Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 24 augusti klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2020-08-24 - reviderad.pdf 792.8 kB 2020-08-17 10.08
Kallelse KS 2020-08-24.pdf 697.8 kB 2020-06-24 13.11
3. Protokollsutdrag - Försäljning av Tråsättra 1-883 inom detaljplan för Valsjöskogen etapp 1.pdf 63.5 kB 2020-06-24 13.11
3. Tjut - Försäljning av Tråsättra 1 883 inom detaljplan för Valsjöskogen etapp 1.pdf 678.4 kB 2020-06-24 13.11
3. Bilaga 1. Undertecknat köpekontrakt Tråsättra 1_883.pdf 9.5 MB 2020-06-24 13.11
3. Bilaga 2. Markförsäljning Tråsättra 1_883 karta.pdf 412.2 kB 2020-08-19 11.42
4. Protokollsutdrag - Ramavtal i anslutning till detaljplan för Tuna 6-151 m.fl..pdf 62.5 kB 2020-06-24 13.11
4. Tjut - Ramavtal i anslutning till detaljplan för Tuna 6 151 m.fl..pdf 1.9 MB 2020-06-24 13.11
4. Ramavtal Tuna 6_151 mfl signerat av exploatör.pdf 1.3 MB 2020-06-24 13.11
5. Protokollsutdrag - Policy för hållbart resande.pdf 55.4 kB 2020-08-19 11.48
5. Tjut - Policy för hållbart resande samt därtill hörande åtgärder.pdf 1.7 MB 2020-08-19 11.48
5. Bilaga 1. Policy hållbart resande 2020.pdf 484.5 kB 2020-08-19 11.48
5. Bilaga 2. Förslag Rutin för klimatväxling.pdf 64.6 kB 2020-08-19 11.48
5. Bilaga 3. Information om Klimatväxlingsutmaningen.pdf 101.1 kB 2020-08-19 11.48
6. Protokollsutdrag - Svar på remiss TN 2020-0440 - Sjötrafikutredning del 1.pdf 54.6 kB 2020-06-24 13.11
6. Tjut - Svar på remiss TN 2020-0440 - Sjötrafikutredning del 1.pdf 1.1 MB 2020-06-24 13.11
6. Bilaga 1. Sjötrafikremiss.pdf 84.5 kB 2020-06-24 13.11
6. Bilaga 2. Sjötrafikutredning del 1.pdf 3.3 MB 2020-06-24 13.11
6. Bilaga 3. Sjötrafikenkäten region stockholm.pdf 1.1 MB 2020-06-24 13.11
6. Bilaga 4. Resultat från sjötrafikenkäten - kort sammanfattning.pdf 41.8 kB 2020-06-24 13.11
6. Bilaga 5. Skärgårdsrådet om Sjötransportutredningen.pdf 97.7 kB 2020-06-24 13.11
7. Protokollsutdrag - Avfallsplan 2030 för Österåkers kommun.pdf 55.3 kB 2020-06-24 13.11
7. Tjut - Avfallsplan 2030 Österåkers kommun.pdf 789.1 kB 2020-06-24 13.11
7. Avfallsplan 2030 Österåkers kommun (inkl. bilagor), 2020-06-02.pdf 14 MB 2020-06-24 13.11
8. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2020.pdf 56.4 kB 2020-06-24 13.11
8. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj 2020.pdf 2.1 MB 2020-06-24 13.11
9. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2020.pdf 53 kB 2020-06-24 13.11
9. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per maj 2020.pdf 995 kB 2020-06-24 13.11
10. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2020.pdf 57.1 kB 2020-07-20 11.16
10. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2020.pdf 18.7 MB 2020-07-20 11.16
11. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-07-31.pdf 7.1 MB 2020-08-18 15.34
13. Protokollsutdrag - Storstockholms brandförsvars taxa för rengöring (sotning) och.pdf 67.8 kB 2020-06-24 13.11
13. Tjut - Storstockholms brandförsvars taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och frister för rengöring (sotning).pdf 21.3 MB 2020-06-24 13.11
