Nyhetsarkiv

 • Brottsförebyggande arbete i fokus

  Barns säkerhet på nätet och hur god stadsplanering kan bygga bort brott var några av frågorna på årets konferens Råd för framtiden. Österåkers kommuns trygghets...
 • Upptäcktsfärd i vikingarnas Österåker

  Ibland gör våra GIS-ingenjörer kartor med intressanta data de har hittat. Upptäck vikingarnas Österåker med vår nya karta.
 • Svavelsöbron är avstängd

  Trafikverket har stängt av bron till Svavelsö för all biltrafik. Det går att cykla eller gå över bron.
 • Förtydligande om eldningsförbud av trädgårdsavfall

  Just nu är det många som hör av sig gällande eldningsförbudet av trädgårdsavfall som gäller från och med den 1 januari 2024. Du behöver inte söka dispens för el...
 • Vandringstips i härlig roslagsnatur

  Vårens första solstrålar värmer och väcker naturen till liv. Ljusare dagar ger ny energi. Blåsippor och vitsippor lyser i backarna och björkens första knoppar s...
 • Så nöjda är Österåkersborna med sin kommun

  97 procent av kommuninvånarna tycker att Österåker är en bra plats att leva och bo på. Det visar en medborgarundersökning som gjordes av Statistiska centralbyrå...
 • Akta groddjuren!

  Varje år vandrar tusentals groddjur från sina övervintringsplatser till vattensamlingar där de leker. Risken är stor att de blir överkörda på vägen till sitt må...
 • Här fixar vi kommunens vägar 2024

  Våren är här och det innebär att vi även kommer igång med årets beläggningsarbeten. Under 2024 planerar vi att genomföra större åtgärder med ny toppbeläggning p...
 • Nominera Årets Företagare och Årets Unga Företagare

  Det är dags att hylla de dynamiska entreprenörerna som bidrar till Österåkers kommuns blomstrande näringsliv. Vi söker de företagare som inte bara har framgångs...
 • Funderar du på att måla eller behandla båtens botten?

  Båtbotten­färger kan innebära utsläpp av giftiga ämnen till kustnära vatten där det finns känsliga vatten­levande organismer. Här är några tips om du måste måla...
 • Svara på enkät och hälp oss utveckla vår service

  Just nu pågår en nationell servicemätning. Det innebär att du som har varit i kontakt med kommunens servicecenter får ett frågeformulär skickat till dig via sms...
 • Dags att söka serveringstillstånd

  Tänk på att söka serveringstillstånd i god tid innan sommaren om du planerar att sälja och servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker. Tillstånd...
 • Österåker uppmärksammar Natodagen 4 april

  Den 4 april är Natodagen. Det uppmärksammar vi genom att hissa Natos flagga vid Alceahuset och på Storängstorget i Åkersberga.
 • Nu ser vi till att det lyser som det ska i Österåker!

  Den här veckan inleder vi vårens stora översyn av belysningen på kommunens vägar. Under ett par veckor inspekterar vi cirka 5 400 ljuspunkter längs närmare 9 mi...
 • Trygghetsvandring på Norrgårdsvägen

  Med anledning av den explosion som inträffade 19 mars 2024 i en trappuppgång på Norrgårdsvägen, genomförde kommunen en trygghetsvandring i området. Flera deltog...
 • Stabilitet i turbulenta tider

  Under det första kvartalet 2024 har vi bevittnat en markant ökning av företagskonkurser på nationell nivå, en trend som har oroat många aktörer inom näringslive...
 • Risk för gräsbränder

  Den här tiden på året är risken stor för gräsbränder och att elden lätt sprids i torrt fjolårsgräs.
 • Påsklov på hemmaplan

  Skapa smycken, datorspel eller varför inte lära dig mer om fotografering? Bada, åk skridskor, vandra eller njut av friluftsliv i våra naturområden! Besök en här...
 • Bilbränder i centrala Åkersberga

  Tidig morgon onsdagen den 27 mars larmades räddningstjänsten till olika fordon i centrala Åkersberga som brann. Händelserna är anmälda och polisen har inlett fö...
 • Beslut vid Kommunstyrelsen den 25 mars

  Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 25 mars.
 • Svara på Polisens enkät om trygghet!

  I slutet av mars får slumpvis utvalda invånare i Stockholmsregionen en enkät från Polisen. Svara gärna om du är en av dem som fått enkäten, dina svar är viktiga...
 • Nu bjuder kommunen in 80-plussare till hälsosamtal

  Det är viktigt att alla som bor i Österåkers kommun kan behålla sitt välbefinnande och ha goda förutsättningar för hälsa genom hela livet. Därför bjuder kommune...
 • Nytt nummer av Ditt Österåker ute nu!

  Just nu delas ett rykande färskt nummer av Ditt Österåker ut till din brevlåda. Du hittar den som en redaktionell annons i lokaltidningen Kanalen. Du vet väl om...
 • Snart kommer Bokbåten

  Måndag 22 april är det äntligen dags för Bokbåtens vårtur. Då är Rödlöga fylld med böcker igen och trafikerar totalt 23 bryggor i Stockholms skärgård från Arhol...
 • Invigning av Hackstatrappan planeras till den 5 maj

  Kikaren på den nya utsiktsplattformen på toppen av Hackstabacken är på plats. De 300 trappstegen växer fram. Nu är det dessutom klart att invigningen av nya Hac...
 • Genomlysning av LSS inom Österåkers kommun klar

  I början av december 2023 fick ett revisionsföretag i uppdrag att göra en extern utredning av LSS-hanteringen i Österåkers kommun. Rapporten är nu klar och visa...
 • Grovsopningen har smygstartat

  Våren är på intågande och därmed har ett av de första vårtecknen kommit. Nu börjar vi med grovsopning av grus på gång- och cykelvägar, gator och parker.
 • Österåker bästa storstads- och pendlingskommunen i Sverige

  Villaägarnas riksförbund gör en mätning av landets bästa småhuskommuner varje år. Den visar att Österåker är den bästa småstadskommunen i kategorin storstads- o...
 • Ta hjälp av Stödcentrum för unga brottsutsatta

  Stödcentrum för unga brottsutsatta är för personer mellan 10 och 20 år som blivit utsatt för eller bevittnat brott. De kan hjälpa till med allt från samtalsstöd...
 • Ljusteröfärjan elektrifieras

  E.ON har tecknat avtal om att bygga elanslutningar för vägfärjorna på Ljusterö- och Vaxholmslederna i Stockholms skärgård. Elanslutningarna byggs under sommaren...
 • Österåker uppmärksammar Sveriges inträde i Nato

  Måndagen den 11 mars klockan 12.15 hissas Natos flagga vid kommunhuset och på torget i Åkersberga centrum. Detta för att uppmärksamma Sveriges inträde i Nato.
 • Lågt antal anmälda brott i Österåker

  Österåkers kommun rankas som nummer fem av länets 26 kommuner vad det gäller anmälda livskvalitetsbrott per 10 000 invånare. Det innebär att vi har lågt antal b...
 • Nominera Årets Österåkersbo!

  Känner du någon som du tycker har gjort en värdefull insats för Österåkers kommun eller våra kommuninvånare? Eller kanske har du gjort det själv? Nu kan du som...
 • Samråd om förslag till nya avfallsföreskrifter

  Roslagsvatten har presenterat ett förslag till nya avfallsföreskrifter. Från och med 4 mars till och med den 29 mars hålls ett samråd kring förslaget för att få...
 • Kikare på plats på Hackstabackens topp

  Nu finns en kikare på toppen av Hackstabacken i Åkersbergas centrala friluftsområde. Den finns på utsiktsplattformen som också blir målet för Hackstatrappan, so...
 • Den snörika vintern innebär ökade kostnader

