Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 10 oktober klockan 09.00.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Plan-AU 2018-10-10.pdf 430.1 kB 2018-10-03 13.52
3. Tjut - Samråd kring förslag till detaljplan för Margretelundsvägen etapp 2.pdf 459.3 kB 2018-10-03 13.53
3. Bilaga 1. Planhandlingar.pdf 6.4 MB 2018-10-03 13.53
3. Plankarta A3.pdf 2 MB 2018-10-03 13.53
5. Tjut - Granskning av detaljplan för Säbydepån.pdf 568.6 kB 2018-10-03 13.54
5. Bilaga 1. Samlingsfil Säbydepån Granskningshandling 20180926.pdf 7 MB 2018-10-03 13.54
5. Bilaga 2. MKB Säbydepån 20180926.pdf 2.1 MB 2018-10-03 13.54
5. Bilaga 3. Samrådsredogörelse - 180926.pdf 193.9 kB 2018-10-03 13.54
6. Tjut - Detaljplan för Hagby äng och kulle (del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl.pdf 372.1 kB 2018-10-09 12.57
6. Bilaga. Samlingsfil.pdf 14.2 MB 2018-10-09 12.57
6. Bilaga. Illustrationsplan A3 blad 1.pdf 1.3 MB 2018-10-09 12.57
6. Bilaga. Illustrationsplan A3 blad 2.pdf 1.3 MB 2018-10-09 12.57
6. Bilaga. Plankarta A3 blad 1.pdf 317.2 kB 2018-10-09 12.57
6. Bilaga. Plankarta A3 blad 2.pdf 333.4 kB 2018-10-09 12.57
7. Tjut - Antagande av detaljplan för f.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 1:94 m.fl.).pdf 619.4 kB 2018-10-03 13.56
7. Bilaga 1. Planhandlingar.pdf 6.3 MB 2018-10-03 13.56
7. Bilaga 2. Samrådsredogörelse.pdf 313.3 kB 2018-10-03 13.56
7. Bilaga 3. Konsekvensbeskrivning.pdf 857.9 kB 2018-10-03 13.56
7. Bilaga 4. Granskningsutlåtande.pdf 168.1 kB 2018-10-03 13.56
8. Tjut - Mark- och genomförandeavtal F.d. Bergsättraskolan (inkl. bilagor).pdf 9.1 MB 2018-10-03 14.42
9. Tjut - Svar på motion nr 16-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) - Snygga till området längs kanalen och skapa fler parkeringsplatser längs Båthamnsvägen.pdf 916.3 kB 2018-10-03 13.58
9. Bilaga 1. Motion nr 16-2017.pdf 135.6 kB 2018-10-03 13.58
9. Bilaga 2. Kartunderlag 2018-01-23.pdf 159.1 kB 2018-10-03 13.58
10. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 1-2018 - Gång- och cykelbro över Åkers kanal mellan Aspövägen och Båthamnsvägen.pdf 855.4 kB 2018-10-03 14.03
10. Bilaga. Medborgarförslag 1-2018.pdf 104.5 kB 2018-10-03 14.04
11. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 4-2018 - Båt som skärgårdsindikator.pdf 899.8 kB 2018-10-03 14.17
11. Bilaga. Medborgarförslag 4-2018.pdf 384 kB 2018-10-03 14.16
12. Tjut - Igångsättningsbeslut - 00145 Skånstaparken, lekplats.pdf 2.5 MB 2018-10-03 14.53
13. Tjut - Remiss över betänkandet "Vägar till hållbara vattentjänster" SOU 2018-34.pdf 3 MB 2018-10-03 14.18
Protokoll Plan-AU 2018-10-10 - Omedelbar justering.pdf 1.2 MB 2018-10-10 15.51
Protokoll Plan-AU 2018-10-10.pdf 5.1 MB 2018-10-12 12.42

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 12 december 2017