Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Måndagen den 3 maj klockan 15.00

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse 2021-05-03.pdf Pdf, 996.2 kB. 996.2 kB 2021-04-28 15.07
3. Protokollsutdrag - Detaljplan för Förskola inom Täljö 2_8 - Yttrande till mark och miljödomstolen.pdf Pdf, 53.2 kB. 53.2 kB 2021-04-28 15.03
3. Tjut - Detaljplan för Förskola inom Täljö 2_8 - Yttrande till Mark- och miljödomstolen.pdf Pdf, 605.1 kB. 605.1 kB 2021-04-28 15.34
3. Bilaga 1. Yttrande över överklagande av detaljplan för förskola inom Täljö 2_8, inkl. bilaga 2021-04-22.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2021-04-28 15.34
3. Bilaga 2. Föreläggande från Mark- och miljödomstolen, aktbilagor 4 och 2.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2021-04-28 15.34
4. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 14_2020 - Utveckla den gamla PREEM-tomten.pdf Pdf, 66.2 kB. 66.2 kB 2021-04-28 15.03
4. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 14_2020 – Utveckla den gamla PREEM-tomten.pdf Pdf, 97.3 kB. 97.3 kB 2021-04-30 07.51
4. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 14_2020 – Utveckla den gamla PREEM-tomten.pdf Pdf, 584.6 kB. 584.6 kB 2021-04-28 15.03
4. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 14_2020 – Utveckla den gamla PREEM-tomten.pdf Pdf, 632.9 kB. 632.9 kB 2021-04-28 15.03
4. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2021-04-13.pdf Pdf, 249.1 kB. 249.1 kB 2021-04-28 15.03
5. Protokollsutdrag - Riktlinjer för miljöbidrag 2021.pdf Pdf, 66.3 kB. 66.3 kB 2021-04-28 15.03
5. Tjut - Riktlinjer för miljöbidrag 2021.pdf Pdf, 544.8 kB. 544.8 kB 2021-04-28 15.03
5. Bilaga 1. Förslag nya riktlinjer för miljöbidrag 2021.pdf Pdf, 79.1 kB. 79.1 kB 2021-04-28 15.03
6. Protokollsutdrag - Försäljning av del av Svinninge 1_99 inom detaljplan Björnhammarvarvet del 2, genom fastighetsreglering.pdf Pdf, 62.5 kB. 62.5 kB 2021-04-28 15.03
6. Tjut - Försäljning av del av Svinninge 1_99 inom detaljplan Björnhammarvarvet del 2, genom fastighetsreglering.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-04-28 15.03
6. Bilaga 1. Överenskommelse om fastighetsreglering del av Svinninge 1_99.pdf Pdf, 142.7 kB. 142.7 kB 2021-04-28 15.03
6. Bilaga 2. Kartbilaga fastigehtsreglering del av Svinninge 1_99.pdf Pdf, 390.2 kB. 390.2 kB 2021-04-28 15.03
7. Protokollsutdrag - Yttrande till Region Stockholm inför revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033_2037.pdf Pdf, 67.5 kB. 67.5 kB 2021-04-28 15.04
7. Tjut - Yttrande till Region Stockholm inför revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 2037.pdf Pdf, 605.2 kB. 605.2 kB 2021-04-28 15.04
7. Bilaga 1. Inför revidering av länsplan.pdf Pdf, 221.9 kB. 221.9 kB 2021-04-28 15.04
7. Bilaga 2. Yttrande länsplan STONO inkl bilaga.pdf Pdf, 514.9 kB. 514.9 kB 2021-04-28 15.04
7. Bilaga. Protokoll länsplan.pdf Pdf, 128 kB. 128 kB 2021-04-28 15.04
8. Protokollsutdrag - Remissvar till Trafikverket angående Riksintressen för kommunikationer - TRV 2019_45782.pdf Pdf, 66 kB. 66 kB 2021-04-28 15.04
8. Tjut - Remissvar till Trafikverket angående Riksintressen för kommunikationer - TRV 2019 45782.pdf Pdf, 584.1 kB. 584.1 kB 2021-04-28 15.04
8. Bilaga 1. Remissvar riksintressen.pdf Pdf, 126.8 kB. 126.8 kB 2021-04-28 15.04
9. Protokollsutdrag - Svar på remiss om Regionala cykelplanen.pdf Pdf, 56.9 kB. 56.9 kB 2021-04-28 15.04
9. Tjut - Svar på remiss om Regionala cykelplanen.pdf Pdf, 674.7 kB. 674.7 kB 2021-04-28 15.04
9. Bilaga 1 - Österåkers kommun Remissvar Regional cykelplan_20210331.pdf Pdf, 133.9 kB. 133.9 kB 2021-04-28 15.04
9. Bilaga 2 - Regional-cykelplan-remissversion.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-04-28 15.04
9. Bilaga 3 - Genomförandevägledning - remiss.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2021-04-28 15.04