  Rekordvintern har ställt till det på flera sätt. Vinterväghållningen har varit extra krävande och nu påverkas Österåkers ekonomi. Det mesta tyder på att budgete...
 • Landshövdingen Anna Kinberg Batra besökte Österåker

  Onsdagen den 21 februari 2024 besökte Anna Kinberg Batra, landshövding i Stockholms län, Österåker för att ta del av kommunens arbete med tillväxt, hållbarhet,...
 • Arbetsmarknadens motståndskraft trots utmaningar

  Arbetsmarknaden i Sverige har visat på en bemärkelsevärd motståndskraft trots utmaningar under de senaste åren. En ny enkät från Svenskt Näringsliv ger insikter...
 • Ungdomars läslust har ökat i Österåker

  De senaste åren har flera rapporter slagit fast att unga läser mindre än förr. Läsning av längre texter lär oss tänka snabbare och bli mer analytiska. Österåker...
 • Beslut vid Kommunstyrelsen den 19 februari

  Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 19 februari.
 • Fler Hesa Fredrik till Österåker

  Det ska bli fler ljudsändare som sänder Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) i kommunen. Det har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat...
 • Ny avdelning och webb för kommunens trygghetsarbete

  Kommunen stärker sitt trygghetsarbete. Arbetet samlas nu på en egen avdelning – avdelningen för säkerhet, trygghet och civil beredskap. Dessutom har vi lanserat...
 • Missa inte årets första nummer av Ditt Österåker!

  Just nu delas årets första nummer av Ditt Österåker ut till din brevlåda. Du hittar den i senaste numret av Kanalen. Du vet väl om att du även kan läsa numret d...
 • Fira Sverigefinnarnas dag i Österåker!

  Österåkers kommun är förvaltningsområde för det finska språket och den 24 februari är det Sverigefinnaras dag. Dagen ska synliggöra den sverigefinska minoritete...
 • Vykort med inbjudan till hälsosamtal!

  Det är viktigt att alla som bor i Österåkers kommun kan behålla sitt välbefinnande och ha goda förutsättningar för hälsa genom hela livet. Nu bjuder vi in alla...
 • Engagerade vuxna är viktiga för tryggheten

  Du som vårdnadshavare och vuxen är viktig i det vålds- och brottsförebyggande arbetet. Tillsammans kan vi stärka våra barn och ungas positiva utveckling. Kommun...
 • Mer om förändringar vid Domarudden

  Den 1 februari avslutade den tidigare hyresgästen vid Domarudden sin verksamhet. I samband med det ser Österåkers kommun ett behov av att se över anläggningen o...
 • Flygplan inspekterar fjärrvärmenätet nattetid

  För kännedom kommer Eon att nattetid genomföra flygbaserad läcksökning av sitt fjärrvärmenät i nordöstra och nordvästra Stockholms län. Läcksökningen görs genom...
 • Allt nöjdare elever på Österåkers gymnasieskolor

  Eleverna på Österåkers kommuns gymnasieskolor är mer nöjda med sin skola och sitt gymnasieprogram än genomsnittet i länet. Det visar resultatet av en årlig gymn...
 • Varg i Österåker?

  Just nu är det många som hör av sig till oss och kommunens viltvårdare med frågor om varg. Det finns ingen anleding till oro.
 • Yrkesutbildning = jobb!

