapas tidigt och de vuxna är viktiga förebilder. Förskolan uppmuntrar ditt barn att prova nya smaker och rätter. Måltiden ska vara en positiv del av vardagen där det ges möjlighet att äta och dela funderingar tillsammans.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30. Du kan läsa mer om öppettider i dokumentet Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Anna Zaar, Rektor

08-540 815 14

anna.zaar@osteraker.se

Hitta hit

Båtstorpsvägen 20

184 86 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Färglådans förskola, röd träbyggnad med en sandlåda framför, buskar med vita blommor i förgrunden

Om förskolan Färglådan

Färglådans förskola ligger i kärnan av Åkersberga, nära kommunikationer, affärscentrum och kommunhuset samtidigt som det är ett stenkast från skog och natur. Här serveras mat lagad av egen kock. Färglådan består av fem grupper.

På Färglådan byggs en mordern förskoleverksamhet med nya arbetssätt och ny organisation. Förskolan arbetar med språket i centrum och ser mångfald som en tillgång.

På förskolan ingår även språkförskolan Penseln som är en specialförskola. Språkförskolan är en integrerad verksamhet på förskolan. Du kan läsa mer om Penselns verksamhet under fliken Språkförskolan Penseln längre ned på sidan.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

På Färglådan tillagas måltiderna i kök av egen kock. Förskolan värdesätter vikten av pedagogisk lunch och måltiderna ses som lärsituationer.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30. Du kan läsa mer om öppettider i dokumentet Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Emma Hammenstig, rektor

08-540 813 83

emma.hammenstig@osteraker.se

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Kantarellens förskola, röd träbyggnad omgiven av gräs, gungor och lekplats

Om förskolan Kantarellen

Kantarellens förskola består av fem grupper och ligger i ett lugnt villaområde med närhet till skogen. Förskolan serverar mat lagad av egen kock. Barnen på förskolan har tillgång till en härlig gård med möjlighet till fantasi, motorisk lek och lärande med hela kroppen. Inomhus finns möjlighet till utforskande i inspirerande lärmiljöer. Kantarellen arbetar med olika uttrycksätt såsom skapande, konstruktion och experimenterande.

Alla barn kan, om de får de rätta förutsättningarna. Förskolan arbetar ständigt med att utveckla sin verksamhet med barnens bästa för ögonen.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Måltiderna tillagas i Kantarellens kök av egen kock. Så långt det är möjligt används svenska råvaror och till viss del även kravodlade.

Mat och måltider är viktiga i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.
Mat och måltider är viktiga i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30. Du kan läsa mer om öppettider i dokumentet Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Anna Zaar, Rektor

08-540 815 14

anna.zaar@osteraker.se

Hitta hit

Kantarellvägen 124

184 34 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Ljusterö förskola, röd träbyggnad omgiven av träd och sandlåda

Om Ljusterö förskola

Ljusterö förskola består av fem grupper och ligger på ön Ljusterö i lantlig skogs- och skärgårdsmiljö. Inspiration till arbetssätt och grundvärderingar hämtas från Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Förskolan arbetar medvetet med att utveckla lustfyllda och utforskningsbara pedagogiska lek- och lärmiljöer, både inomhus och utomhus. Ljusterö förskola strävar efter att barnen ska lära av varandra och utvecklas tillsammans i projektarbeten, vilket gör barnet till medskapare av sin omvärld. På förskolan får ditt barn uppleva undervisning på ett lustfyllt, spännande och varierat sätt med stort inflytande över verksamheten.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

På alla våra kommunala förskolor serveras ditt barn väl sammansatta måltider enligt kommunens kostpolicy. Utöver lunch serveras ditt barn även frukost och mellanmål.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30. Du kan läsa mer om öppettider i dokumentet Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Hitta hit

Mellansjövägen 60 C

184 95 Ljusterö

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Luffarbackens förskola, röd träbyggnad med sandlåda och lekställning framför

Om Luffarbackens förskola

Luffarbackens förskola ligger i centrala Åkersberga. Du hittar förskolans sju avdelningar i två olika byggnader, huvudbyggnaden samt två lokaler i närliggande skola. Gården är kuperad och spännande med träd, buskar, gungor, stenar och stockar, i närmiljön finns lekparker och olika skogsområden.

Luffarbackens förskola har tilltro till barnens vilja och förmåga att utvecklas och lära. Miljöer samt material ska vara inbjudande till lek och rörelse för barnens pågående utveckling. Förskolans arbete med värdegrundsfrågor utifrån skollag, läroplan och barnkonvention ligger till grund för arbetet med omsorg, förhållningssätt och undervisning i det livslånga lärandet.

Finsk verksamhet

Österåkers kommun är förvaltningsområde för finska språket vilket bland annat innebär att du och ditt barn har rätt att få förskolans utbildning på finska. Kommunens finska verksamhet finns hos Berga öppna förskola och på Luffarbackens förskola som idag har två tvåspråkiga avdelningar, finska och svenska. Här får ditt barn tillgång till språket i sin vardag.

Du kan läsa mer om de rättigheter som är kopplade till Finskan som ett minoritetsspråken på sidan Förvaltningsområde för finska språket.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

På Luffarbackens förskola tillagas måltiderna så långt som möjligt från grunden av egen kock, barnet serveras en varierad och näringsrik kost. Måltiden är en integrerad del av verksamheten och en viktig stund för barnen. Mat och måltider är viktiga i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.

För de två avdelningar som ligger i närliggande skolbyggnad (Söra skolan) serveras lunchen från skolmatsalen. Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30. Du kan läsa mer om öppettider i dokumentet Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Mia Kuylenstierna, Rektor

08-540 819 88

mia.kuylenstierna@osteraker.se

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Luna förskola, träbyggnad i ett plan. Gård med små lekhus

Om Luna förskola

Luna förskola består av fem grupper och ligger centralt i Åkersberga med både naturen och centrum runt hörnet. Förskolan serverar mat lagad av egen kock.

På förskolan får ditt barn tillgång till stimulerande och utforskande material, avdelningarna är åldersanpassade och ditt barn går med jämnåriga kamrater. Miljö ses som den tredje pedagogen, vilket betyder att vi kvalitetssäkrar den och lägger stor vikt vid att ha en miljö som stimulerar barnens nyfikenhet och utforskande.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Måltiderna tillagas i Lunas kök av egen kock. De äldsta barnen får turas om att vara ”småkockar” och hjälpa kocken att laga mat. På förskolan serveras en varierad kost med mycket frukt och grönsaker. Förskolan värdesätter vikten av pedagogisk lunch och måltiderna ses som lärsituationer. Luna har temaveckor där olika länders matkultur uppmärksammas.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30. Du kan läsa mer om öppettider i dokumentet Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Kontakt

Mia Kuylenstierna, Rektor

08-540 819 88

mia.kuylenstierna@osteraker.se

Hitta hit

Norrgårdsvägen 8

184 35 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Roslags-Kulla förskola, röd träbyggnad med sandlåda och rutschkana framför

Om Roslags-Kulla

Roslags-Kulla ligger u lantlig skogs- och skärgårdsmiljö. Ljusterö och Roslags-Kulla förskolor och skolor, Ljusterö öppna förskola samt Ingmarsö pedagogiska omsorg utgör tillsammans en enhet med ett nära samarbete samt gemensam ledning.

Förskolan arbetar Reggio Emilia-inspirerat. Med en syn på barn som kompetenta individer visas stor respekt för barnet och ett förhållningssätt som värdesätter och synliggör varje barns röst, bland annat genom värdegrundsverktyget ”Kompissolen”.
Roslags-Kulla arbetar medvetet med att utveckla lustfyllda och utforskningsbara pedagogiska lek- och lärmiljöer, både inomhus och utomhus. På förskolan lär man av varandra och utvecklas tillsammans i projektarbeten, vilket gör barnet till medskapare av sin omvärld.

