Förskola och pedagogisk omsorg

I de kommunala förskolorna säkerställs att barnen utifrån gällande styrdokument ges undervisning av god kvalitet med fokus på lärande och utveckling med de kunskaper och förmågor som behövs nu och i framtiden.

Arbetet leds av rektor och förskollärare med undervisningsansvar. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras. Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och vi lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Dokumentation och kommunikation är redskap för att undervisningen ska utvecklas kvalitativt. Till stöd för detta används Österåkers lärplattform, Unikum.

Du kan läsa mer om varje enhet via länken här nedan.

Varför välja en kommunal förskola?

  • Vi har 18 kommunala förskolor, varav en är en språkförskola där vi tar emot barn med språkstörning.
  • Verksamheten bedrivs ofta tematiskt eller i projektform. Vi säkerställer både undervisning och möjlighet att utforska olika ämnesområden, såsom språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik.
  • Hösten 2021 påbörjade vi ett 3,5-årigt utvecklings- och forskningsprogram runt hållbar förskola, där samtliga förskolor deltar.
  • Vi har en barnhälsoplan för att säkerställa likvärdighet och insatser för de barn som behöver.
  • De flesta förskolorna har ett tillagningskök där barnen serveras frukost, lunch och mellanmål lagade från grunden enligt livsmedelsverkets rekommendationer. Kommunens ambition är att öka andelen mat som är ekologisk och mat som producerats nära där den äts. De förskolor som har mottagningskök får maten från kommunens måltidsenhet, som lagar all mat till våra kommunala grundskolor.
  • Inom Österåkers kommunala utbildning finns en tydlig röd tråd från förskolan upp till gymnasiet när det gäller mål och systematiskt kvalitetsarbete. Alla vi som arbetar här samarbetar med fokus på att våra barn och elever ska lära sig och utvecklas så mycket som möjligt.

Kommunal pedagogisk omsorg

I den kommunala pedagogiska omsorgen ges barnen verksamhet av god kvalitet med fokus på lärande, kunskaper och de förmågor som behövs nu och i framtiden. Arbetet leds av rektor. Undervisning och omsorg bildar en helhet vilket innebär att barnens trygghet och välmående är utgångspunkt för hur undervisningen planeras.

Barnens delaktighet och intressen har stort utrymme och verksamheten lägger grunden för lust till lärande, stark tilltro till sig själv och sin egen förmåga.

Publicerad:
Senast uppdaterad: