Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdagen den 23 februari klockan 18.00.

Innan nämnden sammanträder läggs föredragningslistan över ärenden som avses beredas i nämnden ut på webbplatsen. När nämnden har varit och protokollen är justerade läggs listan ut över de ärenden som faktiskt behandlades.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse TN februari 2021.pdf Pdf, 299.3 kB. 299.3 kB 2021-02-19 14.46
7. Tjänsteutlåtande - Revidering av Tekniska nämndens delegationsordning.pdf Pdf, 455.2 kB. 455.2 kB 2021-02-19 14.46
7. Bilaga 1 - Delegationsordning.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2021-02-19 14.46
8. Tjänsteutlåtande - Verksamhetsberättelse årsbokslut 2020, TN.pdf Pdf, 651 kB. 651 kB 2021-02-19 14.46
8. Bilaga - Verksamhetsberättelse årsbokslut 2020, TN.pdf Pdf, 9.3 MB. 9.3 MB 2021-02-19 14.47
9. Tjänsteutlåtande Budget 2021 och plan 2022-2023, TN.pdf Pdf, 366.5 kB. 366.5 kB 2021-02-19 14.47
9. Bilaga - Budget och verksamhetsplan 2021.pdf Pdf, 9.6 MB. 9.6 MB 2021-02-19 14.47
10. Tjänsteutlåtande - Medborgarförslag nr 5-2020 Trafiksäkerhetsåtgärder i Margretelund.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-02-19 14.47
10. Bilaga 1 - Medborgarförslag nr 5 2020.pdf Pdf, 76.3 kB. 76.3 kB 2021-02-19 14.47
11. Tjänsteutlåtande - Medborgarförslag nr 18 - 30 km_h sträcka Hackstavägen.pdf Pdf, 940.4 kB. 940.4 kB 2021-02-19 14.48
11. Bilaga 1 - Medborgarförslag nr 18_2020 - 30-sträcka Hackstavägen.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2021-02-19 14.48
12. Tjänsteutlåtande - Vändplats för skolskjuts på Sjöbergsvägen.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-02-19 14.48
12. Bilaga 1 - PM från Sweco gällande vändplats.pdf Pdf, 78.1 kB. 78.1 kB 2021-02-19 14.48
12. Bilaga 2 - Skiss på vändplats.pdf Pdf, 30.8 kB. 30.8 kB 2021-02-19 14.48
13. Tjänsteutlåtande - LTF Ändrade hastighetsbegränsningar i centrala Åkersberga.pdf Pdf, 299.3 kB. 299.3 kB 2021-02-19 14.48
13. Bilaga 1 - Norrgårdsvägen.pdf Pdf, 422.5 kB. 422.5 kB 2021-02-19 14.49
13. Bilaga 2 - Norrgårdsvägen.pdf Pdf, 459.6 kB. 459.6 kB 2021-02-19 14.49
13. Bilaga 3 - Norrgårdsvägen.pdf Pdf, 436.8 kB. 436.8 kB 2021-02-19 14.49
13. Bilaga 4 - Hackstavägen.pdf Pdf, 477.3 kB. 477.3 kB 2021-02-19 14.49
13. Bilaga 5 - Hackstavägen.pdf Pdf, 465.3 kB. 465.3 kB 2021-02-19 14.49
13. Bilaga 6 - Skolvägen.pdf Pdf, 422.5 kB. 422.5 kB 2021-02-19 14.49
13. Bilaga 7 - Luffarbacken.pdf Pdf, 447.2 kB. 447.2 kB 2021-02-19 14.49
13. Bilaga 8 - Stationsvägen.pdf Pdf, 471.9 kB. 471.9 kB 2021-02-19 14.50
13. Bilaga 9 - Lennart Neckmans väg.pdf Pdf, 472.4 kB. 472.4 kB 2021-02-19 14.50
13. Bilaga 10 - Österskärsvägen.pdf Pdf, 454.4 kB. 454.4 kB 2021-02-19 14.50
13. Bilaga 11 - Bergavägen.pdf Pdf, 422.5 kB. 422.5 kB 2021-02-19 14.50
13. Bilaga 12 - Storängsvägen.pdf Pdf, 422.6 kB. 422.6 kB 2021-02-19 14.50
13. Bilaga 13 - Upphävning Stationsvägen.pdf Pdf, 422.7 kB. 422.7 kB 2021-02-19 14.50
13. Bilaga 14 - Upphävning Skolvägen.pdf Pdf, 421.9 kB. 421.9 kB 2021-02-19 14.51
13. Bilaga 15 - Upphävning Luffarbacken.pdf Pdf, 423 kB. 423 kB 2021-02-19 14.51
13. Bilaga 16-LTF-2010-345-Stationsvägen.pdf Pdf, 20.9 kB. 20.9 kB 2021-02-19 14.51
13. Bilaga 17-LTF-2010-351-Skolvägen.pdf Pdf, 20.7 kB. 20.7 kB 2021-02-19 14.51
13. Bilaga 18-LTF-2010-088-Luffarbacken.pdf Pdf, 21.1 kB. 21.1 kB 2021-02-19 14.51
13. Bilaga 19-LTF 2010-135-Norrgårdsvägen.pdf Pdf, 22.4 kB. 22.4 kB 2021-02-19 14.51
13. Bilaga 20-LTF 2020-133 Storängsvägen.pdf Pdf, 75.8 kB. 75.8 kB 2021-02-19 14.52
13. Bilaga 21-LTF-2015-016 Bergavägen.pdf Pdf, 80.5 kB. 80.5 kB 2021-02-19 14.52
13. Bilaga 22 - TRV 2021_11472 Yttrande gällande hastighet till väg 276, Österåkers kommun.pdf Pdf, 134.8 kB. 134.8 kB 2021-02-19 14.52
13. Bilaga 23 - TN 2021-0006-02 Remiss centrala Åkersberga 337996_1_1.pdf Pdf, 100.3 kB. 100.3 kB 2021-02-19 14.52
14. Tjänsteutlåtande - LTF Ändrad hastighetsbegränsning på Åkerhielms väg (Valsjöskogen).pdf Pdf, 282.6 kB. 282.6 kB 2021-02-19 14.52
14. Bilaga 1 - Lokal trafikföreskrift 0117 2021019.pdf Pdf, 451.7 kB. 451.7 kB 2021-02-19 14.52
14. Bilaga 2 - Remissvar från Polismyndigheten.pdf Pdf, 85.4 kB. 85.4 kB 2021-02-19 14.53
16. Anmälan av delegationsbeslut 2021-02-23.pdf Pdf, 517.3 kB. 517.3 kB 2021-02-19 14.53
16. Bilaga 1 - Anmälan av delegationsbeslut TA-plan-Schakt.xlsx Excel, 44 kB. 44 kB 2021-02-19 14.56
16. Bilaga 2 - Anmälan av delegationsbeslut Markupplåtelser.xlsx Excel, 13.2 kB. 13.2 kB 2021-02-19 14.56
Protokoll del 1 TN 21-02-23.pdf Pdf, 10.7 MB. 10.7 MB 2021-03-05 16.00
Protokoll del 2 TN 21-02-23.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2021-03-05 16.01

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Eva Gullberg
Publicerad:
fredag 19 februari 2021
Senast uppdaterad:
fredag 19 februari 2021