På förskolan får ditt barn uppleva undervisning på ett lustfyllt, spännande och varierat sätt med stort inflytande över verksamheten.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30. Du kan läsa mer om öppettider i dokumentet Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Kontakt

Habiba Sharipova, platsansvarig

Jeanette Perselius, biträdande enhetschef

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Skogsbackens förskola, byggnad i trä och tegel. På gården finns bänkar och sandlåda

Om Skogsbackens förskola

Skogsbackens förskola består av sju grupper och ligger vid skogsbrynet i direkt anslutning till Rydbo skola. Du möts av en stor härlig gård som används flitigt. Den utmanar ditt barn till rörelseaktivitet och upptäckarglädje. Förskolan serverar mat lagad i köket på Rydbo skola.

På förskolan får ditt barn tillgång till stimulerande och utforskande material, avdelningarna är åldersanpassade och ditt barn går med jämnåriga kamrater. Miljö ses som den tredje pedagogen, vilket betyder att vi kvalitetssäkrar den och lägger stor vikt vid att ha en miljö som stimulerar barnens nyfikenhet och utforskande.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Förskolan serverar mat lagad i köket på Rydbo skola. Mat och måltider är viktiga i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30. Du kan läsa mer om öppettider i dokumentet Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Lisa Bergman, Rektor

08-540 814 23

lisa.bergman@osteraker.se

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Sjöhästens förskola, gul träbyggnad med sandlåda och gräsbeklädda backar framför

Om Sjöhästens förskola

Sjöhästens förskola består av fyra grupper och ligger i ett naturskönt, lugnt område med skogen runt hörnet och närhet till grundskola och kommunikationer. Förskolan serverar mat lagad av egen kock.

Barnen på förskolan har tillgång till en härlig gård med möjlighet till fantasi, motorisk lek och lärande med hela kroppen. Inomhus finns möjlighet till utforskande i inspirerande lärmiljöer.

Sjöhästen arbetar med olika uttrycksätt såsom skapande, konstruktion och experimenterande. Barnen får möjlighet till många olika uttryckssätt och all verksamhet bygger på demokrati och respekt.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Måltiderna tillagas i Sjöhästens kök av egen kock. Köket är en central plats på Sjöhästens förskola, det mesta tillagas från grunden och så långt det är möjligt av svenska KRAV-godkända råvaror. Sjöhästens kök är KRAV-certifierat i nivå 1. Det innebär att det serveras minst 25% KRAV-godkända råvaror.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30. Du kan läsa mer om öppettider i dokumentet Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Anna Zaar, Rektor

08-540 815 14

anna.zaar@osteraker.se

Hitta hit

Sjökarbyvägen 20

184 34 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Skärgårdsstads förskola, röd träbyggnad med sandlåda och lekställningar framför

Om Skärgårdsstads förskola

Skärgårdsstads förskola består av fem grupper och ligger i en naturskön miljö med närhet till Skärgårdsstadsskolan.

Förskolan erbjuder ett arbetssätt där ditt barns inflytande och trygghet är i fokus. Skärgårdstads förskola strävar efter att ditt barn ges möjlighet att utvecklas till en självständig individ med ett gott självförtroende. Förskolan har ett temainriktat arbetssätt som följer en röd tråd genom alla avdelningar.

Förskolan serverar mat lagad i köket på Solskiftesskolan.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Förskolan serverar mat lagad i köket på Söraskolan. Mat och måltider är viktiga i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30. Du kan läsa mer om öppettider i dokumentet Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Emma Hammenstig, rektor

08-540 813 83

emma.hammenstig@osteraker.se

Hitta hit

Översättravägen 2

184 70 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Smedby förskola, röd träbyggnad i två våningar

Om Smedby förskola

Smedby förskola består av fem grupper och ligger i närhet till natur som används i verksamheten. Förskolan serverar mat lagad av egen kock.

