Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 18 mars klockan 15.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2019-03-18.pdf 636.7 kB 2019-03-15 10.22
3. Protokollsutdrag - Antagande av VA-plan, med dagvattenstrategi, för Österåkers kommun.pdf 409.4 kB 2019-03-15 10.14
3. Tjut - Antagande av VA-plan, med dagvattenstrategi, för Österåkers kommun.pdf 327.7 kB 2019-03-15 10.14
3. Bilaga 1. VA_policy.pdf 366.2 kB 2019-03-15 10.14
3. Bilaga 2. VA_översikt Österåkers kommun (inkl. bilagor) 190219.pdf 10.2 MB 2019-03-15 10.14
3. Rev. Bilaga 3. Dagvattenstrategi för Österåkers kommun (inkl. bilagor) 190314.pdf 6.7 MB 2019-03-15 10.14
3. Kartbilaga 1 190219.pdf 1.2 MB 2019-03-15 10.14
3. Korrigeringar i bilaga 3, dagvattenstrategin.pdf 39.7 kB 2019-03-15 10.14
3. Tabellbilaga 1 190219.pdf 416 kB 2019-03-15 10.14
3. VA-plan för Österåkers kommun 190219.pdf 11.8 MB 2019-03-15 10.14
4. Protokollsutdrag - Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård.pdf 570.6 kB 2019-03-15 10.14
4. Tjut - Tematiskt tillägg till översiktsplanen – Kust och skärgård.pdf 318 kB 2019-03-15 10.14
5. Protokollsutdrag - Godkännande av Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län.pdf 386.1 kB 2019-03-15 10.14
5. Tjut - Godkännande av Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län.pdf 298.9 kB 2019-03-15 10.14
5. Bilaga. Regional vattenforsorjningsplan för Sthlms län.pdf 5.6 MB 2019-03-15 10.14
6. Protokollsutdrag - Riktlinjer för miljöbidrag 2019.pdf 525.5 kB 2019-03-15 10.14
6. Tjut - Riktlinjer för miljöbidrag 2019.pdf 339.7 kB 2019-03-15 10.14
6. Bilaga 1. Riktlinjer för miljöbidrag 2019.pdf 93.3 kB 2019-03-15 10.14
7. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 23-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) -Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring förskolor.pdf 499.8 kB 2019-03-15 10.14
7. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 23-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) -Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring förskolor.pdf 423.3 kB 2019-03-15 10.14
7. Tjut - Svar på motion nr 23 2017 från Ann-Christine Furustrand (S) – Översyn av behovet av förstärkt belysning runtomkring förskolor.pdf 469.3 kB 2019-03-15 10.14
7. Motion nr 23 2017.pdf 182.7 kB 2019-03-15 10.14
8. Protokollsutdrag - Markanvisning skola Skåvsjöholm, Svinninge.pdf 363 kB 2019-03-15 10.14
8. Tjut - Markanvisning skola Skåvsjöholm, Svinninge.pdf 502.8 kB 2019-03-15 10.14
8. Bilaga. Karta.pdf 194.1 kB 2019-03-15 10.14
9. Tjut - Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen i Österåkers kommun 2019 och redovisning av föregående år.pdf 330.2 kB 2019-03-15 10.14
9. Bilaga 1. Verksamhetsplan Energi- och klimatrådgivningen i Österåker 2019.pdf 494.4 kB 2019-03-15 10.14
9. Bilaga 2. Redovisning Energi- och klimatrådgivningen i Österåker 2018.pdf 467.3 kB 2019-03-15 10.14
10. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2019.pdf 376.5 kB 2019-03-15 10.14
10. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per februari 2019.pdf 1.8 MB 2019-03-15 10.14
11. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige ekonomiska uppföljning per februari 2019.pdf 400.3 kB 2019-03-15 10.14
11. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per februari 2019.pdf 985.6 kB 2019-03-15 10.14
12. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2019.pdf 379.5 kB 2019-03-15 10.14
12. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per februari 2019.pdf 12.2 MB 2019-03-15 10.14
13. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018.pdf 383.6 kB 2019-03-15 10.14
13. Tjut - Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018.pdf 16.1 MB 2019-03-15 10.14
14. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2018.pdf 377 kB 2019-03-15 10.14
14. Tjut - Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2018.pdf 3.2 MB 2019-03-15 10.14
15. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns verksamhetsberättelse 2018.pdf 382.7 kB 2019-03-15 10.14
15. Tjut - Årsredovisning för år 2018 för Österåkers kommun och dess bolag.pdf 434.6 kB 2019-03-15 10.14
15. Bilaga. Årsbokslutet som samlat dokument 2018.pdf 813.8 kB 2019-03-15 10.14
16. Protokollsutdrag - Återrapportering av uppdrag 38 (budget 2019) - Ersättningsnivåer för Ljusterö särskilda boende.pdf 522.2 kB 2019-03-15 10.14
16. Tjut - Aterrapportering av uppdrag 38 (budget 2019) - Ersättningsnivåer för Ljusterö särskilda boende.pdf 3.1 MB 2019-03-15 10.14
17. Protokollsutdrag - Revidering av samtliga nämnders reglementen.pdf 461.2 kB 2019-03-15 10.14
17. Tjut - Revidering av samtliga nämnders reglementen.pdf 699.8 kB 2019-03-15 10.14
17. Bilaga 1. Förslag till reviderade reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder.pdf 429.8 kB 2019-03-15 10.14
17. Bilaga 2. Tidigare gällande reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder.pdf 429.2 kB 2019-03-15 10.14
18. Protokollsutdrag - Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda i Österåkers kommun.pdf 864.6 kB 2019-03-15 10.14
18. Tjut - Antagande av bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda i Österåkers kommun.pdf 1.2 MB 2019-03-15 10.14
18. Bilaga 1 Förslag.pdf 170.5 kB 2019-03-15 10.14
18. Bilaga 2 Kommentarer.pdf 164.2 kB 2019-03-15 10.14
18. Cirkulär 18-31.pdf 37.1 kB 2019-03-15 10.14
20. Protokollsutdrag - Lokal beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019.pdf 487.2 kB 2019-03-15 10.22
20. Tjut - Lokal beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019.pdf 1.8 MB 2019-03-15 10.22
21. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 2-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf 473.4 kB 2019-03-15 10.22
21. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 2-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf 347.1 kB 2019-03-15 10.22
21. Tjut - Svar på motion nr 2-2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker.pdf 2.4 MB 2019-03-15 10.22
22. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 9-2018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om bifallna motioner.pdf 877.4 kB 2019-03-15 10.22
22. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 9-2018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om bifallna motioner.pdf 458.3 kB 2019-03-15 10.22
22. Tjut - Svar på motion nr 9-2018 från Marie Ende (S), Rosita Olsson Palmberg (S) och Margareta Olin (S) - Motion om bifallna motioner.pdf 1.1 MB 2019-03-15 10.22
23. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 5-2018 - Allmänpolitisk debatt.pdf 540.9 kB 2019-03-15 10.22
23. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 5-2018 - Allmänpolitisk debatt.pdf 355.3 kB 2019-03-15 10.22
23. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 5-2018 - Allmänpolitisk debatt.pdf 2.3 MB 2019-03-15 10.22
24. Protokollsutdrag - Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2019.pdf 502.5 kB 2019-03-15 10.22
24. Tjut - Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2019.pdf 851.3 kB 2019-03-15 10.22