14. Protokollsutdrag - Policy mot riskbruk och skadligt bruk samt upphäva Alkohol- och drogpolicy.pdf 94 kB 2020-06-24 13.11
14. Tjut - Policy mot riskbruk och skadligt bruk samt upphäva Alkohol- och drogpolicy.pdf 3.2 MB 2020-06-24 13.11
15. Protokollsutdrag - Biblioteksplan för Österåkers kommun 2020-2023.pdf 64.3 kB 2020-06-24 13.11
15. Tjut - Biblioteksplan för Österåkers kommun 2020-2023.pdf 5.7 MB 2020-06-24 13.11
16. Protokollsutdrag - Sponsoravtal Multihallen.pdf 56.5 kB 2020-06-24 13.11
17. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf 67.5 kB 2020-08-19 14.10
18. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf 59.1 kB 2020-08-17 11.14
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 5-2020 från Ann-Christine Furustrand (S), Kristina Embäck (S) och Ingela Westerlund (S) – Barnkonventionen ny lag för Österåker att förhålla sig till.pdf 94.1 kB 2020-07-22 13.43
19. Tjut - Svar på motion nr 5-2020 från Ann-Christine Furustrand (S), Kristina Embäck (S) och Ingela Westerlund (S) - Barnkonventionen ny lag för Österåker att förhålla sig till.pdf 3.4 MB 2020-07-22 13.43
20. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni 2020.pdf 2.2 MB 2020-07-20 11.16
21. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per juni 2020.pdf 1001.5 kB 2020-07-20 11.16
22. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2020.pdf 23 MB 2020-07-20 11.16
23. Tjut - Bidrag till Sjöräddningssällskapet i Österåkers kommun.pdf 225.5 kB 2020-08-19 11.53
Nytt ärende. Tjut - Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13135-20, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende beslut om framtida avloppsrening för Österåkers kommun.pdf 4.4 MB 2020-08-18 10.15
Nytt ärende. Bilaga 1. Utdrag ur protokoll KF § 3-11, dnr. KF 2020-0093, punkt 1, jämte närvaroförteckning.pdf 5.5 MB 2020-08-18 10.15
Nytt ärende. Bilaga 2. Utdrag ur protokoll avseende styrelsemöte Österåkersvatten AB, 2020-03-09.pdf 2.9 MB 2020-08-18 10.15
Nytt ärende. Bilaga 3. Protokokoll avseende styrelsemöte Österåkersvatten AB, 2020-03-23.pdf 1.4 MB 2020-08-18 10.15
Nytt ärende. Bilaga 4. Utdrag sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen i Österåkers kommun, 2020-04-27.pdf 3.1 MB 2020-08-18 10.15
Nytt ärende. Bilaga 5. Karta från Kommunens bygglovsapplikation Geosecma, som utvisar avstånd mellan fastigheten Söra 1_91 i förhållande till fastigheten Margretelund 16_95.pdf 1.8 MB 2020-08-18 10.15
Nytt ärende. Bilaga 6. Karta från Kommunens bygglovsapplikation Geocecma som utvisar avstånd mellan fastigheten Söra 1_400 i förhållande till fastigheten Margretelund 19_95.pdf 2.1 MB 2020-08-18 10.15
Nytt ärende. Tjut - Avbetalningsplan för fordran gentemot privatperson.pdf 1.9 MB 2020-08-18 15.45
Tjut - Förvaltning av Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fonds tillgångar.pdf 11.1 MB 2020-08-19 11.55
Protokoll KS 2020-08-24 - Omedelbar justering.pdf 1.2 MB 2020-08-24 17.17
Protokoll KS 2020-08-24.pdf 17.1 MB 2020-08-27 09.12

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
fredag 5 juni 2020