Förskolan utgår ifrån att ditt barn vill och kan lära sig i en miljö som kännetecknas av glädje, tilltro, trygghet och omsorg. Smedby förskola sätter värdegrundsarbetet och det livslånga lärandet i fokus. Grupperna är åldersindelade och inomhusmiljön är uppbyggd efter och anpassad till respektive åldersgrupp.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Måltiderna tillagas i Smedbys kök av egen kock. Bra matvanor skapas tidigt, de vuxna i ditt barns närhet viktiga som förebilder. Basen kan vara densamma men tillförs nya sorter, smaker, former och färger så uppmuntrar vi ditt barn att prova något nytt och ger en positiv känsla för måltiden när vi sitter ner runt bordet tillsammans.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30. Du kan läsa mer om öppettider i dokumentet Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Kontakt

Helen Engberg, Rektor

08-540 813 86

helen.engberg@osteraker.se

Hitta hit

Smedby skolväg 42

184 33 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Säby förskola, röd träbyggnad med gräsplan och lekställningar framför

Om Säby förskola

Säby förskola består av fyra grupper och ligger intill Åkers kanal, med fina omgivningar som vi ofta använder för utflykter, lek och lärande. Trygghet och glädje är grunden i förskolans arbete med ditt barn.

Miljön ute och inne är anpassad för barnens intressen och behov. Barnen leker, skapar, forskar och lär. På förskolan finns till exempel en inredd snickarbod i ett av uteförråden. Förskolan serverar mat lagad av egen kock.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Måltiderna tillagas i Solskiftesskolans kök. På Säby ska matstunden vara en trevlig och lugn stund för alla. Måltiden är en viktig del i förskolans pedagogiska arbete.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30. Du kan läsa mer om öppettider i dokumentet Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Helen Engberg, Rektor

08-540 813 86

helen.engberg@osteraker.se

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Söralids förskola, röd träbyggnad med lekställningar och gungor framför

Om Söralids förskola

Söralids förskola erbjuder utbildning för 6–8 grupper. Förskolans lokaler och två varierande gårdar är rymliga med gångavstånd till både skogsområden och Åkersberga centrum.

Förskolan arbetar med gemensamt tema där dokumentation och reflektion ligger till grund för planeringen. Förskolans förhållningssätt visar tydligt att alla individer respekteras, Söralid arbetar för de demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. Utbildningen utgår från en helhetssyn på barnets och barnens behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Söralids kock är en självklar del av förskolans utbildning. Näringsriktiga måltider planeras och tillagas från grunden i den mån kökets utrustning tillåter. Barnen äter på sina avdelningar och förskolan strävar efter att måltiderna ska vara stressfria, lugna och trivsamma. Måltiderna erbjuder även undervisningstillfällen. Målet är att alla barn ska uppleva matglädje kombinerat med att de får grundläggande kunskaper om kopplingen mellan mat, hälsa och hållbar utveckling.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30. Du kan läsa mer om öppettider i dokumentet Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Malin Jonsson, Utbildningsledare

Söralids kök

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Färglådans förskola, röd träbyggnad med en sandlåda framför, buskar med vita blommor i förgrunden

Om Penseln

Språkförskolan Penseln är en specialförskola som finns i samma lokaler som Färglådans förskola vilket innebär att barnen delar gård med en del av Färglådan. Språkförskolan Penseln ligger i kärnan av Åkersberga, nära kommunikationer, affärscentrum och kommunhus samtidigt som det är ett stenkast från skog och natur. Här serveras mat lagad av egen kock.

Språkförskolan Penseln består av en grupp med åtta barn med diagnosen språkstörning, tre förskollärare samt en heltidsanställd logoped och arbetar delvis på uppdrag av Region Stockholm. Särskilt ansökningsförfarande krävs.

Språkförskolan Penseln arbetar medvetet med språket och leken i centrum med hjälp av bland annat bildstöd och tecken som stöd. Varje barn har enskild logopedisk träning vid cirka tre tillfällen per vecka.

Så arbetar Penseln

Är du nyfiken på att veta mer om Penseln? Se filmen nedan.

Ansök till förskolan

Ansökan till Språkförskolan Penseln görs av barnets vårdnadshavare i samråd med diagnosticerande eller nuvarande logoped och barnets nuvarande förskola. En logopedutredning skall vara genomförd innan antagningsbesöket kan ske men det går att påbörja en ansökan under logopedutredningens gång. Misstänker du eller personalen på ditt barns nuvarande förskola att ditt barn har språkliga svårigheter men ännu inte utretts hos logoped och ni är intresserade av att söka till oss? Kontakta Penselns logoped:

Ansökan till språkförskolan Penseln görs av barnets vårdnadshavare genom att skicka in tre dokument:

  1. Blanketten Ansökan till språkförskolan penseln , 99.4 kB, öppnas i nytt fönster.
  2. Ett logopedutlåtande från logoped där språkstörningsdiagnos framgår.
  3. En pedagogisk kartläggning från barnets nuvarande förskola som vanligtvis barnets ansvarspedagog fyller i. Kommunen har en tillgänglig mall i det fall inte förskolan tillämpar en egen. Mall för pedagogisk kartläggning , 142.7 kB, öppnas i nytt fönster. 
  4. Dokumenten för ansökan skickas till: Utbildningsförvaltningen, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga

Sista ansökningsdagen till Språkförskolan Penseln är den 15 februari med förskolestart i augusti samma år.

Platserbjudanden/avslag skickas ut per post i början på maj. Förskolan tar ansökningar löpande och sena ansökningar behandlas utifrån platstillgång.

Antagning

Efter ansökningstidens slut och ansökan är komplett åker logopeden tillsammans med en pedagog ut och besöker barnet på dess nuvarande förskola. Barnet observeras i fri lek, samling/strukturerad aktivitet samt under integrering med pedagogen eller logopeden från Penseln. Vissa delar av besöket filmas som underlag i antagningsprocessen och raderas därefter.

Beslut fattas under en antagningskonferens med Språkförskolan Penselns personal, rektor och sakkunnig på kommunen under april/maj månad och därefter skickas platserbjudande eller avslag ut per post till de barn som sökt. De barn som erbjuds placering får det även synligt under Din kundvalssida, kommunens e-tjänst för kundval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. efter ytterligare några dagar. På samma plats tackar vårdnadshavare sedan tacka ja till platsen.

Platserbjudandet baseras på behovsprövning, inte på kötid.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

På Penseln tillagas måltiderna i kök av egen kock. Förskolan värdesätter vikten av pedagogisk lunch och måltiderna ses som lärsituationer.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30. Du kan läsa mer om öppettider i dokumentet Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Kontakt

Malin Jonsson, Utbildningsledare

Emma Hammenstig, rektor

Logoped

Avdelning

Färglådans kök

Kontakt

Emma Hammenstig, rektor

08-540 813 83

emma.hammenstig@osteraker.se

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Tallsättra förskola, röd träbyggnad med gräsplan och lekställningar framför

Om Tallsättra förskola

Tallsättra förskola består av fem grupper och ligger i ett villaområde i Margretelund. Här finner du en generös tilltagen förskolegård som inbjuder till möten och samspel. Förskolan serverar mat lagad av egen kock.

På Tallsättra värdesätts leken, som under hela förskoleåldern är av stor betydelse för barns utveckling och lärande. Förskolan arbetar medvetet med att skapa lustfyllda och spännande lekmiljöer, både inomhus och utomhus.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Måltiderna tillagas i Tallsättras kök av egen kock. Ditt barn får nybakat bröd 2 gånger i veckan och fisk en gång i veckan. Varje fredag är det soppa, med undantag för avdelningarna med de yngsta barnen. Förskolans kock tillagar majoriteten av maten från grunden.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30. Du kan läsa mer om öppettider i dokumentet Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Lena Lang-Forseth, Rektor

08- 540 816 51

lena.lang.forseth@osteraker.se

Hitta hit

Tallsättravägen 2

184 61 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Tuna förskola, träbyggnad med gräsplan och lekställningar framför

Om Tuna förskola

Tuna förskola består av fem grupper och ligger nära havet i ett lummigt Österskär. Som närmaste granne finns Borgruinen och en äng med stora vackra träd. Gården är kuperad med bland annat träd, buskar, gungor, stenar och olika lekmaterial. I närmiljön finns hav, lekparker samt olika skogsområden.

