Om skolan

Sjökarbyskolan är en F-6 skola med ca 390 elever inklusive grundsärskola. Skolan är belägen i Skånsta/Sjökarbyområdet och är omgärdad av skog, ängar och promenadstråk.

På Sjökarbyskolan har vi kompetent och engagerad personal. Vi strävar efter att alltid ge eleverna de bästa förutsättningar för att varje elev ska få utvecklas maximalt i sitt lärande. Sjökarbyskolan står för trygghet, trivsel och arbetsro. Pedagogerna har en helhetssyn på elevers lärande, vilket innebär att ”Alla elever är allas elever”.

Grundsärskolan på Sjökarby erbjuder undervisning i årskurs 1-4. Efter årskurs 4 fortsätter eleverna på Solskiftesskolan. I grundsärskolan utformas undervisningen efter varje elevs behov. Eleverna i grundsärskolan har en egen läroplan med kunskapskrav.

Den dagliga verksamheten erbjuder en genomtänkt specialpedagogik som grundar sig på utveckling av kognitiva färdigheter, kunskaper, kommunikation, sociala färdigheter och socialt samspel. Klassrummen är utrustade med interaktiva tavlor och eleverna har tillgång till datorer och Ipads.

Under fritidstid får eleverna arbeta inom olika intressegrupper. Vi erbjuder bland annat pysselverkstad och idrottsaktiviteter. Fritidsavdelningarna samarbetar med kommunens övriga fritidshem genom nätverk och har många gemensamma aktiviteter under året. Alla hjärtansdag disco, lådbilsrally, ljusfestival, minimara och mycket mer..

Skolan har ändamålsenliga trivsamma lokaler och en fantastisk utemiljö. Vi strävar alltid efter att vara fler vuxna i varje klass.Vi har en fantastisk utemiljö för rast- och fritidsverksamhet. Ibland använder vi naturen som klassrum eftersom det finns massor att upptäcka och utforska i skog och mark.

Biblioteket som finns på skolan är vi stolta över. Det är gediget och välutrustat och används dagligen i undervisningen.

Den digitala lärmiljön på skolan är under ständig utveckling. Vi arbetar bland annat med Ipads och datorer och alla elever i årskurs 3-6 har en egen dator. Alla våra klassrum är utrustade med interaktiva skrivtavlor, så kallade smartboards.

Skolan har under läsåret ett antal dagar, “Tillsammansdagar”, som är gemensamma för hela skolan. Det är till exempel poängplockardag i början av läsåret, julpysseldag, vinterdag och skräpplockardag. Utöver dessa dagar har skolan även en läsvecka under höstterminen och en hälsovecka under vårterminen. Det är viktigt för både barn och vuxna på skolan att ha gemensamma aktiviteter för att stärka vi-känslan och skapa en trygg miljö att lära, växa och må bra i.

Publicerad:
Senast uppdaterad: