Österåkers kommuns logotype

Nyhetsarkiv

  • Enkäten Lokalt företagsklimat

    Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur före...