Österåkers kommuns logotype

Ärenden som behandlades vid Kommunfullmäktige 22 april

illustration beslut, klubba

Här är några av de beslutsärenden som behandlades vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 22 april.

Samtliga handlingar och sändning:

Du hittar samtliga ärenden med tillhörande handlingar via den här länken. Via länken kan du också ta del av sammanträdet i efterhand.

Beslutsärenden

Kommunfullmäktige fattade beslut i följande ärenden:

 • Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2023.
 • Årsredovisning för år 2023 för Österåkers kommun och dess bolag samtför vissa organisationer där Österåkers kommunär ägare eller annars har intressen.
 • Revisionsberättelser samt ansvarsprövning för år 2023 avseende Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Österåkers kommun samt vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen.
 • Förvärv av Husby 3:31, 3:38 och 3:39.
 • Antagande av Österåkers kommuns planeringsstrategi (inklusive uppföljning av Översiktsplan 2040).
 • Taxa for sjalvskjutsersattning och revideraderiktlinjer för elever i skolskjutsverksamheten.
 • Valärenden:
  11.1 – Fyllnadsval av en nämndeman (M) och en nämndeman (S) i Attunda Tingsrätt för resterande del av mandatperioden 2024-01-01-2027-12-31 11.2 .

  Övriga val:
  Entlediganden
  Fyllnadsval med anledning av beviljade entlediganden.
  Anhållan om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.
Publicerad:
Senast uppdaterad: