Organisation

Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande. Det är därför viktigt att elever får uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. Så här kan du vara delaktig i hur Söraskolan utvecklas. Skolan har Klassråd, Elevråd, Föräldraråd, Rektorsråd och Föräldraråd flera gånger om året.

Besök oss och delta i undervisningen

Du kan också vara delaktig i skolans arbete genom att till exempel

  • göra lektionsbesök i olika ämnen
  • äta skollunch tillsammans i matsalen
  • medverka vid föräldramöten, lägerskolor och studiebesök
  • berika undervisningen genom att berätta om sitt arbete eller specialintresse

  • Förskoleklass
  • Team 1 (årskurs 1)
  • Team 2 (årskurs 2)
  • Team 3 (årskurs 3)
  • Klubben (årskurs 4-6)
Publicerad:
Senast uppdaterad: