Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när utskottets sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen 17 september klockan 09.00. OBS! Sammanträdesdag

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Plan-AU 2019-09-17.pdf 482.5 kB 2019-09-11 15.45
3. Tjut - Kemikalieplan för Österåkers kommun.pdf 1.3 MB 2019-09-11 15.45
3. Bilaga. Kemikalieplan för Österåkers kommun.pdf 554.8 kB 2019-09-11 15.45
4. Tjut - Planuppdrag för utökning av Värmeverket (Säby 1 7 m.fl.).pdf 1.1 MB 2019-09-11 15.45
4. Bilaga 1. Ansökan om detaljplan - Begäran om planbesked.pdf 479.1 kB 2019-09-11 15.45
4. Bilaga 2. Förstudierapport Utökning av E.ON Värmeverk.pdf 2.7 MB 2019-09-11 15.45
5. Tjut - Planbesked för området kring ”Odenplan” (Åkerstorp).pdf 1 MB 2019-09-11 15.45
5. Bilaga. Ställningstagande gällande planbesked för OdenplanÅkerstorp (Åkerstorp 311 m.fl.).pdf 1.9 MB 2019-09-11 15.45
6. Tjut - Antagande av förslag till detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2.pdf 1.1 MB 2019-09-11 15.45
6. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 5.9 MB 2019-09-11 15.45
6. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 169.8 kB 2019-09-11 15.45
6. Bilaga 3. Utlåtande.pdf 154.4 kB 2019-09-11 15.45
7. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 19-2018 - Rent vid gångvägar i Åkersberga.pdf 80.8 kB 2019-09-11 15.45
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 19-2018 - Rent vid gångvägar i Åkersberga.pdf 939.1 kB 2019-09-11 15.45
7. Bilaga 1. Medborgarförslag 19-2018.pdf 146.5 kB 2019-09-11 15.45
7. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-08-20_ § 6_13.pdf 650.7 kB 2019-09-11 15.45
8. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 3-2019 - Upplåt parkeringsplatser för laddning av elbilar.pdf 95 kB 2019-09-11 15.45
8. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 3-2019 - Upplåt parkeringsplatser för laddning av elbilar.pdf 881.6 kB 2019-09-11 15.45
8. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 3-2019.pdf 619.9 kB 2019-09-11 15.45
8. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-08-20 § 6_14.pdf 613 kB 2019-09-11 15.45
9. Tjut - Skyltpolicy för Österåkers kommun.pdf 16.5 MB 2019-09-11 15.45
10. Tjut - Avtal om anläggningsarrende avseende fastighet Runö 7-261.pdf 95.7 kB 2019-09-13 11.18
10. Bilaga. Avtal om anläggningsarrende avseende fastighet Runö 7 261.pdf 476.8 kB 2019-09-13 11.21
11. Tjut - Tomträttsupplåtelse Tuna 4-139.pdf 98.8 kB 2019-09-13 11.18
11. Bilaga 1. Tomträttsavtal Tuna 4_139.pdf 319.6 kB 2019-09-13 11.21
11. Bilaga 2. Karta.pdf 612.3 kB 2019-09-13 11.21
12. Tjut - Regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för skolskjutsverksamhet i Österåkers kommun för elever i förskoleklass, grundskola och särskola.pdf 4.7 MB 2019-09-11 15.45
13. Tjut - Sammanträdestider 2020 för Kommunstyrelsens planarbetsutskott (PLAU).pdf 421.1 kB 2019-09-11 15.45
Protokoll PLAU 2019-09-17.pdf 1.8 MB 2019-09-23 09.22

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 17 september 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 11 september 2019