Nyhetsarkiv

 • Eldning avråds i Stockholms län

  Risken för brand i skog och mark är just nu stor. Räddningstjänsten avråder därför från att elda i naturen. Avrådan gäller i hela Stockholms län från 22 juni oc...
 • Sommarlov på hemmaplan

  Äntligen är det dags för sommarlov! Här är ett smörgåsbord av roliga aktiviteter för dig som är hemma i sommar.
 • Beslut vid Kommunfullmäktige 20 juni

  Här är ett urval av de beslutsärenden som behandlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni. Du kan se sändningen från sammanträdet även i efterhand.
 • Mindre utsläpp i Tunafjärden

  Just nu finns en tunn oljehinna på vattnet i Tunafjärden vid Trälhavets Båtklubb, TBK, och i Åkers kanal. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Österåkers kommun...
 • Extra resurser till läromedel föreslås

  God tillgång till kvalitativa och professionellt producerade läromedel ger lärare förutsättningar att bedriva en kvalitativ och likvärdig undervisning. Österåke...
 • Svara på Cyklistvelometern om cykling i Österåker

  Genom Cyklistvelometern kan du vara med och tycka till om förutsättningarna för att cykla i Österåker. Enkäten är öppen under perioden 3 juni–31 augusti.
 • Finskspråkig kör Laulavaiset

  Vill du sjunga på finska? Du är välkommen till en finskspråkig kör. Körövningar fortsätter varannan tisdag under hösten med början den 30 augusti.
 • Svenska kyrkans verksamhet på finska hösten 2022

  Svenska kyrkans verksamhet på finska under hösten 2022. I bokcafén träffas vi varannan vecka och gudtjänst är en gång i månaden. Kom ihåg att du kan få all serv...
 • Grönt vatten – ingen fara!

  EON släpper ut fjärvärmevatten vid rallarvägen (vid ST1 bensinmacken) som sedan rinner längs med ett dike som mynnar ut i Tunaviken.
 • Berusningsmedel bland barn och unga

  Vi vill uppmärksamma dig som förälder på att lustgas används som berusningsmedel bland barn och unga. Dessutom använder allt fler i ung ålder av e-cigaretter.