9. Bilaga 4 - Kartunderlag-cykelplanen-utdrag-Österåker.pdf Pdf, 168.5 kB. 168.5 kB 2021-04-28 15.04
9. Bilaga 5 - Stono protokoll cykelplan.pdf Pdf, 124 kB. 124 kB 2021-04-28 15.04
9. Bilaga 6 - Stono remissvar cykelplan.pdf Pdf, 206.1 kB. 206.1 kB 2021-04-28 15.04
10. Protokollsutdrag - Svar på remiss TN 2020-1385 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2021-2022 (T22).pdf Pdf, 67.5 kB. 67.5 kB 2021-04-28 15.04
10. Tjut - Svar på remiss TN 2020-1385 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2021 2022 (T22).pdf Pdf, 588.5 kB. 588.5 kB 2021-04-28 15.04
10. Bilaga 1. Remissvar trafikförändringar-T22.pdf Pdf, 148.1 kB. 148.1 kB 2021-04-28 15.04
10. Bilaga 2. Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 20212022 (T22), Region Stockholm, 2021-03-12.pdf Pdf, 6.3 MB. 6.3 MB 2021-04-28 15.04
10. Bilaga 3. Yttrande från lokala Skärgårdsrådet.pdf Pdf, 93.8 kB. 93.8 kB 2021-04-28 15.04
10. Bilaga 4. Protokoll från Tekniska nämnden 2021-04-13.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2021-04-28 15.04
11. Protokollsutdrag - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende fastigheterna Runö 7_491 och del av Runö 7_108, mellan Kommunen och MBA Mark och Invest AB.pdf Pdf, 244.7 kB. 244.7 kB 2021-04-28 15.05
11. Tjut - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende fastigheterna Runö 7 491 och del av Runö 7 108, mellan Kommunen och MBA Mark och Invest AB.pdf Pdf, 583.3 kB. 583.3 kB 2021-04-28 15.05
11. Bilaga 1. Markanvisningssavtal_Runö 7.491_7.108_.pdf Pdf, 442 kB. 442 kB 2021-04-28 15.05
11. Bilaga 2. Karta 1 och Karta 2.pdf Pdf, 803.6 kB. 803.6 kB 2021-04-28 15.05
11. Bilaga 3. Planuppdrag för Runö 7_491 och delar av Runö 7_108.pdf Pdf, 837.9 kB. 837.9 kB 2021-04-28 15.05
12. Protokollsutdrag - Köp av fastigheten Husby 3_27.pdf Pdf, 56.4 kB. 56.4 kB 2021-04-28 15.05
12. Tjut - Köp av fastigheten Husby 3_27.pdf Pdf, 52.5 MB. 52.5 MB 2021-04-28 15.05
13. Protokollsutdrag - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende del av fastigheten Tuna 3_1, mellan Kommunen och Kanalstaden Österåker AB.pdf Pdf, 263.1 kB. 263.1 kB 2021-04-28 15.05
13. Rev. Tjut - Godkännande av markanvisningsavtal, avseende del av fastigheten Tuna 3_1, mellan Kommunen och Kanalstaden Österåker AB.pdf Pdf, 587.1 kB. 587.1 kB 2021-04-28 15.05
13. Bilaga 1. Markanvisningsavtal Östra Kanalstaden.pdf Pdf, 831.3 kB. 831.3 kB 2021-04-28 15.05
13. Bilaga 2 Karta området.pdf Pdf, 153.6 kB. 153.6 kB 2021-04-28 15.05
13. Bilaga 2. Karta området.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-04-28 15.05
13. Bilaga 3. Området med zoner.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-04-28 15.05
13. Bilaga 4. Värdering Forum.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2021-04-28 15.05
13. Bilaga 5. Värdeirng Svefa.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2021-04-28 15.05
14. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2021.pdf Pdf, 60.7 kB. 60.7 kB 2021-04-28 15.05
14. Tjut - Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2021.pdf Pdf, 546.8 kB. 546.8 kB 2021-04-28 15.05
14. Bilaga. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per mars 2021.pdf Pdf, 598.3 kB. 598.3 kB 2021-04-28 15.05
15. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars 2021.pdf Pdf, 60.4 kB. 60.4 kB 2021-04-28 15.05
15. Tjut - Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars 2021.pdf Pdf, 543.8 kB. 543.8 kB 2021-04-28 15.05
15. Bilaga. Kommunfullmäktiges ekonomiska uppföljning per mars 2021.pdf Pdf, 429.5 kB. 429.5 kB 2021-04-28 15.05
16. Protokollsutdrag - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2021.pdf Pdf, 58.1 kB. 58.1 kB 2021-04-28 15.05
16. Tjut - Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per mars 2021.pdf Pdf, 548.3 kB. 548.3 kB 2021-04-28 15.05
16. Bilaga 1. Österåkers ekonomiska uppföljning mars 2021.pdf Pdf, 721.6 kB. 721.6 kB 2021-04-28 15.05
16. Bilaga 2. Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för 2021.pdf Pdf, 259.5 kB. 259.5 kB 2021-04-28 15.05
16. Bilaga 3. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för 2021.pdf Pdf, 182.1 kB. 182.1 kB 2021-04-28 15.05
16. Bilaga 4. Sammanställning av driftbudget inkl. utfall för perioden jan-mar 2021.pdf Pdf, 442 kB. 442 kB 2021-04-28 15.05
16. Bilaga 5. Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden på projektnivå.pdf Pdf, 647.3 kB. 647.3 kB 2021-04-28 15.05
16. Bilaga 6. Månadsrapport för pensionsportföljen per mars 2021.pdf Pdf, 568.5 kB. 568.5 kB 2021-04-28 15.05
16. Bilaga 7. Månadsrapport för överlikviditet per mars 2021.pdf Pdf, 540.9 kB. 540.9 kB 2021-04-28 15.05
16. Bilaga 8. Omdisponering investering TN TN2021 0074.pdf Pdf, 102.4 kB. 102.4 kB 2021-04-28 15.05
16. Bilaga 9. Omdisponering investering TN TN2021 0073.pdf Pdf, 179.9 kB. 179.9 kB 2021-04-28 15.05
17. Protokollsutdrag - Avbetalningsplan för fordran gentemot privatperson.pdf Pdf, 60.7 kB. 60.7 kB 2021-04-28 15.05
17. Tjut - Avbetalningsplan för fordran gentemot privatperson.pdf Pdf, 771.7 kB. 771.7 kB 2021-04-28 15.05
18. Protokollsutdrag - Strategi och handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i Österåkers kommun 2021-2025.pdf Pdf, 112.1 kB. 112.1 kB 2021-04-28 15.05
18. Tjut - Strategi och handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i Österåkers kommun 2021-2025.pdf Pdf, 588 kB. 588 kB 2021-04-28 15.05
18. Bilaga 1. Strategi mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck för Österåkers kommun 2021-2025.pdf Pdf, 130.1 kB. 130.1 kB 2021-04-28 15.05
18. Bilaga 2. Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck för Österåkers kommun 2021-2025.pdf Pdf, 151.5 kB. 151.5 kB 2021-04-28 15.05
19. Protokollsutdrag - Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Österåkers kommun 2021-2025.pdf Pdf, 110.1 kB. 110.1 kB 2021-04-28 15.05
19. Tjut - Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Österåkers kommun 2021-2025.pdf Pdf, 581.4 kB. 581.4 kB 2021-04-28 15.05
19. Bilaga 1. Strategi mot våldsbejakande extremism för Österåkers kommun 2021-2025.pdf Pdf, 96.9 kB. 96.9 kB 2021-04-28 15.05
19. Bilaga 2. Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism för Österåkers kommun 2021-2025.pdf Pdf, 148 kB. 148 kB 2021-04-28 15.05
20. Protokollsutdrag - Strategi för krisberedskap i Österåkers kommun 2021-2023.pdf Pdf, 64.4 kB. 64.4 kB 2021-04-28 15.06
20. Tjut - Strategi för krisberedskap i Österåkers kommun 2021-2023.pdf Pdf, 637.5 kB. 637.5 kB 2021-04-28 15.06
20. Bilaga 1. Strategi för krisberedskap i Österåkers kommun 2021-2023.pdf Pdf, 289.4 kB. 289.4 kB 2021-04-28 15.06
20. Bilaga 2. MSB - SKR Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022.pdf Pdf, 170.4 kB. 170.4 kB 2021-04-28 15.06
21. Protokollsutdrag - Föreningsbidrag till Brottsofferjouren Roslagen.pdf Pdf, 66.9 kB. 66.9 kB 2021-04-28 15.06
21. Tjut - Föreningsbidrag till Brottsofferjouren Roslagen.pdf Pdf, 583.6 kB. 583.6 kB 2021-04-28 15.06
21. Bilaga. Ansökan om föreningsbidrag för 2021 och 2022, Brottsofferjouren Roslagen.pdf Pdf, 558 kB. 558 kB 2021-04-28 15.06
22. Protokollsutdrag - Destinationsråd för Roslagen.pdf Pdf, 100.4 kB. 100.4 kB 2021-04-28 15.06
22. Tjut - Destinationsråd för Roslagen.pdf Pdf, 610.6 kB. 610.6 kB 2021-04-28 15.06
22. Bilaga. Samverkan mellan Östhammar, Norrtälje och Österåker om destinationsråd för Roslagen.pdf Pdf, 145.5 kB. 145.5 kB 2021-04-28 15.06
23. Protokollsutdrag - Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2021.pdf Pdf, 106.2 kB. 106.2 kB 2021-04-28 15.06
23. Tjut - Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2021.pdf Pdf, 598.7 kB. 598.7 kB 2021-04-28 15.06
