Nyhetsarkiv

  • Utbildning för bättre vård i livets slutskede

    Under våren stärker Österåkers kommun kompetensen hos personal som vårdar människor i livets slutskede. Alla vård- och omsorgsverksamheter erbjuds utbildning.