Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Nyhetsarkiv

 • Film som sommarjobb

  Under perioden 7 februari–15 mars kan du som är mellan 15–18 år ansöka om att sommarjobba med film. I år ingår en inspirationsdag och kickoff kring att berätta...
 • Nu är det dags att välja skola

  Har du ett barn som ska börja i förskoleklass eller ett barn som ska börja i årskurs 4 eller 7 i en skola utan automatisk överflyttning till nästa årskurs? Då s...
 • Kampen mot droger ger resultat

  Österåkers kommun har i samarbete med Polisen och flera andra aktörer arbetat hårt för att stoppa den öppna drogförsäljningen i Åkersberga. Arbetet har givit re...
 • Förbättrad tillgänglighet på Storängstorget

  Kommunen anlägger ett ledstråk med taktila plattor längs hela Storängstorget i Åkersberga centrum. Det kommer att ge bättre vägledning för personer med synnedsä...
 • Ökad efterfrågan på energi- & klimatrådgivning!

  Priserna på el har stigit kraftigt under vintern. Det har resulterat i att många hör av sig till energi- och klimatrådgivningen, där du kan erhålla råd kring hu...
 • Sök Socialnämndens föreningsbidrag

  Föreningar i Österåkers kommun som arbetar inom det sociala området kan söka Socialnämndens föreningsbidrag. Bidraget riktar sig till föreningar som är aktiva i...
 • Resultat för SCB:s medborgarundersökning 2021

  Vad är Österåkersborna nöjda med och vad kan förbättras? För Österåkers kommun är det viktigt att veta vad våra invånare tänker och tycker kring frågor som rör...
 • Höga betyg för Komvux

  Elever ger Komvux Österåker höga betyg, först och främst för sina engagerade lärare. I den senaste elevenkäten som genomförs av Sweco i samarbete med förbundet...