Namn (Sidans namn)

Servicecenter

Roll eller funktion

Servicecenter

Telefon 1

08-540 810 00

Telefon 2
Telefon 3
E-post

servicecenter@osteraker.se

Besöksadress

Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga

Postadress

Österåkers kommun 184 86 Åkersberga

Övrigt
Öppettider

Måndag–torsdag: 8–17 Fredag: 8–16

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.