Nyhetsarkiv

 • Allt bättre företagsklimat i Österåker

  Idag släppte Svenskt näringsliv sin årliga rankning om lokalt företagsklimat. Österåkers kommun har återigen klättrat något i placering, från plats 56 till 53 a...
 • Dags för Bokbåtens hösttur

  Nu är höstens turlista för Bokbåten här! Under vecka 40 trafikerar båten totalt 23 bryggor i Stockholms skärgård från Arholma i norr till Utö i söder.
 • Sverigefinskt sommarläger

  Sommarläger för finsktalande barn och ungdomar i juni 2022 i Österåkers kommun
 • Säkra skolvägar

  Kommunen arbetar för en ökad trafiksäkerhet i Österåker och hållbara transporter för Österåkersborna. Det är kommunens ansvar att skapa de förutsättningar som k...
 • Nya parkeringsregler för elsparkcyklar

  Från och med den 1 september är det inte längre tillåtet att parkera elsparkcykeln på gång- och cykelbanor eller att köra på gångbanor och trottoarer. De nya re...
 • Bokslut av kommunens cykelfrämjande åtgärder

  Varje år genomför kommunen cykelfrämjande åtgärder på flera olika sätt. Det handlar till exempel om att förbättra trafiksäkerheten, ordna fler cykelparkeringar,...
 • Cyklister i Österåker tycker till

  Kommunen intervjuar kontinuerligt cyklister, dels för att höra om deras cykelvanor och dels för att ta reda på hur det fungerar att vara cyklist i Österåker. Sy...
 • Krisberedskapsveckan – tema Mat

  Har du funderat på hur du och dina nära ska klara er vid en kris och vad du kan göra för att vara så förberedd som möjligt? Under vecka 39, den 26 september til...
 • Kråkbergsparken - en ny aktivitetspark

  I norra Åkersberga bygger kommunen en ny aktivitetspark. Parken växer fram på den grusplan som idag ligger intill Norrgårdshöjdens äldreboende och bostadshusen...
 • Beslut vid Kommunfullmäktige 19 september

  Här är ett urval av de beslutsärenden som behandlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september. Du kan se sändningen från sammanträdet i efterhand.
 • Samråd om ytterligare ökad reningskapacitet

  Det pågår samråd för Roslagsvattens ansökan om nytt tillstånd för ytterligare utökning av reningskapacitet vid Margretelunds avloppsreningsverk.
 • Avstängning av cykelvägen mellan Täljö–Rydbo

  Under september utför Norrvatten grävarbeten i Täljö, som innebär att grusvägen mellan Rydbo och Täljö kommer att vara avstängd under i slutet av september 2022...
 • Sportskola för seniorer startar i oktober

  I början av oktober startar Österåkers kommuns nya sportskola för seniorer, 65 år och uppåt. Här får deltagarna lära sig om vikten av motion och att träna på et...
 • Efter valet – vad händer nu?

  Väljarna i Österåker har sagt sitt. Nu ska mandaten i Kommunfullmäktige fördelas mellan partierna. Politikerna ska komma överens om ordförandeposterna i kommune...
 • Anstalten Österåker växer

  Fredagen den 9 september 2022 togs det första spadtaget för utbyggnaden av Anstalten Österåker. I och med utbyggnaden ökar personalbehovet. Anstalten räknar med...
 • Racketanläggningen vid kanalen ska flytta

  Österåkers kommun börjar titta på nya platser för racketanläggningen som ligger vid Åkersberga IP eftersom utvecklingen av Östra Kanalstaden nu ska fortsätta.
 • Finskspråkig kör Laulavaiset

  Vill du sjunga på finska? Du är välkommen till en finskspråkig kör. Körövningar fortsätter varannan onsdag under hela hösten. Observera att den 28 september är...