Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 19 november klockan 13.00. Observera sammanträdestiden!

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand upp till 14 dagar efter sammanträdet ägt rum. Om du därefter vill ta del av webbsändningen, kan du begära ut den från kommunarkivet, kommunarkivet@osteraker.se.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Kommunfullmäktige 2018-11-19.pdf 941.7 kB 2018-11-09 17.10
3a Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-24.pdf 11.9 MB 2018-11-09 17.10
3b Svar på Medborgarförslag nr 1-2018.pdf 805.4 kB 2018-11-09 17.10
3b Svar på Medborgarförslag nr 4-2018.pdf 1.2 MB 2018-11-09 17.11
3c Rapportering av ej verkställda beslut per 2018-09-30 från Vård-och omsorgsnämnden.pdf 1.1 MB 2018-11-09 17.11
3d Rapportering av ej verkställda beslut per 2018-09-30 från Socialnämnden.pdf 850.3 kB 2018-11-09 17.11
3e Vård- och omsorgsnämndens återrapportering av budgetuppdrag nr 42 från Kommunfullmäktige.pdf 3.4 MB 2018-11-09 17.11
3f Byggnadsnämndens svar på revisionsrapport – Granskning av program för uppföljning av privata utförare.pdf 3.6 MB 2018-11-09 17.11
3f Revisionsrapport – Granskning av program för uppföljning av privata utförare.pdf 9.1 MB 2018-11-09 17.11
3g Byggnadsnämndens svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens tillgänglighet och servicenivå.pdf 2.1 MB 2018-11-09 17.11
3g Revisionsrapport - Granskning av kommunens tillgänglighet och servicenivå.pdf 12.9 MB 2018-11-09 17.11
3h Länsstyrelsen har utsett nya ersättare för (SD) – Carina Rosengren samt Leif Hermansson.pdf 744.5 kB 2018-11-09 17.12
3i Minnesanteckningar från Kommunfullmäktiges gruppledarmöte 2018-11-05.pdf 1.1 MB 2018-11-09 17.12
3j Entledigande av nämndeman.pdf 186.5 kB 2018-12-04 09.55
4. Formell hantering - Budget 2019 och plan 2020-2021.pdf 917.6 kB 2018-11-09 17.12
4. KS protokoll - Budget 2019 och plan 2020-2021.pdf 2.1 MB 2018-11-09 17.12
4. Utbytessidor sida 30 av 59 i Verksamhetsplanen samt bilaga 3 Peng inom skolverksamhet.pdf 1.2 MB 2018-11-09 17.12
4. reviderat tjut innebärande ny sida 4 av 8.pdf 3.7 MB 2018-11-13 13.02
4. Tjut - Budget 2019 och plan 2020-2021 inkl. tidigare lydelse av bilaga 3.pdf 3.1 MB 2018-11-09 17.12
4. Verksamhetsplan Budget 2019 och plan 2020-2021 inkl. tidigare lydelse av sida 30 av 59.pdf 5.1 MB 2018-11-09 17.13
4. Ordförandeförslag avseende revisionens budget för 2019.pdf 486.4 kB 2018-11-09 17.13
4. Uppställning förändringar (S) Budgetförslag mellan version 1.9 och 2.2.pdf 403.5 kB 2018-11-16 13.52
4. Rev. Socialdemokraternas budgetförslag 2019 med plan 2020-2021.pdf 3.5 MB 2018-11-09 17.13
4. Rev. Vänsterparitets budgetförslag 2019.pdf 136.4 kB 2018-11-09 17.13
4. revidering i (V) budget.pdf 455.5 kB 2018-12-03 08.57
4. MHN taxa.pdf 62.7 kB 2018-12-28 09.52
5. KS protokoll - Ny politisk organisation för Österåkers kommun för mandatperioden 2019-2022.pdf 2 MB 2018-11-09 17.13
5. Ordförandeförslag - Ny politisk organisation för Österåkers kommun för mandatperioden 2019-2022.pdf 1.3 MB 2018-11-09 17.14
8. Beslutsförslag avseende medborgarförslag nr 16-2018.pdf 429.2 kB 2018-11-09 17.14
8. Medborgarförslag nr 16-2018.pdf 392.9 kB 2018-11-09 17.14
KF 2018-11-19 Protokoll §§ 81-812.pdf 13.4 MB 2018-11-29 17.22
bilaga protokoll § 84 - bilaga (KS) verksamhetsplan.pdf 14.5 MB 2018-11-29 17.22
bilaga protokoll § 84 - bilaga (KS) bilagor.pdf 19.2 MB 2018-11-29 17.22
bilaga protokoll § 84 - bilaga (S).pdf 17.6 MB 2018-11-29 17.22
bilaga protokoll § 84 - bilaga (V).pdf 1.1 MB 2018-11-29 17.22
bilaga protokoll § 85 - Bestämmelser avseende arvoden och ersättningar till Österåker kommuns förtroendevalda samt stöd till politiska partier representerade i fullmäktige.pdf 2.3 MB 2018-11-29 17.23
bilaga protokoll § 85 - Beslut om Riksdagsledamöternas arvoden.pdf 105.7 kB 2018-11-29 17.23

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
fredag 25 september 2020