Tunas arbetslag har tilltro till barns egen vilja och förmåga att utvecklas och lära. Personalen vill att alla barn ska komma till förskolan med glädje och lust att utforska, leka och lära. Såväl inomhus som utomhusmiljö bjuder in till utmaningar, lek och rörelse.

På Tuna ges skrattet och glädjen stort utrymme, det skapar lust och engagemang. Tuna har valt att dela upp läroplanen i en så kallad årsplan, detta för att tydliggöra det arbete som pågår året om. Planen kan vårdnadshavare ta del av via dokumentationsverktyget Unikum.

I undervisningen och i arbetet har förskolan det livslånga lärandet och värdegrundsarbetet i fokus. Genom att på olika sätt arbeta med barns rättigheter, medmänsklighet och det demokratiska uppdraget utifrån skollag, läroplanen och barnkonventionen.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

På Tuna förskola tillagas måltiderna så långt som möjligt från grunden av egen kock, barnen serveras en varierad och näringsrik kost. Förskolan ser måltiden som  en integrerad del av vår verksamhet och en viktig stund för barnen. Mat och måltider är viktiga i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30. Du kan läsa mer om öppettider i dokumentet Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Mia Kuylenstierna, Rektor

08-540 819 88

mia.kuylenstierna@osteraker.se

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Äppellundens förskola, röd träbyggnad med gräsplan och lekställningar framför

Om Äppellundens förskola

Äppellundens förskola består av tre grupper och ligger i Margretelund med nära till skog och mark. Äppellundens förskola är en liten förskola och utomhusmiljön strävar efter att bjuda in till utmaningar, lek och rörelse. Förskolan serverar mat lagad av egen kock.

På Äppellundens förskola samarbetar grupperna över gränserna vilket gör att barnen känner sig trygga med alla barn och pedagoger.

Enheten består av två förskolor, Bikupans förskola och Äppellundens förskola. Inspiration till arbetssätt och grundvärderingar inspirerats från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Tillsammans utgör förskolorna en enhet med gemensam målsättning under samma rektor.

Styrdokument i förskolan

Den kommunala förskoleverksamheten tar tillvara på och inspireras av olika pedagogiska inriktningar. I verksamheterna finns en gemensam målbild, där uppdraget i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och skollagen är i fokus. Varje förskola har en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Vill du läsa mer kan du göra det på några olika platser. För att läsa mer om förskolans uppdrag kan du besöka Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Lpfö 18 finns. På riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa skollagen, i kapitel 8 kan du läsa mer om förskolans verksamhet.

Måltider

Frukost, lunch och mellanmål tillagas i Äppellundens kök av egen kock. Förskolan värnar om att barnen ska få en bra sammansatt och välsmakande lunch. Mat och måltider är viktiga i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare.

Läs mer om måltider i kommunala förskolor på sidan Måltider, lunch.

Öppettider

Samtliga förskolor har skyldighet att erbjuda öppethållande mellan kl. 06.30 - 18.30. Du kan läsa mer om öppettider i dokumentet Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Under planeringsdagar, två – tre dagar per termin, samordnas verksamheten och vissa verksamheter håller stängt. Alternativ placering ska då erbjudas av den verksamhet där barnet är inskriven. Verksamhet som stänger under sommarens semesterperiod ska vid behov erbjuda en alternativ placering inom kommunen. Förskolans grupper samarbetar när det gäller öppning och stängning.

Grupper

Kontakt

Lena Lang-Forseth, Rektor

08-540 816 51

lena.lang.forseth@osteraker.se 

Hitta hit

Manfred Bondes väg 78

184 62 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar kommunala förskolor

På de kommunala förskolorna säkerställer vi att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform och Unikum.

Fristående förskolor

För mer information om Österåkers fristående förskolor, besök förskolornas webbplatser eller kontakta förskolan direkt.