  Efterfrågan på yrkesutbildade är stor och med en yrkesutbildning ökar chanserna att få jobb. På komvux kan du läsa nära 40 yrkesutbildningar varav många är inom...
 • Anmäl dig till vårens ABC föräldraträffar

  Välkommen att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Under fyra träffar kan ni samtala om hur du som förälder kan främja ditt barns självkänsla, hur ni kan...
 • Bergavägen delvis avstängd till och med 2025

  Bergavägen i centrala Åkersberga är avstängd för biltrafik på sträckan mellan Centralvägen och Länsmansvägen till och med våren 2025. Anledningen är att det byg...
 • Ett rikt och mångfacetterat kulturliv i Österåker

  Efter pandemin och med en allt tuffare ekonomi för hushållen, har det varit en utmaning att få publiken att återvända till teatern. Kommunens kultursekreterare...
 • Möt patrullen som skapar trygghet under natten

  När många släcker lampan och kryper ner under täcket för att sova, startar jobbet för undersköterskorna i nattpatrullen. Varje natt besöker de runt 40 personer...
 • Finskspråkig kör Laulavaiset

  Vill du sjunga på finska? Du är välkommen till en finskspråkig kör som övar varannan vecka. Kom gärna och testa innan du bestämmer dig.
 • Skärgårdsaktiviteter i vinter

  Att Österåkers skärgård bubblar av aktiviteter under sommaren vet de flesta, men visste du att det finns en del att upptäcka även vintertid? Här kommer några ex...
 • Kurser som ger stöd i ditt föräldraskap

  Är du förälder till ett barn som är 12–18 år och vill få verktyg för att minska konflikter med ditt barn? Är du förälder till ett barn som är 0–6 år och vill ha...
 • Vinnare utsedd i tävlingen Gå och cykla till skolan

  Grattis klass 6B på Österskärsskolan som är vinnare i den årliga tävlingen Gå och cykla till skolan! Förutom att de gjort en rolig aktivitet tillsammans har de...
 • Låt matresterna få nytt liv!

  Från den 1 januari 2024 är det obligatoriskt att sortera ut matavfallet. När du sorterar dina matrester, som innehåller näring och energi, är du med och skapar...
 • Julgranen vid 276:an nedsågad

  Under natten till fredagen har den julpyntade granen vid Lidl och 276:an sågats ned. Händelsen är polisanmäld och granen forslas bort för att inte utgöra en tra...
 • Enkäten Lokalt företagsklimat

  Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur före...
 • Det här gäller om du vill använda fyrverkerier

  Det finns regler för hur du får använda dig av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Under nyårsfafton får du använda fyrverkerier enbart mellan klockan 23...
 • Lustgas som berusningsmedel

  Användningen av lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Lustgas är farligt. Det ökar risken för skador på hjärnan....
 • Finansdepartementet besökte Österåker

  Måndagen den 18 december besökte en grupp från Finansdepartementet Österåker för att bland annat ta del kommunens resa mot landets lägsta skatt.
 • Årets sista nummer av Ditt Österåker ute nu!

  Just nu delas årets sista nummer av Ditt Österåker ut till din brevlåda. Du hittar den i senaste numret av Kanalen. Du vet väl om att du även kan läsa numret di...
 • Ny strategi och handlingsplan för suicidprevention

  För att stärka den psykiska hälsan och förebygga suicidförsök i Österåker samverkar flera av kommunens verksamheter internt och med externa aktörer. Nu finns äv...
 • Tips och råd till dig som förälder

  I dagarna har ett brev från kommunens trygghetssamordnare gått ut till alla vårdsnadshavare  via skolportalen Unikum. Brevets innehåll är anpassat utifrån dit...
 • Medley tar över driften av Söra simhall

  Från och med den 15 december är det Medley som kommer att driva Söra simhall. Anläggningen öppnar för allmänheten med bad, simning och vattenträning måndagen de...
 • Frågor och svar om LSS

  Efter den senaste tidens medieuppmärksamhet är det en del som funderar på hur LSS fungerar i Österåkers kommun. Nedan finner du svar på vanliga frågor om det.
 • Ida Wallin är Österåkers Lucia

  Söndagen den 10 december utsågs Ida Wallin till Österåkers Lucia 2023 på Länsmansgården. Tillsammans med sina tärnor kommer Lucia att lussa runt i Österåker fra...
 • Beslut vid Kommunstyrelsen den 4 december

  Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 4 december.
 • Dags att se över översiktsplanen för Österåker

  Mycket har hänt sedan översiktsplanen för Österåkers kommun antogs av kommunfullmäktige 2018, både i Österåker och i omvärlden. Hur påverkar det kommunen? Och v...
 • En starkare besöksnäring året runt

  Kommunen arbetar ständigt för att stärka och utveckla besöksnäringen i Österåker och vår skärgård. Med våra rika natur- och kulturvärden ska vi vinna besökarnas...
 • Här är Österåkers första cykelgata!

  Nu har Österåker fått sin första cykelgata på Bergaparksvägen i centrala Åkersberga. Här har cykeln företräde framför bilar. Sträckan knyter ihop ett centralt c...
 • Budget 2024 – god ekonomi trots svårt omvärldsläge

  Kommunen har en fortsatt god ekonomi. Det lägger grunden för vår budget nästa år där ett antal resursförstärkningar kommer att göras samtidigt som kommunalskatt...
 • Upptäck möjligheterna med alla våra digitala kartor

  Kommunen har tagit fram många olika digitala kartor för att till exempel hjälpa dig att hitta säkra skolvägar, visa hur ett område förändrats över tid eller gui...
 • Nattpatrullen fastland prisad för sitt trygghetsarbete

  Sedan förra året delar Österåkers kommun ut utmärkelsen Årets möjliggörare till en medarbetare eller arbetsgrupp för gott kvalitetsarbete. Nattpatrullen fastlan...
 • Vinterbelysningen tänds i Åkersberga

  När vintermörkret sänker sig är det dags att lysa upp med vinterbelysning i Österåker!
 • I november lyser solen i Österåker blå

  I oktober sken solen i rondellen vid väg 276 och Rallarvägen i Åkersberga rosa för att uppmärksamma bröstcancermånaden. Under november skiftar solen färg till b...
 • Nu rullar det nya X15p-tåget på Roslagsbanan

  SL har tre nya X15p-tåg men de börjar med att köra ett från och med 31 oktober 2023. Det nya tåget kommer att köras på Roslagsbanans alla tre linjer inklusive Ö...
 • Så ska Österåker växa hållbart

  Österåker ska utvecklas till en attraktiv, levande och modern skärgårdskommun. Tillväxten behöver ske hållbart och med hänsyn till klimatförändringar, samtidigt...
 • De rycker ut när ingen annan kan

  När det som inte får hända plötsligt händer, då rycker räddningstjänsten ut. Snabbt, stabilt och säkert agerar de genom eld och vatten. Allt för att rädda den s...
 • Nu släpper vi på trafiken över nya Säbybron

  Onsdagen den 18 oktober invigde Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande och Mathias Lindow (L), kommunalråd den nya Säbybron. Öppningen av den nya br...
 • Civilminister Erik Slottner besökte Österåker

  Måndagen den 16 oktober 2023 besökte civilminister Erik Slottner Österåker för att lära sig mer om kommunen i allmänhet och ta del av arbetet mot landets lägsta...
 • Antalet gymnasieungdomar som har ett extrajobb ökar

  I den senaste LUPP-undersökningen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som genomfördes under 2022 framkom att antalet ungdomar som arbetar extra ökat stadigt...
 • Från Österåker till Stockholms stjärnkrogar

  Det är kul, lärorikt, utvecklande och ibland jobbigt. Att driva eget företag kräver en hel del, men för de allra flesta är det värt det i slutänden. Möt säsongs...
 • Beslut vid Kommunstyrelsen den 9 oktober

  Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 9 oktober.
 • Trafiktema när Skolvägens lekplats rustas upp

  Lekplatsen vid Skolvägen kommer att genomgå en spännande renovering med ett ny fokus på ett trafiktema. Planen är att denna lekplats ska vara färdigställd i dec...
 • Här växer nya Kråkbergsparken fram

  I november 2023 står en ny aktivitetspark klar på Norrgårdshöjden. Det blir ett stort antal lekupplevelser som letar sig in i det intilliggande naturområdet som...
 • Nytt konst-quiz!

