Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

6/5 klockan 09.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KSAU, 2015-05-06.pdf 458.5 kB 2015-04-29 13.14
Ä 3. Svar på medborgarförslag nr 3-2014 - Tillagningskök Skärgårdsstadsskolan.pdf 992.9 kB 2015-04-29 13.14
Ä 12. Ansökan om kommunal borgen, Armada Bostäder AB.pdf 699.6 kB 2015-04-29 13.14
Ä 13. Ansökan om kommunal borgen, Armada Kanalfastigheter AB.pdf 724.6 kB 2015-04-29 13.14
Ä 16. Flytta sammanträdestid i Kommunstyrelsen från den 19 oktober till den 26 oktober.pdf 220 kB 2015-04-29 13.14
Ä 18. Utvärdering av införandet av möjligheten att lämna i medborgarförslag i Österåkers kommun.pdf 1.7 MB 2015-04-29 13.14
Ä 19. Kommunstyrelsens yttrande över granskningsrapport avseende verkställighet av Kommunfullmäktiges beslut.pdf 5.3 MB 2015-04-29 13.14
Ä 21. Överenskommelse om samverkan för en trygg, säker och störningsfri region.pdf 4.7 MB 2015-04-29 13.14
Ä 22. Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden.pdf 1.3 MB 2015-04-29 13.14
Ä 24. Svar på motion nr 6-2014 från Margareta Olin (S) - Policy och riktlinjer för kommuninvånarens trygghet.pdf 1002.4 kB 2015-04-29 13.14
Ä 25. Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA).pdf 1.3 MB 2015-04-29 13.14
Ä 26. Inventering av bisysslor år 2014.pdf 656.6 kB 2015-04-29 13.14
Ä 27. Svar på motion nr 1-2014 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) - HBT-certifiering av kommunala verksamheter.pdf 533.3 kB 2015-04-29 13.14
Ä 28. Revidering av förbundsordning under § 19 - Samordningsförbundet Södra Roslagen.pdf 826.8 kB 2015-04-29 13.14
Ä 29. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.pdf 1.9 MB 2015-04-29 13.14
Protokoll, KSAU 2015-05-06.pdf 6.3 MB 2015-05-13 09.47

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
onsdag 6 maj 2015
Senast uppdaterad:
fredag 18 november 2016