Om förskolan

Välkommen till Amorinen som är en Reggio Emilia inspirerad förskola i Åkersberga. Vi är ett litet mysigt föräldrakooperativ med totalt 34 barn fördelade på två avdelningar.

Hitta hit

Runöbacken 80

184 41 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förskolan

Vi är en liten förskola med två avdelningar som ligger i Margretelund. Vi har en stor generös gård som lockar till en aktiv utevistelse.

Hitta hit

Svarthättevägen 21

184 61 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förskolan

På Fredsborg Förskola får alla barn likvärdiga förutsättningar och ges möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga. Gemenskap och trygghet är vår bas och nyfikenhet och variation är våra ledstjärnor. Med profilen Hälsa och rörelse vill vi ge alla barn sunda vanor och de bästa förutsättningar för ett livslångt lärande och ett hälsosamt liv.

Hitta hit

Björkängsvägen 4-6
184 92 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förskolan

På Fredsborg Förskola får alla barn likvärdiga förutsättningar och ges möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga. Gemenskap och trygghet är vår bas och nyfikenhet och variation är våra ledstjärnor. Med profilen Hälsa och rörelse vill vi ge alla barn sunda vanor och de bästa förutsättningar för ett livslångt lärande och ett hälsosamt liv.

Hitta hit

Företagsállen 12
184 92 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förskolan

Vår förskola ligger underbart mitt i naturen! Skogen, ängar, havet och Valsjön ligger precis utanför grinden! På vår gård finns många djur att umgås och ta hand om. Hästarna Kolan och Laktrits kommer och hälsar på oss flera gånger om året!

Hitta hit

Gröndalsslingan 5

184 63 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förskolan

The Explorer är en nybyggd förskola i Österåker på Åkerheimsväg 2. I en modern fastighet i två plan finns sex arkitektritade avdelningar och eget matlagningskök. The Explorer är en förskola med utomhuspedagogisk inriktning.

Hitta hit

Åkerhielms väg 2

184 62 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förskolan

Förskolan Svartgarn ligger i området Svinninge i södra delen av Österåker kommun och vi startar verksamheten höstterminen 2022. Vårt fokus är utepedagogik vilket innebär att vi förlägger en stor del av förskolans undervisning i naturen och på vår fina gård.

Hitta hit

Ardennervägen

184 94 Åkersberga

Om förskolan

Förskolan Växthuset ligger i Österåker inbäddad i grönskande natur och med en stor egen gård. Förskolan har fokus på utepedagogik, där barnen ges goda möjligheter för utforskande och lek i naturen. Förskolan har tre avdelningar och plats för 62 barn.

Hitta hit

Täljöviksvägen 7-9

184 92 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förskolan

Vildvittran är ett föräldrakooperativ med ca 45 barn. Här möts ni av engagerade pedagoger som arbetat länge på förskolan. Barn lär med hela kroppen och vår uteprofilering ger stort utrymme för lek och lärande ute i närmiljön samt på vår fina gård. Grunden i vår pedagogik är att upptäcka och undersöka tillsammans och vår målsättning är att varje barn ska utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Hitta hit

Visthusvägen 3

184 44 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förskolan

Barnet i centrum och närvarande pedagoger.

Vi är ett föräldrakooperativ som funnits sen 1987.

Vi driver en I Ur och Skur förskola i ett eget hus i Margretelund med närhet till Valsjön, skogen och havet. Om vi inte befinner oss på vår stora gård (4500kvm) så ser ni oss på utflykt i skogen. Vi har små barngrupper och hög personaltäthet vilket ger oss möjlighet att ge barnen en hög kvalitet på vår upplevelsebaserade undervisning och god omsorg för varje enskilt barn.

Hitta hit

Rydnäsvägen 2

184 63 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förskolan

Söker ni efter en liten trygg förskola med engagerade pedagoger?

