Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens planarbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

12 oktober kl 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse, PLAU 2016-10-12.pdf 245.6 kB 2016-10-06 07.25
3. Tjut - Planbesked för Säby 2-15 med flera.pdf 86.8 kB 2016-10-06 07.25
3. Bilaga 1. Ställningstagande Säby 2-15 mfl.pdf 400.3 kB 2016-10-06 07.25
4. Tjut - Granskning kring detaljplan för Del av Mellansjö (3-4 med flera).pdf 133.2 kB 2016-10-06 07.25
4. Bilaga 1 och 2. Samlingsfil.pdf 5.1 MB 2016-10-06 07.25
4. Bilaga 3. Illustrationskarta granskning A3.pdf 963.5 kB 2016-10-06 07.25
4. Bilaga 3. Plankarta granskning A3.pdf 787.4 kB 2016-10-06 07.25
5. Tjut - Detaljplan för Röllingby södra (Smedby 19 227 med flera).pdf 87.9 kB 2016-10-06 07.25
5. Bilaga 1. Samlingsfil.pdf 3.3 MB 2016-10-06 07.25
5. Bilaga 2. Plankarta A3.pdf 697.2 kB 2016-10-06 07.25
5. Bilaga 3. Plankarta A3.pdf 653.1 kB 2016-10-06 07.25
6. Bilaga 1. Karta Åkers Runö.pdf 398.1 kB 2016-10-06 07.25
6. Bilaga 2. Karta Täljö.pdf 716.7 kB 2016-10-06 07.25
6. Tjut - Slutreglering av exploateringsavtal mellan JM och Österåkers kommun gällande Roslagens Företagspark samt markbyte.pdf 130.9 kB 2016-10-06 07.25
7. Tjut - VA-taxa för Österåkervattens ABs allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Österåkers kommun.pdf 638.6 kB 2016-10-06 07.25
7. Bilaga 1. Hemställan om höjning av Va-taxan i Österåkers kommun.pdf 274.8 kB 2016-10-06 07.25
7. Bilaga 2. Förslag till höjning av VA-taxan 2017.pdf 431.5 kB 2016-10-06 07.25
7. Bilaga 3. Österåkersvattens styrelsemöte 2016-08-26.pdf 390.7 kB 2016-10-06 07.25
7. Bilaga 4. VA-Taxa Österåker 2017.docx 1.2 MB 2016-10-06 07.25
8. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för vatten- och spillvattenledningar i norra Linanäs, Ljusterö.pdf 332.9 kB 2016-10-06 07.25
8. Bilaga 1. Protokoll Österåkersvatten 2016-06-07.pdf 13.3 MB 2016-10-06 07.25
8. Bilaga 2. Tjut Roslagsvatten 2016-05-31.pdf 229.3 kB 2016-10-06 07.25
8. Bilaga 3. Karta och fastighetsförteckning över föreslaget verksamhetsområde.pdf 220.3 kB 2016-10-06 07.25
11. Tjut - Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf 113.1 kB 2016-10-06 07.25
11. Bilaga 1. Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning, 2016-09-28.pdf 968.4 kB 2016-10-06 07.25
11. Bilaga 2. Nu gällande delegationsordning.pdf 181.9 kB 2016-10-06 07.25
Protokoll, PLAU 2016-10-12.pdf 2.5 MB 2016-10-17 15.16

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 12 oktober 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 8 november 2016