Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

11 maj klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, PLAU 2016-05-11.pdf 347.1 kB 2016-05-04 11.09
3. Tjut - Exploateringsavtal för Brännbackens arbetsområde.pdf 98.3 kB 2016-05-04 11.09
4. Tjut - Detaljplan för Brännbackens arbetsområde.pdf 130.8 kB 2016-05-04 11.09
4. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 4.1 MB 2016-05-04 11.09
4. Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 7.2 MB 2016-05-04 11.09
4. Bilaga 3. Samrådsredogörelse.pdf 175 kB 2016-05-04 11.09
4. Bilaga 4. Granskningsutlåtande.pdf 142 kB 2016-05-04 11.09
4. Bilaga 5. Särskilt utlåtande.pdf 84.6 kB 2016-05-04 11.09
4. Bilaga 6. Granskningsutlåtande 2.pdf 128 kB 2016-05-04 11.09
4. Bilaga 7. Plankarta och illustration A3.pdf 2.9 MB 2016-05-04 11.09
6. Tjut - Samråd kring detaljplan för Del av Mellansjö (3 4) med flera.pdf 119.7 kB 2016-05-04 11.09
6. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 4.8 MB 2016-05-04 11.09
6. Bilaga 2. Illustrationkarta A3.pdf 507.7 kB 2016-05-04 11.09
6. Bilaga 3. Plankarta samråd A3.pdf 1.6 MB 2016-05-04 11.09
7. Tjut - Planuppdrag Del av Husby 4-22 med flera.pdf 97 kB 2016-05-04 11.09
7. Bilaga. Förstudierapport för Del av Husby 4-22 med flera.pdf 1.5 MB 2016-05-04 11.09
8. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 1-2015 - Laddstationer för elbilar.pdf 228.1 kB 2016-05-04 11.09
8. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 1-2015 – Laddningsstationer för elbilar.pdf 133.7 kB 2016-05-04 11.09
8. Medborgarförslag nr 1-2015 - Laddstationer för elbilar.pdf 334.4 kB 2016-05-04 11.09
9. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 12-2015 - Inrättande av en kommunal badbåt.pdf 240.5 kB 2016-05-04 11.09
9. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 12-2015 - Kommunal badbåt.pdf 525.5 kB 2016-05-04 11.09
9. Bilaga. Medborgarförslag nr 12-2015 - Kommunal badbåt.pdf 100.2 kB 2016-05-04 11.09
10. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 17-2015 - Gång- och cykelväg längs med Kvisslingbyvägen.pdf 213 kB 2016-05-04 11.09
10. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 17-2015 - Gång- och cykelväg längs med Kvisslingbyvägen.pdf 135.2 kB 2016-05-04 11.09
10. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 17-2015 - Gång- och cykelväg längs med Kvisslingbyvägen.pdf 138.5 kB 2016-05-04 11.09
10. Bilaga 2. Uppdaterad cykelplan för Österåkers kommun, 2015-12-14, KF § 9-15.pdf 1.5 MB 2016-05-04 11.09
11. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 1-2016 - Lokalproducerad mat i stadsnära odling.pdf 212.6 kB 2016-05-04 11.09
11. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 1 2016 – Lokalproducerad mat i stadsnära odling.pdf 132.9 kB 2016-05-04 11.09
11. Medborgarförslag nr 1-2016 - Lokalproducerad mat i stadsnära odling.pdf 287.9 kB 2016-05-04 11.09
12. Tjut - Remissvar ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige.pdf 151.8 kB 2016-05-04 11.09
12. Bilaga. Remissmissiv Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige.pdf 327.5 kB 2016-05-04 11.09
13. Tjut - Redovisning av uppdrag från Kommunstyrelsen - Översyn av markvärmen och uppvärmningskostnaderna för Storängstorget.pdf 316.8 kB 2016-05-04 11.09
13. Bilaga. Redovisning av uppvärmningskostnaderna för åren 2013 - våren 2016.pdf 58.3 kB 2016-05-04 11.09
14. Rev. Tjut - Att den tillfälliga bussen till Domarudden fortsätter under 2016-2018.pdf 80.6 kB 2016-05-10 14.53
14. Tjut - Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige - att den tillfälliga bussen till Domarudden fortsätter under 2016-2018.pdf 347.7 kB 2016-05-04 11.09
16. Tjut - Åtgärdsprogram för blå- och grönstrukturen.pdf 93.7 kB 2016-05-04 11.09
16. Bilaga. Projektplan till förslag till åtgärdsprogram för blå- och grönstrukturen.pdf 161.2 kB 2016-05-04 11.09
Protokoll, PLAU 2016-05-11.pdf 3.5 MB 2016-05-16 14.31

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 11 maj 2016
Senast uppdaterad:
torsdag 3 mars 2016