25. Protokollsutdrag - Återremiss Kommunfullmäktige 2019-03-04, § 2-14.pdf 1.7 MB 2019-03-15 10.22
25. PM extra KF 2019-03-18.pdf 61.2 kB 2019-03-15 10.22
25. Tjut - Överlämnande av ansvaret för drift av Solskiftets särskilda boende till extern utförare.pdf 11.4 MB 2019-03-15 10.22
25. Protokollsutdrag - Återremitterat ärende - Överlämnande av ansvaret för drift av Solskiftets särskilda boende till extern utförare.pdf 383.8 kB 2019-03-15 10.22
26. Protokollsutdrag - Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 1606-19 avseende laglighetsprövning angående överklagande avseende beslut om Solskiftets särskilda boende för äldre.pdf 398.1 kB 2019-03-15 10.22
26. Tjut - Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 1606 -19, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende Kommunstyrelsens beslut 2019-01-07, i ärendet KS § 121.pdf 13.3 MB 2019-03-15 10.22
27. Protokollsutdrag - Yttrande till Förvaltningsrätten i Uppsala, i mål nr 7957-18, angående laglighetsprövning enlig kommunallagen avseende beslut om inrättande av Val- och demokratinämnd i Österåkers kommun.pdf 418.6 kB 2019-03-15 10.22
27. Tjut - Yttrande till Förvaltningsrätten i Uppsala, i mål nr 7957 - 18, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende beslut om inrättande av Val- och demokratinämnd.pdf 5.3 MB 2019-03-15 10.22
29. Protokollsutdrag - Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2018 för Produktionsstyrelsen.pdf 464.1 kB 2019-03-15 10.22
29. Tjut - Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2018 för Produktionsstyrelsen.pdf 227.7 kB 2019-03-15 10.22
29. Bilaga. Verksamhetsberättelse för produktionsstyrelsen 2018.pdf 1.3 MB 2019-03-15 10.22
30. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf 91.7 kB 2019-03-15 10.22
31. Rev. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf 74.6 kB 2019-03-15 10.22
Nytt ärende A. Bilaga 1 Karta över föreslaget utredningsområde.pdf 673.4 kB 2019-03-15 10.22
Nytt ärende A. Tjut - Planuppdrag för den sk ”Södra Boulevarden”.pdf 612.2 kB 2019-03-15 10.22
Nytt ärende B. Tjut - Avfallsplanering för Österåkers kommun.pdf 601.6 kB 2019-03-15 10.22
Nytt ärende B. Bilaga 1-1 Projektplan Avfallsplanering.pdf 103.8 kB 2019-03-15 10.22
Nytt ärende B. Bilaga 1-2 Övergripande mål (bilaga 1 till Projektplan).pdf 1.1 MB 2019-03-15 10.22
Nytt ärende C. Tjut- Aterkallelse av delegation avseende tecknande av förvaltningsspecifika avtal inom Produktionsförvaltningens ansvarsområde.pdf 1.2 MB 2019-03-15 10.22
Nytt ärende D. Tjut - Ljusterö daglig verksamhet.pdf 1.3 MB 2019-03-15 10.22
Nytt ärende E. Tjut - Revidering av investeringsbudget inom området Kultur- och fritid.pdf 436.5 kB 2019-03-18 14.25
Nytt ärende E. Rev. bilaga till ärende Revidering av investeringsbudget inom området Kultur- och fritid.pdf 615.5 kB 2019-03-18 14.26
Nytt ärende F. Tjut - Taxa för upplåtelse av offentlig plats mm för 2019.pdf 3.1 MB 2019-03-18 14.26
Nytt ärende G. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 21-2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar porr-filter på sina datorer.pdf 370.7 kB 2019-03-18 14.28
Nytt ärende G. Tjut - Svar på motion nr 21-2017 från Margareta Olin (S) - Skolor saknar porr-filter på sina datorer.pdf 2 MB 2019-03-18 14.28
Protokoll KS 2019-03-18 - Omedelbar justering.pdf 5.1 MB 2019-03-18 18.03
Protokoll KS 2019-03-18.pdf 16.5 MB 2019-03-27 11.37
Seniorbladet september19.pdf 479.5 kB 2019-08-21 14.21

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
måndag 18 mars 2019
Senast uppdaterad:
måndag 26 november 2018