Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 23 februari klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN februari 2021.pdf 299.3 kB 2021-02-19 14.46
7. Tjänsteutlåtande - Revidering av Tekniska nämndens delegationsordning.pdf 455.2 kB 2021-02-19 14.46
7. Bilaga 1 - Delegationsordning.pdf 5 MB 2021-02-19 14.46
8. Tjänsteutlåtande - Verksamhetsberättelse årsbokslut 2020, TN.pdf 651 kB 2021-02-19 14.46
8. Bilaga - Verksamhetsberättelse årsbokslut 2020, TN.pdf 9.3 MB 2021-02-19 14.47
9. Tjänsteutlåtande Budget 2021 och plan 2022-2023, TN.pdf 366.5 kB 2021-02-19 14.47
9. Bilaga - Budget och verksamhetsplan 2021.pdf 9.6 MB 2021-02-19 14.47
10. Tjänsteutlåtande - Medborgarförslag nr 5-2020 Trafiksäkerhetsåtgärder i Margretelund.pdf 1.1 MB 2021-02-19 14.47
10. Bilaga 1 - Medborgarförslag nr 5 2020.pdf 76.3 kB 2021-02-19 14.47
11. Tjänsteutlåtande - Medborgarförslag nr 18 - 30 km_h sträcka Hackstavägen.pdf 940.4 kB 2021-02-19 14.48
11. Bilaga 1 - Medborgarförslag nr 18_2020 - 30-sträcka Hackstavägen.pdf 2.8 MB 2021-02-19 14.48
12. Tjänsteutlåtande - Vändplats för skolskjuts på Sjöbergsvägen.pdf 1.3 MB 2021-02-19 14.48
12. Bilaga 1 - PM från Sweco gällande vändplats.pdf 78.1 kB 2021-02-19 14.48
12. Bilaga 2 - Skiss på vändplats.pdf 30.8 kB 2021-02-19 14.48
13. Tjänsteutlåtande - LTF Ändrade hastighetsbegränsningar i centrala Åkersberga.pdf 299.3 kB 2021-02-19 14.48
13. Bilaga 1 - Norrgårdsvägen.pdf 422.5 kB 2021-02-19 14.49
13. Bilaga 2 - Norrgårdsvägen.pdf 459.6 kB 2021-02-19 14.49
13. Bilaga 3 - Norrgårdsvägen.pdf 436.8 kB 2021-02-19 14.49
13. Bilaga 4 - Hackstavägen.pdf 477.3 kB 2021-02-19 14.49
13. Bilaga 5 - Hackstavägen.pdf 465.3 kB 2021-02-19 14.49
13. Bilaga 6 - Skolvägen.pdf 422.5 kB 2021-02-19 14.49
13. Bilaga 7 - Luffarbacken.pdf 447.2 kB 2021-02-19 14.49
13. Bilaga 8 - Stationsvägen.pdf 471.9 kB 2021-02-19 14.50
13. Bilaga 9 - Lennart Neckmans väg.pdf 472.4 kB 2021-02-19 14.50
13. Bilaga 10 - Österskärsvägen.pdf 454.4 kB 2021-02-19 14.50
13. Bilaga 11 - Bergavägen.pdf 422.5 kB 2021-02-19 14.50
13. Bilaga 12 - Storängsvägen.pdf 422.6 kB 2021-02-19 14.50
13. Bilaga 13 - Upphävning Stationsvägen.pdf 422.7 kB 2021-02-19 14.50
13. Bilaga 14 - Upphävning Skolvägen.pdf 421.9 kB 2021-02-19 14.51
13. Bilaga 15 - Upphävning Luffarbacken.pdf 423 kB 2021-02-19 14.51
13. Bilaga 16-LTF-2010-345-Stationsvägen.pdf 20.9 kB 2021-02-19 14.51
13. Bilaga 17-LTF-2010-351-Skolvägen.pdf 20.7 kB 2021-02-19 14.51
13. Bilaga 18-LTF-2010-088-Luffarbacken.pdf 21.1 kB 2021-02-19 14.51
13. Bilaga 19-LTF 2010-135-Norrgårdsvägen.pdf 22.4 kB 2021-02-19 14.51
13. Bilaga 20-LTF 2020-133 Storängsvägen.pdf 75.8 kB 2021-02-19 14.52
13. Bilaga 21-LTF-2015-016 Bergavägen.pdf 80.5 kB 2021-02-19 14.52
13. Bilaga 22 - TRV 2021_11472 Yttrande gällande hastighet till väg 276, Österåkers kommun.pdf 134.8 kB 2021-02-19 14.52
13. Bilaga 23 - TN 2021-0006-02 Remiss centrala Åkersberga 337996_1_1.pdf 100.3 kB 2021-02-19 14.52
14. Tjänsteutlåtande - LTF Ändrad hastighetsbegränsning på Åkerhielms väg (Valsjöskogen).pdf 282.6 kB 2021-02-19 14.52
14. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021019.pdf 451.7 kB 2021-02-19 14.52
14. Bilaga 2 - Remissvar från Polismyndigheten.pdf 85.4 kB 2021-02-19 14.53
16. Anmälan av delegationsbeslut 2021-02-23.pdf 517.3 kB 2021-02-19 14.53
16. Bilaga 1 - Anmälan av delegationsbeslut TA-plan-Schakt.xlsx 44 kB 2021-02-19 14.56
16. Bilaga 2 - Anmälan av delegationsbeslut Markupplåtelser.xlsx 13.2 kB 2021-02-19 14.56
Protokoll del 1 TN 21-02-23.pdf 10.7 MB 2021-03-05 16.00
Protokoll del 2 TN 21-02-23.pdf 4.1 MB 2021-03-05 16.01

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
fredag 19 februari 2021
Senast uppdaterad:
fredag 19 februari 2021