Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Plan, program och strategi

Styrdokumenten plan, program och strategier är dokument som talar om hur Österåkers kommun ska nå ett resultat under en bestämd period.

Styrdokumenten ger en eller flera verksamheter ett uppdrag att handla på ett visst sätt, det vill säga anger vad som ska uppnås och hur det ska genomföras.

Plan

Plan är tvingande enligt lag, till exempel biblioteksplan eller verksamhetsplan och är av betydande vikt, grundläggande betydelse och övergripande art. En plan innehåller syfte, mål och beskrivning av aktiviteter som en verksamhet planerar att genomföra under kommande period. Planer beslutas huvudsakligen av Kommunfullmäktige.

Program

Program har en början och ett slut när det gäller tid och åtgärder, till exempel utbildningspolitiskt program. Beroende på typen av program beslutas de av antingen Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller nämnd.

Strategi

Strategi är en konsekvens av plan och program och innebär planering av hur ett mål ska uppnås. Strategier ska inte blandas ihop med riktlinjer. De är kommunövergripande och beslutas av Kommunfullmäktige.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Sofia Coyne
Senast uppdaterad:
onsdag 20 oktober 2021