Hitta hit

Bergavägen 16

184 30 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förskolan

Våra lokaler är ljusa, trivsamma och välplanerade med stora ytor som ger mycket goda förutsättningar för att arbeta med vår profil Reggio Emilia. Den pedagogiska miljön med inredning och pedagogiskt material är anpassad och uppbyggd efter barnens förutsättningar och behov. Runtom förskolan finns fantastiska ute- och omgivningsmiljöer som lockar till inspiration, aktiviteter, lek och fantasi.

Hitta hit

Ebjörnsväg 7

184 30 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förskolan

Inspirationen till vår pedagogiska verksamhet har vi hämtat från Reggio Emilia. Reggio Emilias pedagogiska filosofi står för ett pedagogiskt arbetssätt förankrat i en djup humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Hitta hit

Åkersbergavägen 2

184 30 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förskolan

Förskolans närhet till naturen och den fantastiska gården gör att barnen vistas en stor del av dagen utomhus. Här utforskar vi världen och naturen tillsammans med barnen utifrån Reggio Emilia och med vårt egna koncept Lekologi.

Hitta hit

Skåvsjöholmsvägen 17

184 94 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förskolan

ÖM drivs som ett föräldrakooperativ med hög personaltäthet, hög kvalité och stor trivsel. Undervisningen anpassas utifrån varje enskilt barns behov och intressen. Montessoripedagogiken skapar förutsättningar för barnen att utvecklas till harmoniska och självständiga individer. Hjälp mig att hjälpa mig själv (M. Montessori).

Hitta hit

Generalsvägen 3A

184 51 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förskolan

ÖM drivs som ett föräldrakooperativ med hög personaltäthet, hög kvalité och stor trivsel. Undervisningen anpassas utifrån varje enskilt barns behov och intressen. Montessoripedagogiken skapar förutsättningar för barnen att utvecklas till harmoniska och självständiga individer. Hjälp mig att hjälpa mig själv (M. Montessori).

Hitta hit

Västra Banvägen 10

184 50 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förskolan

ÖM drivs som ett föräldrakooperativ med hög personaltäthet, hög kvalité och stor trivsel. Undervisningen anpassas utifrån varje enskilt barns behov och intressen. Montessoripedagogiken skapar förutsättningar för barnen att utvecklas till harmoniska och självständiga individer. Hjälp mig att hjälpa mig själv (M. Montessori).

Hitta hit

Generalsvägen 3B
184 51 Österskär

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förskolan

Rydbo Friskola med tillhörande förskola är en lokal skola där närheten är stor mellan elever, lärare och föräldrar. Det är omsorgen om barnen som är i centrum – att ge dem bästa möjliga start i livet.

Hitta hit

Ådalsvägen 1

184 94 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förskolan

Skogslunden är arkitektritad utifrån barns delaktighet. Lekmiljöerna domineras av olika spännande mötesplatser för barnen. Färg och form har varit viktigt i utformningen av såväl lokaler som av inköp av lekmaterial. Ett stort fokus vid inredningen har varit återbruk, då förskolan har en hög medvetenhet om ekologi och förbrukning.

Hitta hit

Skärgårdsstadsvägen 11

184 70 Åkersberga

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förskolan

Vi arbetar utifrån internationella, nationella, kommunala samt lokala styrdokument. Sollundens värdeord GEMENSKAP- TRYGGHET - RESPEKT - DELAKTIGHET ligger till grund för hela verksamheten.

Hitta hit

Generalsvägen 5

184 52 Österskär

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förskolan

Tärnan - Österskärs föräldrakooperativ I ett lugnt villaområde, bara ett par minuters gångväg från Roslagsbanans station Tuna Gård hittar ni Tärnan. Förskolan är belägen i en trevåningsvilla där den hemlika miljön skapar plats för lek och fantasi. Här finns cirka 24 barn uppdelade i två avdelningar, 1-3 år och 3-5 år.

Hitta hit

Norra Åsvägen 28

184 52 Österskär

Visa på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Servicecenter
Besöksadress
Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga
Postadress
Österåkers kommun 184 86 Åkersberga
Öppettider
Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16
servicecenter@osteraker.se
08-540 810 00
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?