Nyhetsarkiv

 • Spadtag för ny förskola i Svinninge

  Torsdagen den 24 februari togs ett spadtag för en helt ny förskola i Svartgarn i Svinninge. Lagom till terminsstart hösten 2022 beräknas Tellusbarns friluftsför...
 • Prata med barn om oro för krig

  Rysslands invasion av Ukraina väcker tankar och känslor hos många av oss. Barn och unga är särskilt utsatta.
 • Österåkers kommun investerar i ledare och chefer

  Under hösten 2021 inledde Österåkers kommun ett ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer. Målsättningen är att de ska få ökade möjligheter att lyckas i rolle...
 • Fler är nöjda i sin kontakt med socialförvaltningen

  Varje år utvärderar socialförvaltningen hur Österåkersborna, som på olika sätt, varit i kontakt med verksamheten upplevde kontakten. Resultatet från den senaste...
 • Dags för Säbybron att bytas ut

  Nu har vi inlett det förberedande arbetet inför att Säbybron ska bytas ut. Arbetet genomförs i tre etapper. När den nya bron är på plats 2024 blir det en helt n...
 • Ny finskspråkig kör Laulavaiset

  Kom med till en ny finskspråkig kör. Körövningar fortsätter varannan tisdag under våren med början den 22 februari. Du är välkommen att komma med.
 • Dags att söka serveringstillstånd

  Tänk på att söka serveringstillstånd i god tid innan sommaren om du planerar att sälja och servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker. Tillstånd...
 • Tomgångskörning – max en minut

  I Österåker får du köra ett fordon på tomgång i högst en minut. Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär. Utsläppen blir extra stora på...
 • Ditt Österåker som taltidning

  Nu finns Ditt Österåker med samlade nyheter från Österåkers kommun som taltidning även på Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats.
 • Sprängningsarbeten vid väg 276

  Österåkers kommun utför sprängningsarbeten vid Roslagsvägen 276 mellan Cirkle K och Söralidsvägen.
 • Slussen och Slussholmen rustas och byggs om

  Slussholmen i Åkers kanal är en omtyckt plats. Nu pågår arbetet med att varsamt restaurera och bygga om slussen, dämmet, fiskvandringsleden och på ön. Det inneb...
 • Sverigefinnarnas dag

  Österåkers kommun är finskt förvaltningsområde och den 24 februari är det Sverigefinnaras dag. Dagen ska synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, spr...
 • Arbetet för länets bästa skola

  Österåkers kommun har ett mål om att ha länets bästa skolkommun. Men vad innebär målet och hur arbetar kommunen för att nå det? Louise Furness, utbildningsdirek...
 • Delfinal i Funkisfestivalen!

  Nu köööööör vi! Melodifestivalen Funkisfestivalen bjuder på sprakande stjärnglans när Österåkers representant ska utses i delfinalen på Berga teater. Vinnaren...
 • "Sörjen som blev" spelades på Berga teater

  Den 31 januari framförde Riksteatern teaterföreställningen ”Sörjen som blev" på Berga teater. I föreställningen delar Anna Takanen, som både medverkar och har s...