Nyhetsarkiv

  • Du är en del av Sveriges beredskap

    Den 27 september – 3 oktober 2021 är Krisberedskapsveckan, som ska öka din motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets kampanj lyfter vikten av...
  • Vildsvin utanför tätorten

    Just nu får vi många frågor om vildsvin och särskilt om de djur som rör sig i tätorten och på Ljusterö. Kommunen arbetar förebyggande och har möjlighet att bedr...
  • Brottsförebyggande arbete ger resultat

    Österåkers kommun satsar på brottsförebyggande arbete. Polisens statistik visar att det ger resultat.