  Nu finns ett nytt quiz för den konstintresserade att utmana sig med.
 • Förändringar i kollektivtrafiken

  Trafikförvaltningen, Region Stockholm, har beslutat om förändringar i kollektivtrafiken inför år 2024. Beslutet innebär flertalet neddragningar av utbudet av ko...
 • Provfiske vid slussen under hösten

  Under oktober och november pågår provfiske i Åkers Kanal där Österåskers Sportfiskeklubb hjälper kommunen med kontroll av den nya fiskvandringsvägen vid slussen...
 • Skyltning om afrikansk svinpest på allmänna platser

  Fall av afrikansk svinpest hos vildsvin har konstaterats i Fagersta och Norbergs kommuner i Västmanlands län. Stockholms län är inte drabbat i nuläget. I Österå...
 • Så arbetar vi för att minska matsvinnet i skolorna

  Varje dag registrerar samtliga skolor dagens matsvinn från tallrikar, bufféer och kök. Det slängs för mycket mat. Vi har inte nått våra uppsatta mål ännu för mi...
 • Stor minskning av hushållsavfall i Österåker

  Enligt Avfall Sveriges senaste statistik minskar den totala mängden hushållsavfall i Sverige. För Österåker är minskningen mycket stor och det placerar oss på p...
 • Finns det trafikregler för elsparkcyklar?

  Elsparkcykeln har blivit ett populärt färdmedel för både barn och vuxna de senaste åren. Vad som är viktigt att komma ihåg är att det finns trafikregler för hur...
 • Konst i Roslagen firar 25 år

  Helgen 30 september- 1 oktober firar Konst i Roslagen 25 års jubileum med utställning på Österåkers konsthall Länsmansgården och öppna ateljéer hos Österåkersko...
 • Hemberedskap - sju dagar

  Den nationella Beredskapsveckan 25 september–1 oktober är en återkommande insats varje år som ska öka din beredskap inför kris och krig.
 • Uppåt för Österåkers företagsklimat

  Österåker klättrar hela 15 platser på Svensk Näringslivs rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Kommunen är på 38:e plats.
 • Österåker flaggar för kungen!

  Fredagen den 15 september är det 50 år sedan H.M. Konungen kröntes, dessutom fyller H.K.H. Prins Daniel 50 år. Österåker flaggar för kungen och kommunstyrelsens...
 • Varsågod att hämta reflexband

  För att undvika olyckor delar Österåkers kommun ut reflexband kostnadsfritt till dig som är skriven i Österåker. Reflexbanden finns i begränsat antal hos servic...
 • Kunskapslyft ska förebygga undernäring hos äldre

  Sedan förra året är det lag i Sverige att alla som bedriver vård- och omsorg av äldre ska förebygga undernäring. Som ett led i det erbjuder vi alla våra verksam...
 • Visste du att Gustav Vasa växte upp i Österåker?

  Jubileumsåret 2023 uppmärksammas att det är 500 år sedan Gustav Vasa utsågs till kung över Sverige. Men visste du att han växte upp här i Österåker?
 • Information om afrikansk svinpest

  Fall av afrikansk svinpest hos vildsvin har konstaterats i Fagersta kommun i Västmanlands län. Stockholms län är inte drabbat i nuläget.
 • Vi tar gärna emot överbliven frukt

  Har du mycket frukt i trädgården och vet inte vad du ska göra av den? Flera av våra kommunala verksamheter tar gärna emot äpplen, päron och plommon till elever...
 • Statsministerbesök på Österåkers gymnasium

  Fredagen den 1 september besökte Ulf Kristersson (M) Österåkers kommun. Under besöket träffade statsministern både Österåkers gymnasium och sjöräddningen.
 • Nya e-tjänster för smidigare bygglovsansökan

  Nu kan du som vill bygga nytt, ändra eller riva, ansöka om bygglov eller andra byggärenden via kommunens nya e-tjänster. Med e-tjänsterna kan du också följa byg...
 • Ett unikt typsnitt för Åkersberga

  Visste du att Åkersberga har ett alldeles eget och unikt typsnitt? Designern och Österåkersbon Örjan Nordling inspirerades av en skylt på en historisk byggnad o...
 • "Vi får trygg och bra hjälp av Ungdomsmottagningen"

  "Vänlighet och ett respektfullt bemötande", "att våga ta upp saker som unga önskar" och "att bli lyssnad till". Det var några av de svar som fick höga värden i...
 • Missfärgat vatten i vattendrag och sjöar

  Har du sett att diken kan ha en orangebrun färg och som en oljehinna? Vad är det för något? Vanligen är det ett naturfenomenet som kallas surstöt. Det är negati...
 • Beslut vid Kommunstyrelsen den 21 augusti

  Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 21 augusti.
 • Nytt vägräcke för säkrare skolväg

  Längs Svinningevägen byggs nu ett 665 meter långt vägräcke i syfte att ge våra barn en säkrare gång- och cykelväg till och från skolan. Vägsträckan mellan Freds...
 • Höjd terrorhotnivå i Sverige

  Säkerhetspolisen har beslutat att höja terrorhotsnivån i Sverige. Polisen rekommenderar att du ska leva som vanligt, men vara vaksam.
 • Åkersbergarevyn vann i revy-SM!

  Åkersberga Revyn kammade hem guld i kategorin lokalt nummer. Nedan en intervju med producent Sanna Scanlon från i somras.
 • Österåkers bibliotek

  I Åkersberga centrum, på plan 2, ligger Österåkers bibliotek. Ett stort och fräscht utrymme. Här finns det allt från psykologi och företagsekonomi böcker till M...
 • Väntjänst på finska

  Träffpunkten Fyren erbjuder väntjänst på finska. Träffa Inga Savukoski Välitalo som berättar hur det fungerar.
 • Ny socialdirektör i Österåkers kommun

  Vi välkomnar Mona Bakhshi Poor, ny socialdirektör i Österåkers kommun från och med den 18 september. Hon har en bred erfarenhet och kommer närmast från en roll...
 • Hantera och slänga invasiva växter – så gör du

  Jätteloka, parkslide och gul skunkkalla är exempel på invasiva främmande växtarter som orsakar stora problem när de breder ut sig. Har du invasiva växter på din...
 • Utflykter i spåren av Österåkers försvarshistoria

  Med vårt kustläge har Österåker i olika tider haft en roll att försvara vägen till huvudstaden. Där Furusundsleden är som smalast, mellan Ljusterö och fastlande...
 • Hur fungerar allemansrätten i Österåkers naturområden?

  Allemansrätten ger alla i Sverige fantastiska och unika möjligheter att vistas i och uppleva vår natur. Men i allemansrätten ingår såväl rättigheter som sky...
 • Var med och skapa upplevelsepaket till skärgården

  Under oktober 2023 bjuder Stockholm Archipelago in företag inom besöksnäringen till inspirationsträffar om sampaketering. Träffarna vänder sig till aktörer inom...
 • Sommarjobb – ett första steg ut i arbetslivet

  I sommar har vi många fantastiska sommarjobbare. Totalt har 191 ungdomar fått sommarjobb inom kommunens verksamheter. För många kan detta vara ett första steg u...
 • Håll Österåker rent från skräp

  Har du också sett engångsmuggar, fimpar och plastpåsar ligga och skräpa på marken? Skräpet finns överallt omkring oss, och fastän det är olagligt att skräpa ner...
 • Nytt gångfartsområde ökar trafiksäkerheten

  Ett nytt gångfartsområde är nu klart intill Åkersberga centrum. Korsningen vid Bergavägen och Storängsvägen har byggts om för att skapa en säkrare trafikmiljö f...
 • Unga samhällsutvecklare ger perspektiv på utmaningar

  För andra året i rad har ungdomar kunnat söka sommarjobb i kommunen som ung samhällsutvecklare. I rollen som samhällsutvecklare arbetar ungdomarna med verkliga...
 • Gångtunnel får motiv av Trastsjöskogen

  Nu kan du njuta av ett härligt sommarmotiv från Trastsjöskogen i gångtunneln under rondellen på Söralidsvägen, där den möter Fjärilsvägen och Söravägen i Åkersb...
 • Efterlängtad ny busshållplats vid Långhundravägen

  En ny busshållplats har införts längs Långhundravägen mellan Ica Maxi och Stora Coop. Den har varit efterlängtad av alla de som inte har möjlighet att ta sig ti...
 • Hälsningar från sverigefinska sommarlägret 2023

  Sverigefinska sommarlägret anordnades den 14–16 juni i Åkersberga. Sveriges Televisions finska nyhetsredaktion var på besök, länken till inslaget hittar du läng...
 • Ny skulptur invigd vid Slussvaktarbostaden

  Nu är det nya konstverket "Vägen till en morgondag, bro utan ände" invigt. Välkommen att uppleva skulpturen vid Slussvaktarbostadens trädgård i Åkersbro, intill...
 • Så tycker ungdomar om att leva och bo i Österåker

  Den nationella enkätundersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) är en möjlighet för oss att samla in kunskap om unga och deras upplevelse att le...
 • Nytt nummer av Ditt Österåker ute nu!

  Just nu delas Ditt Österåker nummer 5 ut till din brevlåda. Du hittar den i senaste numret av Kanalen. Du vet väl om att du även kan läsa numret digitalt och pr...
 • Möjlighet till variationsrik fritid för unga

  Vad gör ungdomar i Österåker på fritiden egentligen? Vi har frågat elever i högstadiet och gymnasiet och delar med oss av deras svar. Dessutom vill vi passa på...
 • Fiskevårdsåtgärder i Smedbyån

  Österåkers Sportfiskeklubb har i samarbete med Roslagsvatten och Österåkers kommun utfört fiskevårdsåtgärder i Smedbyåns nedre del. Syftet med åtgärderna är att...
 • Problem med vildsvin?

  Just nu får vi många frågor och synpunkter om vildsvin och särskilt om de djur som rör sig i kring Margretelund, Trastsjöskogen och Valsjöskogen. Här har vi sam...
 • Så jobbar vi med hållbarhetsmålen

  Österåkers kommun har tagit fram ett så kallat hållbarhetsramverk för att arbeta för en långsiktig hållbar samhällsutveckling som ger goda förutsättningar för m...
 • Småföretagare på Ljusterö prisas med SM-medaljer

  Nicoleta och Dragos tillverkar sen tre år tillbaka gelato från grunden i sin lilla glassfabrik på Ljusterö torg. Glassen är gjord på riktiga bär, frukter och kv...
 • Paddla kajak i Österåker

  Vill du paddla kajak? I Österåker finns alla möjligheter för dig att uppleva vår vackra natur från vattnet. För att underlätta har vi samlat lite bra tips på pa...
 • Möt kommunens skärgårdsutvecklare!

  Möt Erik Josephson, lots in till kommunen för skärgårdens företagare, föreningar, samfälligheter och byalag. Han är också en samordnande röst i kontakterna med...
 • Onsdagsklubben på gång med ny bok

  Österåker har ett rikt föreningsliv. En av kulturföreningarna är Onsdagsklubben på Ljusterö som startade 2015.