Mål och vision

Sjökarbyskolan jobbar utifrån vision och mål och har ett gott systematiskt kvalitetsarbete.

Sjökarbyskolan - en trygg start på ett livslångt lärande.

På Sjökarbyskolan är vi övertygade om att alla kan och vill lära sig.

Med kompetens och entusiasm vill vi ge våra elever den bästa grunden för ett livslångt lärande. Vi strävar efter att varje elev ska nå sin fulla potential och mötas av en tillgänglig undervisning och lärmiljö.

Sjökarbyskolans värdegrund bygger på följande:

Tillsammans bygger vi en skola full av möjligheter med eleven i centrum. Kunskap, lärande och utveckling är i fokus. Vi strävar efter att varje elev ska möta en tillgänglig lärmiljö, respekt, goda relationer med både barn och vuxna och nå sin fulla potential. Sjökarbyskolan ska vara en trygg start på ett livslångt lärande.

Tillitsfulla relationer, positiv förstärkning, lärande, respekt, glädje och kunskap

Publicerad:
Senast uppdaterad: