Läraren Erik Gripenskär Leineweber från Österåkers gymnasium tilldelades Österåkers pedagogpris.

Årets pedagogpris delas ut till en eller flera förskollärare, fritidspedagoger eller lärare som har bidragit till att utveckla den pedagogiska verksamheten. Nominerar gör andra verksamma kollegor i kommunen.

Erik Gripenskär Leineweber är lärare i matematik, fysik och astronomi på Österåkers gymnasium. Erik är en nyckelspelare i processen att forma studenter i naturvetenskapliga ämnen. Han driver med stort engagemang matematik-specialiseringen och deltar varje vecka med eleverna i Stockholms matematiska cirkel. Denna anordnas av institutionerna för matematik på KTH och Stockholms universitet och bedrivs på plats i deras lokaler. Varje år är det olika matematiska teman. Eleverna får genom Eriks undervisning uppleva spännande högskolematematik på plats med doktorander i matematik och de får en gedigen grund inför sina kommande studier på högskola och universitet. Utöver avancerad matematik undervisar Erik i fysik och astronomi. Han är mycket aktivt drivande i att ÖG samarbetar med Vetenskapens hus som har sina lokaler på AlbaNova universitetscenter och Naturens Hus i Bergianska trädgården. Vi använder detta som en extra resurs för elevernas studier i fysik, astronomi, kemi och bioteknik. De får tillgång till professionell laboratorieutrustning och handledning av forskare och universitetsstudenter för att utföra experiment tillsammans på avancerad nivå. När eleverna skriver sina gymnasiearbeten har de möjlighet att delta i olika projektgrupper som Vetenskapens hus driver. Eleverna deltar också ibland i ForskarFredag, ett projekt där eleverna får uppleva den akademiska miljön samt ges en inblick i forskningen vid Stockholm Universitet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: