Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Här ser du när Kommunfullmäktiges sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 18 juni klockan 18.30.

Följ Kommunfullmäktige

Du kan följa sammanträdet via webbsändning i direktsändning eller i efterhand upp till 14 dagar efter sammanträdet ägt rum. Om du därefter vill ta del av webbsändningen, kan du begära ut den från kommunarkivet, kommunarkivet@osteraker.se.

Du är också välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i Alceahuset. Sammanträdena sänds även i Radio Österåker på 103.7 MHz och radio.osteraker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse 2018-06-18.pdf 636 kB 2018-06-08 17.09
3a - Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-28.pdf 5.4 MB 2018-06-08 17.09
3b - svar på samt avskrivning medborgarförslag.pdf 1.5 MB 2018-06-08 17.10
3c - Årsredovisning 2017 - Kommunalförbundet Norrvatten.pdf 13.9 MB 2018-06-08 17.10
4. fråga ställd till Skolnämndens ordförande Kenneth Netterström (M) -NPF säkra skolor, även i Österåker av Jörgen Palmberg (S).pdf 367.5 kB 2018-06-15 15.33
5. KS protokoll - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget för år 2019 och planåren 2020-21.pdf 556.1 kB 2018-06-08 17.10
5. Tjut - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget för år 2019 och planåren 2020-21.pdf 400.2 kB 2018-06-08 17.10
5. NY direktiv och ekonomiska förutsättningar reviderade 2018-06-08 (ändring framgår av markeringar) - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget.pdf 3.1 MB 2018-06-08 17.10
5. tidigare version av direktiven.pdf 4.6 MB 2018-06-08 17.11
6. KS protokoll - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser.pdf 531.7 kB 2018-06-08 17.11
6. Tjut - Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av Österåkers kommun förvaltade stiftelser.pdf 249.7 kB 2018-06-08 17.11
6. Bilaga 1 - Årsredovisningar 2017.pdf 4 MB 2018-06-08 17.11
6. Bilaga 2 - Samtliga stiftelsers revisionsberättelser.pdf 2.9 MB 2018-06-08 17.11
6. Bilaga 3 - Förvaltade stiftelsers egna kapital och möjlighet till utdelning.pdf 331.6 kB 2018-06-08 17.11
7. KS protokoll - Godkännande av exploateringsavtal för Näsängen, etapp 1.pdf 2 MB 2018-06-08 17.12
7. Tjut - Godkännande av exploateringsavtal för Näsängen, etapp 1.pdf 331.5 kB 2018-06-08 17.12
7. Bilaga signerat exploateringsavtal.pdf 3.3 MB 2018-06-08 17.12
7. Bilaga 1 Plankarta.pdf 1.5 MB 2018-06-08 17.12
7. Bilaga 2 Plan- och genomförandebeskrivning.pdf 4.5 MB 2018-06-08 17.12
7. Bilaga 3 Huvudtidplan jämte etappindelning.pdf 1.5 MB 2018-06-08 17.12
7. Bilaga 4 Förprojektering.pdf 44.7 MB 2018-06-08 17.12
7. Bilaga 5 Övertagande av drift.pdf 298.9 kB 2018-06-08 17.13
7. Bilaga 6 Skötselplan.pdf 22.5 MB 2018-06-08 17.13
7. Bilaga 7 Hållbarhetsprogram.pdf 30 MB 2018-06-08 17.13
7. Bilaga 8 Räkneexempel, reviderad 2018-04-19.pdf 169 kB 2018-06-08 17.13
8. KS protokoll - Antagande av detaljplan för Näsängen, etapp 1.pdf 707.9 kB 2018-06-08 17.13
8. Tjut 2018-05-22 - Antagande av detaljplan för Näsängen, etapp I.pdf 1.1 MB 2018-06-08 17.46
8. Bilaga 1a Plankarta_Näsängen.pdf 1.6 MB 2018-06-08 17.14
8. Bilaga 1b Illustration_Näsängen.pdf 4.1 MB 2018-06-08 17.14
8. Bilaga 1c Plan- och genomförandebeskrivning rev 2018-05-22 - Näsängen.pdf 5.5 MB 2018-06-08 17.15
8. Bilaga 2 Samrådsredogörelse_Näsängen.pdf 209.5 kB 2018-06-08 17.15
8. Bilaga 3 Granskningsutlåtande_Näsängen.pdf 177.3 kB 2018-06-08 17.15
8. Bilaga 4 Gestaltningsprogram_Näsängen.pdf 12.4 MB 2018-06-08 17.15
8. Bilaga 5 Hållbarhetsprogram_Näsängen.pdf 30 MB 2018-06-08 17.15
8. Bilaga 6 MKB_Näsängen.pdf 10.8 MB 2018-06-08 17.16
8. Bilaga 7 Näsängen_Sarskild Sammanstallning av MKB.pdf 101.4 kB 2018-06-08 17.16
8. Bilaga 8 Skötselplan_Näsängen.pdf 22.5 MB 2018-06-08 17.16
9. KS protokoll - Revidering av Avfallstaxa.pdf 148.6 kB 2018-06-08 17.16
9. Tjut - Revidering av Avfallstaxa.pdf 1.1 MB 2018-06-08 17.17
10. KS protokoll - Tillgänglighetspolicy för Österåkers kommun.pdf 528.4 kB 2018-06-08 17.17
10. Tjut inkl. bilagor - Tillgänglighetspolicy för Österåkers kommun.pdf 1.5 MB 2018-06-08 17.17
11. KS protokoll - Svar på motion nr 31-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) -Österåker borde ha en tillgänglighetspolicy och en konkret tillgänglighetsplan med checklista.pdf 421.9 kB 2018-06-08 17.17
11. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 31-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) -Österåker borde ha en tillgänglighetspolicy och en kon.pdf 395.7 kB 2018-06-08 17.17
11. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 31-2016 från Ann-Christine Furustrand (S) -Österåker borde ha en tillgänglighetspolicy och en%.pdf 864.1 kB 2018-06-08 17.17
12. KS protokoll - Stoppa droghandeln i Åkersberga centrum.pdf 238.4 kB 2018-06-08 17.18
12. Tjut - Stoppa droghandeln i Åkersberga centrum.pdf 2.6 MB 2018-06-08 17.18
13. KS protokoll - Komplettering av riktlinjer för skolskjuts avseende skolskjuts för elever i förskoleklass.pdf 482.2 kB 2018-06-08 17.18
13. Tjut - Komplettering av riktlinjer för skolskjuts avseende skolskjuts för elever i förskoleklass.pdf 1.9 MB 2018-06-08 17.18
14. KS protokoll - Ändrade taxor och avgifter för musikskolan höstterminen 2018.pdf 447.9 kB 2018-06-08 17.18
14. Tjut inkl. bilagor - Ändrade taxor och avgifter för musikskolan höstterminen 2018.pdf 2.1 MB 2018-06-08 17.18
16. KS protokoll - Svar på motion nr 4-2017 från Kristina Embäck (S) och Anders Pettersson (V) - Ungdomens hus.pdf 152.8 kB 2018-06-08 17.19
16. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 4-2017 från Kristina Embäck (S) och Anders Pettersson (V) - Ungdomens hus.pdf 75.6 kB 2018-06-08 17.19
16. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 4-2017 från Kristina Embäck (S) och Anders Pettersson (V) - Ungdomens hus.pdf 2 MB 2018-06-08 17.19
17. KS protokoll - Svar på motion nr 5-2017 från Kristina Embäck (S) - Gör något bra av våra gruvor.pdf 164.3 kB 2018-06-08 17.19
17. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 5-2017 från Kristina Embäck (S) - Gör något bra av våra gruvor.pdf 72.3 kB 2018-06-08 17.19
17. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 5-2017 från Kristina Embäck (S) - Gör något bra av våra gruvor.pdf 1.9 MB 2018-06-08 17.19
18. KS protokoll - Svar på motion nr 12-2017 från Andreas Lennkvist (V) - Våld i hemmet och huskurage.pdf 145 kB 2018-06-08 17.20
18. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 12-2017 från Andreas Lennkvist (V) - Våld i hemmet och huskurage.pdf 322.9 kB 2018-06-08 17.20
18. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 12-2017 från Andreas Lennkvist (V) - Våld i hemmet och huskurage.pdf 690.8 kB 2018-06-08 17.20
19. KS protokoll - Svar på motion nr 13-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Gällande översyn av ledningsstruktur inom beställar- utförarorganisationen för skolfrågor.pdf 155.8 kB 2018-06-08 17.20
19. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 13-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Gällande översyn av ledningsstruktur inom beställar- utförarorga.pdf 74.8 kB 2018-06-08 17.20
19. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 13-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Gällande översyn av ledningsstruktur inom beställar- utföra.pdf 2.6 MB 2018-06-08 17.21
20. KS protokoll - från Marie Wengse (SÖ) - Angående förändrad skolpeng.pdf 353.9 kB 2018-06-08 17.21
20. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 14-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Angående förändrad skolpeng.pdf 74.5 kB 2018-06-08 17.21
20. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 14-2017 från Marie Wengse (SÖ) - Angående förändrad skolpeng.pdf 3.5 MB 2018-06-08 17.21
21. KS protokoll - Svar på motion nr 18-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) om aktiva åtgärder för att stärka utrikesfödda kvinnor till ekonomisk själv.pdf 339.4 kB 2018-06-08 17.22
21. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 18-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) om aktiva åtgärder för att .pdf 78.3 kB 2018-06-08 17.22
21. Tjut inkl. bilagor - Svar på motion nr 18-2017 från Ann-Christine Furustrand (S) och Kristina Embäck (S) om aktiva åtgärder för a.pdf 2.6 MB 2018-06-08 17.22
22. motion nr 10-2018.pdf 527.8 kB 2018-06-08 17.23
22. motion nr 11-2018.pdf 1 MB 2018-06-08 17.23
22. motion nr 12-2018.pdf 212.5 kB 2018-06-15 15.36
22. motion nr 13-2018.pdf 202.1 kB 2018-06-15 15.36
22. interpellation nr 3-2018.pdf 407.5 kB 2018-06-15 15.13
22. svar på interpellation nr 2-2018.pdf 1.2 MB 2018-06-27 12.01
22. interpellation nr 2-2018.pdf 608.7 kB 2018-06-08 17.24
22. interpellation nr 4-2018.pdf 677.5 kB 2018-06-15 15.36
23. presidieförslag samt medborgarförslag 13-2018.pdf 406.7 kB 2018-06-08 17.24
Protokoll 2018-06-18 §§ 51-523.pdf 14.5 MB 2018-06-27 11.56

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Stina Nilsson
Publicerad:
tisdag 12 december 2017
Senast uppdaterad:
fredag 25 september 2020