23. Bilaga. Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2021.pdf Pdf, 85 kB. 85 kB 2021-04-28 15.06
24. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 4_2019 av Francisco Contreras (V) - Upprätta en handlingsplan för att bekämpa och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.pdf Pdf, 70.6 kB. 70.6 kB 2021-04-28 15.06
24. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 4_2019 från Fransisco Contreras (V) - Upprätta en plan för att bekämpa och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.pdf Pdf, 459.1 kB. 459.1 kB 2021-04-28 15.06
24. Tjut - Svar på motion nr 4_2019 - Upprätta en handlingsplan för att bekämpa och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck av Francisco Contreras (V).pdf Pdf, 576.7 kB. 576.7 kB 2021-04-28 15.06
24. Bilaga. Motion 4_2019.pdf Pdf, 650.2 kB. 650.2 kB 2021-04-28 15.06
25. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 10_2019 från Margareta Olin (S) – Stöd brottsofferjouren i Nordostsektorn med ett rimligt föreningsbidrag.pdf Pdf, 65.3 kB. 65.3 kB 2021-04-28 15.06
25. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 10_2019 från Margareta Olin (S) – Stöd brottsofferjouren i nordostsektorn med ett rimligt föreningsbidrag.pdf Pdf, 474.9 kB. 474.9 kB 2021-04-28 15.06
25. Tjut - Svar på motion nr 10_2019 från Margareta Olin (S) - Stöd brottsofferjouren i Nordostsektorn med ett rimligt föreningsbidrag.pdf Pdf, 578.1 kB. 578.1 kB 2021-04-28 15.06
25. Bilaga. Motion nr 10_2019.pdf Pdf, 495.5 kB. 495.5 kB 2021-04-28 15.06
26. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 13_2020 från Anas Abdullah (-) - Tillsätta en oberoende kommission för att granska Österåkers kommuns hantering av krisen under Coronapandemin.pdf Pdf, 64.1 kB. 64.1 kB 2021-04-28 15.07
26. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 13_2020 från Anas Abdullah (-) - Tillsätta en oberoende kommission granska hantering av krisen under Coronapandemin.pdf Pdf, 498.4 kB. 498.4 kB 2021-04-28 15.07
26. Tjut - Svar på motion nr 13_2020 från Anas Abdullah (-) - Tillsätta en oberoende kommission granska hantering av krisen under Coronapandemin.pdf Pdf, 550.5 kB. 550.5 kB 2021-04-28 15.07
26. Bilaga. Motion 13_2020.pdf Pdf, 532.3 kB. 532.3 kB 2021-04-28 15.07
27. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 14_2020 av Norma Aznar (V)- Granska effektiviseringskraven i skolan.pdf Pdf, 108 kB. 108 kB 2021-04-28 15.07
27. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 14_2020 från Norma Aznar (V) - Granska effektiviseringskrav inom skolan.pdf Pdf, 83.1 kB. 83.1 kB 2021-04-28 15.07
27. Tjut - Svar på motion nr 14_2020 av Norma Aznar (V) - Granska effektiviseringskraven i skolan.pdf Pdf, 690 kB. 690 kB 2021-04-28 15.07
27. Bilagor 1-7. Svar på motion nr 14_2020 av Norma Aznar (V) - Granska effektiviseringskraven i skolan.pdf Pdf, 5.8 MB. 5.8 MB 2021-04-28 15.07
28. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 7_2019 - Medborgarpoäng.pdf Pdf, 68 kB. 68 kB 2021-04-28 15.07
28. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 7_2019 - Medborgarpoäng.pdf Pdf, 473 kB. 473 kB 2021-04-28 15.07
28. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 7_2019 - Medborgarpoäng.pdf Pdf, 698.8 kB. 698.8 kB 2021-04-28 15.07
28. Bilaga. Medborgarförslag 7_2019.pdf Pdf, 276.8 kB. 276.8 kB 2021-04-28 15.07
29. Meddelande och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 76.6 kB. 76.6 kB 2021-04-28 15.07
30. Redovisning av delegationsbeslut för Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 75.2 kB. 75.2 kB 2021-04-28 15.07
Protokoll KS 2021-05-03 - Omedelbar justering.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2021-05-03 16.04
Protokoll KS 2021-05-03.pdf Pdf, 20.4 MB. 20.4 MB 2021-05-06 10.04

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
torsdag 17 december 2020
Senast uppdaterad:
torsdag 17 december 2020